สวัสดีชาวGotoknowทุกท่านวันนี้ครูทรายมีกิจกรรมการสร้างสมาธิสำหรับเด็กอนุบาลมาฝากคะโดยการทำกิจกรรมการประดิษฐ์งานศิลปะจากดินกระดาษซึ่งทำได้ง่ายๆจากเศษกระดาษที่เราเหลือใช้จากงานต่างๆมาทำเป็นดินกระดาษแล้วให้เด็กๆนำมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างง่ายๆก่อนเช่นรูปผลไม้ การ์ตูน ที่เด็กๆชอบที่สำคัญนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆชอบคะอีกอย่างก็สามารถฝึกสมาธิของเด็กระดับอนุบาลอีกด้วยคะ