GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง 45) ได้กำหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล สามารถที่จะบริหารจัดการได้โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการที่ควมคุม  กำกับ ดูแล ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการในสถานะที่สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลสมควรมีการบริหารจัดการในรูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21918
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)