การร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง 45) ได้กำหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล สามารถที่จะบริหารจัดการได้โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการที่ควมคุม  กำกับ ดูแล ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการในสถานะที่สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลสมควรมีการบริหารจัดการในรูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน School Based management

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21918, เขียน: 31 Mar 2006 @ 13:56, แก้ไข, 06 May 2012 @ 13:33, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)