โจทย์วิจัย

โจทย์วิจัยทำอย่างไง
เมื่อหน่วยงานให้คิดโจทย์วิจัยและทำโครงร่างงานวิจัยมักจะเกิดโจทย์ได้เมื่อได้ลงชุมชนเป้าหมายที่จะทำก่อนเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)