ร่างระเบียบว่าด้วยการวิจัย

ระยะทางที่ยาวไกล!!!!!
การเริ่มต้นแก้ไขระเบียบการเงิน บัญชี ควรเริ่มต้น ศึกษาจากเส้นทางการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ระยะเวลาการผ่านร่างระเบียบดังกล่าวใช้เวลาสั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการระบบการเงิน บัญชีความเห็น (0)