ผลที่ได้จากการอบรม KM

ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ KM ในการบริหารจัดการงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น

มีแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งานในสถาบันวิจัยที่รับผิดชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน research_uruความเห็น (0)