นโยบายเยียวยาครูผู้ไม่ผ่านการประเมิน "วิทยฐานะ" ช่วยพัฒนาวงการครูให้สูงขึ้นจริงหรือ ?

Wasawat Deemarn
ทั้งนี้อยากให้คิดกันใหม่ว่า เรื่องวิทยฐานะไม่ใช่เรื่องสวัสดิการ แต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง และเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของโรงเรียน

ปัญหาความเข้าใจในเรื่องของ "วิทยฐานะครู" เป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการและระบบการศึกษาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ในฐานะที่ไม่มีฐานะอะไรในด้านการศึกษา นอกจากครูสร้างครูคนหนึ่ง เปรียบเหมือน เม็ดทรายในท้องทะเล แต่เป็นเรื่องที่ปวดใจเรื่องหนึ่งที่ "วิทยฐานะ" ทำให้ครูมองเห็นเป็นแค่ "สวัสดิการ" สวัสดิการที่ได้ทั้งยศ ตำแหน่ง และเงินทอง

ผลกระทบจึงกระจายไปทั่ววงการการศึกษา เกิดการหาทางลัดเพื่อขึ้นสู่วิทยฐานะที่ตนเองต้องการ เกิดการคัดลอกผลงานวิชาการอย่างไม่ละอายใจ เกิดการทิ้งศิษย์ให้นั่งอยู่ในห้องโดยไม่มีครูอยู่ หรือ มีครูก็สอนไม่เต็มที่ เพราะใจคิดแต่เรื่องการทำผลงาน มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ รู้จักคนใหญ่ คนโต คนมีตำแหน่งมีช่วยให้ตนเองได้สมหวัง สารพัดที่เรียกว่า "ทางลัด"

มีบทความอาศัยข้อมูลหลาย ๆ ด้าน เขียนประกอบกัน ทำให้มองเห็นภาพรวมในปัญหาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น แถมทุกยุคทุกสมัย นักการเมืองมักหาเหตุใช้ครูเป็นฐานเสียงอยู่เสมอ

 

ลองอ่านไปด้วยกันครับ

 

*************************************************************************

 

จับตานโยบายหาเสียง "ศรีเมือง เจริญศิริ" เยียวยาประเมินวิทยฐานะครู ??"

 

กรณีข้าราชการครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ "นายศรีเมือง เจริญศิริ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูจะให้น้ำหนักและความสำคัญมากกว่านโยบายการศึกษาด้านอื่นของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยนายศรีเมืองได้พูดถึงปัญหาเรื่องนี้ในวันแรกที่เข้ามาทำงานใน ศธ. เนื่องจากระบุว่า มีข้าราชการครูได้ร้องเรียนกันเข้ามามาก

อย่างกรณีที่ .. นายศุภกร ศีหาคลัง ประธานชมรมครู-ผู้บริหาร ค.ศ.3 ร้อยเอ็ด 2551 ได้ออกมาเรียกร้องว่า "ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ยื่นคำของมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ผู้ที่ขอรับการประเมินเสียขวัญ กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากคณะกรรมการที่ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ส่วนใหญ่มาจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแม้จะมีความรู้ ความสามารถ แต่อาจจะขาดความเข้าใจที่ดีกับบริบทของผลงานในแต่ละรายวิชาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลให้มาตรฐานการตรวจผลงานมีความแตกต่างกัน จึงขอให้ ศธ. หาทางทบทวนและแก้ไขช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินโดยผ่อนปรน หรือไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด"

ทั้งนี้ ปัญหาครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะแล้วขอให้ ศธ. ช่วยเยียวยาเพื่อให้ผ่านประเมินนั้น มิใช่เรื่องใหม่อะไร เพราะในอดีตก็มีการเรียกร้องลักษณะเช่นนี้ในอดีต อย่างสมัย นายอดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก็มีการเยียวยาผู้ไม่ผ่านประเมินอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์เดิมที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้นจำนวนหลายหมื่นคนจนมีเสียงวิพาษ์วิจารณ์ว่า เป็นยุคของการปล่อยผี และล่าสุด นายวิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้เห็นชอบจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อเยียวยาข้าราชการครู ที่ยื่นขอประเมินเป็นอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมินและอยู่ในขั้นตอนการประเมินรวมประมาณ 20,000 กว่าคน จนปัจจุบันครูกลุ่มนี้ผ่านการประเมินเกือบหมดแล้ว

ดังนั้น การที่นายศรีเมือง จะเข้ามาช่วยเยียวยาครูที่ยังไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะที่ยังค้างการประเมินประมาณแสนรายโดยเฉพาะการประเมินเพื่อขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อให้ได้เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท นั้นจะต้องคิดหลายตลบ เพราะการให้ครูผ่านการประเมินนั้นง่าย แต่ผลกระทบที่จะตามมานั้นมีมาก

 

แม้แต่ "นายประเสริฐ งามพันธุ์" เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ยังได้แสดงความเห็นว่า การเยียวยาครูที่ยังไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะนั้นสามารถทำได้แต่ก็ต้องดูถึงมาตรการการศึกษา และผลที่จะเกิดกับเด็กด้วยว่า จะดีขึ้นหรือไม่เมื่อเยียวยาไปแล้ว เพราะหากครูผ่านการประเมินกันมากแต่ในขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาของเด็กไม่เพิ่มขึ้นก็คงตอบสังคมไม่ได้ และที่สำคัญเรื่องนี้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านต่อปี

 

ในขณะที่ "นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์" ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ เห็นว่า "วิทยฐานะก็เหมือนตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัย ที่มีกันมายาวนาน คนที่ไม่ผ่านจะยอมรับผลการตัดสินและจะมายื่นขอใหม่ ซึ่งกระบวนการของวิทยฐานะก็น่าจะเป็นเช่นนี้ และตามหลักการประเมินจะต้องดูเนื้อหา ผลงานของครูมากกว่า หากใครไม่ผ่านก็จะต้องอธิบายให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป ไม่ใช่ไม่ผ่านแล้วก็ต้องมาเยียวยาเพื่อให้ผ่าน"

"ครูอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นครูสอนหนังสือจะทำผลงานวิชาการได้อย่างไร แต่จริง ๆ ทุกอย่างสามารถทำได้และเป็นสิ่งที่ครูทำอยู่แล้ว เช่น การทำแผนปฏิบัติการสอนของครู หรือการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น ดังนั้น จึงคิดว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่มีความจำเป็นมาก เพราะหากช้าต่อไป ปัญหาก็จะมีอยู่เหมือนเดิม และจะไม่เป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษาเลย เพราะปัจจุบันเส้นทางความก้าวหน้าของครูสวนทางกับคุณภาพการศึกษาของเด็กที่เกิดขึ้น มีครูผ่านการประเมินวิทยฐานะกันมาก แต่คุณภาพของเด็กไม่ดีขึ้น ทั้งนี้อยากให้คิดกันใหม่ว่า เรื่องวิทยฐานะไม่ใช่เรื่องสวัสดิการ แต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นครูของผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง และเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของโรงเรียน"

 

สำหรับปัญหาหลักที่ครูไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากผลงานวิชาการที่เสนอให้คณะกรรมการประเมินยังมีข้อบกพร่อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ บางกรณีมีการลอกผลงานวิชาการ แต่ก็มีเสียงสะท้อนออกมาว่า กรรมการประเมินมีมาตรฐานสูง บางส่วนมาจากมหาวิทยาลัยที่อาจไม่เข้าใจงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการเสนอให้แก้ไขครูไม่ผ่านประเมินวิทยฐานะในส่วนของกรรมการผู้ประเมินที่จะต้องให้คนในชุมชน นักเรียน ครูด้วยกันเข้ามามีส่วนร่วมประเมินด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีครูไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะตามที่หลายฝ่ายร้องเรียนมา อย่างล่าสุด สพฐ. ออกมาระบุว่า บางพื้นที่แจ้งข้อมูลเข้ามาว่า มีครูผ่านประเมินวิทยฐานะน้อยมาก เพียง 10 % เท่านั้น แต่ถ้ามาดูข้อมูลล่าสุดของสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วจะพบว่า ในปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะแล้วจำนวนมาก ดังนี้

วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 335,095 คน หรือ 89.1 % จากจำนวนทั้งหมด 4 แสนกว่าคน
ในจำนวนนี้เป็นครู 314,941 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 8,520 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 8,924 คน ศึกษานิเทศก์ 2,710 คน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 39,667 คน หรือ 10.5 %
แยกเป็นครู 16,071 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1,169 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 20,959 คน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 405 คน ศึกษานิเทศก์ 1,063 คน

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1,501 คน หรือ 0.36 %
แยกเป็นครู 564 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 508 คน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) 146 คน ศึกษานิเทศก์ 274 คน

ส่วนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ยังไม่มีผู้ผ่านการประเมิน

 

ทั้งนี้ การเข้ามาแก้ปัญหาการประเมินวิทยฐานะให้ตรงจุดนั้น ควรจะต้องดูสาเหตุที่ครูไม่ผ่านการประเมินเพราะอะไร หากจำเป็นต้องปรับเกณฑ์การประเมินให้ดีขึ้นก็น่าจะเป็นการแก้ไขที่ถูกทาง แต่หากรัฐมนตรีว่าการ ศธ. จะเข้ามาเยียวยาครูเพียงเพื่อให้ผ่านการประเมินกันง่ายขึ้นนั้นอาจจะถูกมองได้ว่า เป็นเพียงแค่นโยบายหาเสียงของรัฐบาล โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาอีกมาก

 

***************************************************************************

 

โปรดอ่านบทความแล้วใช้วิจารณญาณดูครับว่า ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ

เหตุผลที่ใช้แต่ละท่าน เป็นอย่างไร

การเยียวยา คือ เหตุผลเพียงพอหรือไม่ครับ สำหรับผู้ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

 

ท่านทราบไหมว่า นักศึกษาที่ผมสอนอยู่นี้ ส่วนใหญ่ชอบอะไรที่ได้มาอย่างง่าย ๆ คะแนนง่าย ๆ เกรดง่าย ๆ แต่ความรู้ที่ได้รับกลับเป็นเรื่องที่แทบไม่ให้ความสนใจ จบไปแล้วอยากมีงานทำ เงินเดือนสูง ๆ แต่ตอนเรียน กลับไม่สนใจ อยากได้อะไรง่าย ๆ ไม่พอใจก็ถอนวิชาหนี หาคนสอนที่ง่ายกว่านี้ ไม่มาเรียน แต่อยากได้เกรดดี ๆ ก็เยอะครับ

"ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ หรอกครับ ชีวิตของคนเราน่ะ หากเราไม่มีความพยายาม หรือ ตั้งใจจริง"

ไม่ต่างอะไรกับการได้รับ "วิทยฐานะ" อันมีเกียรติหรอกครับ ... อยากได้วิทยฐานะง่าย ๆ แต่ไม่พยายาม กลับทุจริต คดโกง ใช้วิธีลัดมาสู่วิทยฐานะนั้น ๆ ... พอไม่ได้ ก็กลับโยนความผิดไปให้คนโน้นคนนี้

ไม่อยากคิดครับ ถ้ามีครูแบบนี้เยอะ ๆ แล้วอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรบ้าง ประเทศชาติคงมีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ ใช่ไหมครับ

อยากเป็น ส.ส. ก็ต้องเอาเงินมาลงทุนซื้อเสียง ซื้อหัวคะแนนเสียก่อน พอเข้าไปก็ถอนทุนคืน โดยการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย เอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจตนเอง พอคนอื่นเขามาขับไล่ ก็ไปจ้างคนที่เป็นพวกตน หลอกเขามา ให้เขาไปฆ่าคนที่ไม่เห็นด้วย เพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อไป

ต่างกันตรงไหนหรือครับ ถ้า "วิธีคิด" ยังคงเป็นแบบนี้กันอยู่

สังคมไทยต้องการ "คนดี คนมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง" จริง ๆ ครับ

 

 

เชื่อเรื่อง "บาปกรรม" หรือไม่ครับ

บุญรักษาทุกท่านครับ

 

 

แหล่งอ้างอิง

กองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์.  "จับตานโยบายหาเสียง "ศรีเมือง เจริญศิริ"

            เยียวยาประเมินวิทยฐานะครู ??".  มติชนสุดสัปดาห์, 28, 1470 (17 - 23 ตุลาคม 2551) :

            หน้า 18.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยชายเขาของคนชายขอบ

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษา#วิธีคิด#กระทรวงศึกษาธิการ#ครู#สวัสดิการ#วิทยฐานะ#เยียวยา#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn

หมายเลขบันทึก: 217459, เขียน: 19 Oct 2008 @ 00:32 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 121, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน :)

ยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้รับความคิดเห็นจาก คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน :) ... ครูคนหนึ่งที่คิดถึง "ลูกศิษย์" ของเรามาเป็นอันดับแรก

ครูทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นครูและความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน แต่ระบบวิทยฐานะทำให้เราเขว้ไป ทำให้ระบบการศึกษาเพี้ยนไปมาก

โบนัส หรือ สวัสดิการของวิทยฐานะ สมควรมอบแต่ "ครูดี" ที่ทำให้นักเรียนเก่งกว่าครู แต่ไม่สมควรมอบให้ "ครูมักง่าย" ชอบอะไรง่าย จนเกิดกลโกงขึ้นมาในวงการมากมาย

คุณครู วรางค์ภรณ์ เนื่องจากอวน ครับ ... ผมขอแสดงความนับถือจากใจ

ขอบคุณมากครับ :)

ครูเยียวยา
IP: xxx.9.208.224
เขียนเมื่อ 

วันเสาร์-อาทิตย์นี้(25-26 เม.ย.52) เชิญชวนเพื่อนครูที่จะสอบเยียวยา พ.ค. มาติวข้อสอบก่อนสอบจริงกันที่ ห้องประชุมโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสน 2 เขตบางซื่อ (ดูแผนที่http://www.samsen2.ac.th/home.php) เชิญวิทยากรดร.จากมหาวิทยาลัยชั้นนำมาบรรยาย(ติว) ค่าใช้จ่ายประมาณ 500บาท/คน(หรืออาจน้อยกว่านี้เพราะใช้วิธีหารค่าใช้จ่ายกัน) ไม่จำกัดเขตพื้นที่เพราะอยากให้สอบได้เหมือนกัน จองที่นั่งที่ อ.สิริมาส(สามเสน2)หรืออีเมล์ [email protected] หรือโทร.086-448-2090

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข่าวสาร ของ คุณ ครูเยียวยา :)

ไม่นับว่าเป็น "โฆษณา" ครับ

เพื่อนครู
IP: xxx.123.220.57
เขียนเมื่อ 

พอดีได้ไปเจอเว็บไซด์หนึ่งดีมากมีข้อสอบเยียวยาให้ลองทำด้วย เลยอยากให้พวกเราได้เข้าไปหาประโยชน์จากเว็บนี้นะ ฟรี ฟรี ไม่เสียตังค์คะ โรงเรียนบ้านหนองคู http://www.nongkooschool.com/

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณเพื่อนครู ที่แนะนำ :)

ครูเชียงราย
IP: xxx.123.132.79
เขียนเมื่อ 

เพิ่งทราบข่าว ด้านที่ 3 "ตก" ต่อจากนี้ไปจะทำไงดี

เขียนเมื่อ 

ลองสอบถามจากต้นสังกัดของจังหวัดดูครับ :)

โชคดีนะครับ

ครูเชียงราย
IP: xxx.123.132.79
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ แนวปฏิบัติคงเหมือน รุ่น 1 ที่กำลังจะสอบ 8 พ.ค.52

เขียนเมื่อ 

อยากให้กำลังใจคุณ ครูเชียงราย ครับ

สู้ สู้ นะครับ :)

ผมไม่มีความเห็นนะครับ..

มาอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตนเอง ผมเองเป็นคนนอกวงการ แต่มีโอกาสเป็นวิทยากรครูเชิงประจักษ์อยู่ครั้งหนึ่ง รู้สึกว่า กระทรวงศึกษาฯ ทำร้ายคุณครูเราเหลือเกิน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณเอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร :)

กระทรวงศึกษาฯ ทำร้ายจากผู้กำหนดนโยบายในกระทรวงฯ กับ นักการเมืองผู้ไม่มีความรู้ในด้านการศึกษา ... ร่วมกัน ยำครู ... จนมีปัญหาข้างเคียงที่รุนแรงต่อครูไปยังนักเรียน อนาคตของชาติเรา ครับ

ละเหี่ยใจ ครับ :)

ครูเชียงราย
IP: xxx.128.105.147
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจค่ะ กำลังคิดว่า จะเลือก เยียวยา หรือทำใหม่ดี

ช่วยวิเคราะห์ ข้อดี ข้อจำกัด ทั้งสอง วิธีด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

การตัดสินใจเป็นของ คุณครูเชียงราย นะครับ ... ต่างคนต่างมีจุดยืนและอุดมการณ์ในตนไม่เหมือนกัน ย่อมคิดไม่เหมือนกันครับ

เพราะเยียวยาเป็นวิธีคิดของคนในกระทรวงฯ ไม่รู้ว่าใคร ... เป็นแค่นโยบายหาเสียงของนักการเมืองที่จะบอกคุณครูที่ไม่ผ่านว่า เยียวยาไหม กระทรวงฯ จะช่วย ... แต่ผมไม่แน่ใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อครูในเชิงคุณภาพ ผมเห็นแต่เชิงปริมาณ คือ สวัสดิการที่จะมาถึงง่าย แต่คุณภาพ ไม่ทราบครับ

เป็นกำลังใจนะครับ :)

pratchawee
IP: xxx.47.228.206
เขียนเมื่อ 

ผู้ประเมิน ไม่ใช้มาตรฐานเดียวกัน บางสาระผ่านง่าย บางสาระผ่านยากมากๆๆๆ

ตอนนี้ทำได้อย่างเดียวคือ ทำใจ ...รึคุณว่าไง...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณครู pratchawee ... ที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทราบ :) ... ผมได้ยินครูหลายท่านพูดเช่นนี้เหมือนกันครับว่า มาตรฐานมันหลากหลายเหลือเกิน แต่ละเขตการพื้นที่ฯ มาตรฐานใครมาตรฐานมัน ... กระทรวงศึกษาฯ กำลังคิดอะไรอยู่หนอ แก้ปัญหาลักษณะนี้อย่างไรบ้างหนอ

ให้กำลังใจครับ :)

ครูเชียงราย
IP: xxx.123.131.144
เขียนเมื่อ 

เป็นที่น่ายินดียิ่ง ผู้ใหญ่ให้ความเห็นอกเห็นใจเรือจ้างทั่วประเทศ ปรับเกณฑ์สอบวัดความรู้เหลือ 60 % และคุณครูส่วนใหญ่เลือก เยียวยา รุ่น 2-5 รอลุ้น ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ มองตาก็รู้คุณครูสู้ไม่ถอยแน่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข่าวสารจากคุณครูเชียงรายมาก ๆ ครับ :)

โชคดีครับ :)

ครูสุโขทัย
IP: xxx.174.84.1
เขียนเมื่อ 

เป็นครู คนหนึ่งที่ทำวิอทยฐานะ ใช้เวลาทำผลงานมา 2 ปี แล้ว สงสารตัวเอง และสงสารครูในประเทศไทย ค่ะ ครุทำความดีมาทั้งขีวิต ดูแค่เอกสารเท่านี้หรือค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผมอยากให้กำลังใจ คุณครูสุโขทัย เป็นที่สุดเลยครับ ...

เรื่องนี้ควรได้รับการทบทวน ... เพราะผลงานของความเป็นคน ความเป็นครู ไม่ได้อยู่ที่ "กระดาษ"

ขอบคุณครับสำหรับแนวคิดของครู :) 

ครูคณิตศาสตร์ตรัง
IP: xxx.173.135.251
เขียนเมื่อ 

สงสารครูคณิตศาสตร์เมืองตรังจังเลยคะ..ผลการประเมินทั้งรุ่นที่1-2 ไม่มีใครผ่านเลยสักคน...เพราะสมเหตุสมผลเพราะเด็กแต่ละคนไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยครูเลยไม่ผ่านการประเมิน...เด็กที่นี่แห่กันไปเรียนเอกชนกันหมดแล้วเพราะครูของรัฐบาลมัวแต่ทำวฐ..ถึงคราวอวสานแล้วครูไทยในเมืองตรัง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเรื่องราวจากคุณครูคณิตศาสตร์ตรัง ครับ ... ระบบกำลังทำร้ายครูที่ดี ครูที่ตั้งใจครับ ... เมื่อไหร่กระทรวงศึกษาฯ ผู้อยู่บนหอคอยจะมองลงมาถึงพื้นดินและใต้ดินเสียที ... หายใจไปเป็นฝรั่งมั่งค่าอยู่นั่นแหละนะครับ

อยากให้กำลังใจครับ ... วฐ. คือ เหยื่อล่อความโลภและความเครียดดี ๆ นี่เองครับ ;)

ครูระยอง
IP: xxx.27.77.80
เขียนเมื่อ 

เป็นครูคณิตศาสตร์เหมือนกันใช้เวลาทุ่มเทเกี่ยวกับผลงานโดยการพัฒนาตัวเองหัดทำโปรแกรมต่างๆเป็นเวลาสองปีทำผลงานเองทุกอย่างตั้งแต่สร้างสื่อและวิจัยแต่ผลคือไม่ผ่าน ไม่ทราบว่ากรรมการใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาคนที่ผ่านคือมีเส้นสาย จ้างทำ รู้สึกเจ็บปวดมากที่ครูที่จ้างทำผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านการประเมินทั้งที่ใช้คอมพิวเตอร์แทบไม่เป็นด้วยซ้ำ บางคนไม่รู้วิธีการทำเลย แน่นอนการจ้างทำผลงานต้องดีกว่าครูที่ทำเองแน่เพราะทำจากมืออาชีพแต่ไม่เกิดประโยชน์กับเด็กเลยเพราะมีแต่ตัวอักษร เกณฑ์ขึ้นอยู่กับความพอใจของกรรมการเพราะไม่เคยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าให้ทำอย่างไรผลตกเกื่อบทั้งจังหวัดยกเว้นพวกที่กล่าวมา และกรรมการบางคนรับจ้างทำเหมือนทำเองตรวจเอง มาตรฐานในการประเมินไม่มี ขณะนี้ครูคศ.3เป็นครูพละแทบหมดทุกโรงเรียน ท่านผู้มีอำนาจลองพิจารณาการประเมินจากตัวหนังสือไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร ทำไมไม่มาดูว่าในแต่ละวันสร้างอะไรให้นักเรียนบ้างดีกว่าไปสนใจแค่ตัวหนังสือที่สร้างขึ้นแบบปลอมๆแต่ไม่เคยพัฒนานักเรียนจริงๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณการเปิดเผยความจริงจากคุณครูระยอง มาก ๆ ครับ ;)

มันเป็นความเจ็บปวดจริง ๆ ครับ สำหรับครูที่ตั้งใจ แต่สู้ครูขี้โกงเหล่านั้นไม่ได้

อยากให้กำลังใจคุณครูครับ ขอให้ครูสู้เพื่อความดีและความถูกต้องต่อไปครับ เป้าหมายอยู่ที่เด็กตาดำ ๆ มากกว่าผลงานที่ไม่มีมาตรฐานแบบนี้ครับ

รางวัลของชีวิตคือความสำเร็จของลูกศิษย์ หากคิดแบบนี้ ครูจะสบายใจมากกว่าที่เป็นครับ

ว่าง ๆ ผมจะนำบันทึกนี้ส่งไปยัง รมต.ศึกษาฯ สักที เพื่อท่านจะได้รับทราบปัญหาที่ฝังรากลึก ๆ บ้าง

ครูดีจะได้ไม่ท้อครับ ;)

ครูสู้งาน
IP: xxx.19.67.188
เขียนเมื่อ 

การทำผลงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นการพัฒนาตนเองแต่คนที่ทำผลงานขาดความรู้ความเข้าใจพบกับคนที่บริการจากท่านผู้รู้ทั้งหลายด้วยหลากหลายวิธีการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานคศ.๓ จุดสำคัญอยู่ที่ว่าทำให้ถูกต้อง แต่คนที่คิดทำเองคงจะให้ถูกต้องยาก เพราะขาดวิธีการ จึงอยากขอความเห้นใจจากท่านผูมีอำนาจโปรดลงมาช่วยดูแลครูกลุ่มนี้ด้วยเถิด อย่าให้วิธีการได้มาซึ่งตำแหน่งวิทยฐานะอันมีเกียรติและใช้เงินภาษีของราษฎรอย่างมากมายมหาศาลนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ด้วยการมิชอบด้วยการจ้างทำผลงานโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงต่อเด็ก ดูเหมือนว่าความศรัทธาในอาชีพครูลดน้อยไปเพราะการขอเลื่อนวิทยฐานะที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเมือง ครูมุ่งแต่จะทำผลงานอย่างไม่รู้ว่าจะสำเร็จเมื่อไร จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มอีกเท่าไร ขอความกรุณาเถอะ ท่านท่านทั้งหลาย ช่วยจัดการให้เข้าสู่ระบบโดยเร็ว คนดีส่วนหนึ่งเริ่มท้อแท้ เมื่อเกิดการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในสถานษึกษาเดียวกัน คนทำงาน คนตั้งใจ คนทำเพือเด็ก คนใฝ่รู้ใฝ่เรียน คนมุมานะ คนแกนนำโรงเรียน คนตัวตั้งตัวตี คนสละสารพัด คนที่ทำผลงานครั้งแล้วครั้งเล่า น่าจะเห็นใจ และสำรวจคุณสมบัติคนที่ทำผลงานทางวิชาการมาแล้วหลายๆ ครั้ง น่าจะให้โอกาสกับครูกลุ่มนี้บ้างเพราะบางคนใกล้จะเกษียณแล้วแต่ใจยังสู้ ครูกลุ่มนี้ทำพราะใจรักในอาชีพเขาไม่ค่อยได้ร้องเรียนสิทธิอะไร ถ้าท่านเห็นใจขอให้รางวัลคุณความดี แก่ครูกลุ่มนี้บ้างเถอะ เพื่อขวัญและกำลังใจสู่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริง

ครูสู้งาน

เขียนเมื่อ 

ความคิดเห็นของคุณครูสู้งานนั้น ได้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วครับ

คนดี คนเก่ง คนตั้งใจ มักจะพ่ายแพ้ต่อ คนเลว คนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ คนที่คิดแต่จะเอาตัวรอดเป็นหลัก

ปัญหาของระบบผลงานวิชาการ คือ มาตรฐานและการประเมินที่ออกมาอย่างยุติธรรม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของครูดี ๆ ที่สมควรได้รับจริง

อยากให้กำลังใจครับ ;)

ครูแอ๊ต
IP: xxx.128.81.19
เขียนเมื่อ 

ครู สพท.นครสวรรค์ เขต 2 ก็แย่เหมือนกันค่ะ ไม่ผ่านทั้งนั้น ที่สอบเยียวยาแล้ว ก็ต้องไปทำผลงานใหม่ บ้างก็บอกให้แก้ตามคอมเมนท์ แต่ที่คอมเมนท์มาไม่ชัดเจนถามใครก็ไม่เคลียร์ ทำไมไม่ให้เราพบกับผู้ที่ตรวจผลงานของเราซะเลย จะได้สอบถามให้ชัดเจนไปซะเลยว่าให้ทำใหม่ หรือแก้แบบไหน ที่เราคิดว่าจะแก้แบบนี้นะถูกหรือเปล่า โอ้ยโอ้ยแย่จริงจริงเลย

เขียนเมื่อ 

โอ้ ที่ สพท.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นอย่างนั้นหรือครับ คุณครูแอ๊ต ... นี่แสดงว่า การตรวจประเมินตัวใครตัวมันหรือครับนี่ ไม่มีมาตรฐานอะไรที่วัดได้พร้อม ๆ กันทั่วประเทศ เริ่มแย่หนักขึ้นนะครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ครับ ;)

ครูคณิตศาสตร์เชียงราย
IP: xxx.47.41.4
เขียนเมื่อ 

ความรู้สึกเหมือนครูคณิตศาสตร์ตรังและระยองเลย เราจะสู้ต่อไปหรือจะถอยดีละหมดกำลังใจเลย แล้วที่เข้าเยี่ยวยายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไร นโยบายไม่เห็นชัดเจนเลย เราชาวคณิตศาสตร์จะทำอย่างไรดีถึงจะผ่านการประเมินเหมือนสาขาอื่น ๆ บ้าง

เขียนเมื่อ 

สู้ครับ คุณ ครูคณิตศาสตร์เชียงราย ;)...

เพื่อลูกศิษย์และประเทศของเรา

ครูภาษาไทย
IP: xxx.26.112.19
เขียนเมื่อ 

ตั้งใจทำผลงานมากๆเลยค่ะทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการประเมินมาแล้ว..ไม่เคยใช้เวลาสอนไปทำ ผลงานให้เกิดผลเสียแก่เด็ก..แต่ไม่ผ่านการประเมินค่ะรู้สึกเสียใจและท้อใจมากที่อุตส่าห์ทุ่มเทให้ทั้งงานและทั้งเด็กกรรมการผู้ตรวจเอาเกณฑ์อะไรมาวัดก็ไม่ทราบ...เพื่อนที่ได้รับการปรับปรุงก็มีวิธีการทำผลงานและหลักเกณฑ์ไม่แตกต่างไปจากเราแต่อยู่คนละกลุ่มสาระการเรียนรุ้ทำไมเขาผ่านกันง่านเหลือเกิน แถมกรรมการบางคนยังบอกว่าการทำผลงานนั้นให้หมั่นทำบุญเยอะๆ ฟังแล้วรู้สึกไม่ยุติธรรมเลย นี่ที่เสียเงินเสียทองทุ่มเทกำลังสมองไปเพื่อทำผลงานนั้นอยู่ทีบุญกุศลหรือคะที่บางทีอาจจะได้เจอกรรมการที่มีใจเป็นธรรมมองเห็นความยากลำบาก และมีกัลยาณมิตรที่ดี...เฮ้อ..เซ้งค่ะ

ครู สพท.บร.1
IP: xxx.26.112.19
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่จะหยุดทำร้ายครูที่มีความตั้งใจทำงานแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะกันซะทีมาดูเอาเถอะค่ะครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะในเขตนี้ บางโรงเรียนเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็มีแต่ผ่านการประเมินในรายวิชากลุ่มสาระภาษาไทยเสียด้วย...น่าอนาถแท้ๆการศึกษาไทยอีกหน่อยคงไม่เหลือครูดีเพราะท้อแท้และขาดกำลังใจที่จะทำงานแล้ว...ผลงานการทำวิทยฐานะได้รับการปรับปรุงแต่ภูมิความรู้ที่จะนำมาสอนเด็กไม่มี...เมาเช้าเมาเย็น...ก็เห็นๆกันอยู่บางคนพูดภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำ ช่วยลงมาตรวจสอบหน่อยเถอะค่ะ...ไม่โทษคนที่ผ่านหรอกค่ะโทษกรรมการนั่นแหละท่านมีตาหรือเปล่า

สรุปเลยนะคะ การทำผลงานมีผลเสียมากกว่าผลดีคะ เสียทั้งความประพฤติของครูอาจารย์และเสียทั้งเวลาของเด็กๆคะ

กรรมของเด็กนะคะ

อ่านความเห็น คุณจตุพร แล้วต้องถอนใจคะ

*********************************

P
จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
เมื่อ พฤ. 30 เม.ย. 2552 @ 15:48
#1267295 [ ลบ ]

ผมไม่มีความเห็นนะครับ..

มาอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตนเอง ผมเองเป็นคนนอกวงการ แต่มีโอกาสเป็นวิทยากรครูเชิงประจักษ์อยู่ครั้งหนึ่ง รู้สึกว่า กระทรวงศึกษาฯ ทำร้ายคุณครูเราเหลือเกิน <<<<

*****************************************

ข้อมูลเบื้องต้นของคุณ Wasawat Deemarn ก็นำมาเสนอให้พอสมควร แค่นี้คุณจตุพรไม่กล้ารับผมชอบต่อความเห็นของตน ก็บอกถึงวิธีคิดว่าเป็นอย่างไร เศร้าคะ

เขียนเมื่อ 

ใจเย็น ๆ ครับ คุณ อรวรรณ ทองธรรมชาติ นักการศึกษา ;)

อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปครับ ... ยังมีปัจจัยอีกมากที่เราสามารถมีมุมมองของเรื่องนี้ได้แตกต่างกัน ไม่มีใครผิด แต่ขึ้นอยู่กับว่า ใครได้รับประสบการณ์ลักษณะใดมา

คุณเอก จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ผมรู้จักดีครับ คงต้องการันตีว่า เพื่อนผมคนนี้ไม่ได้เป็นคนไม่รับผิดชอบต่อความเห็น แต่เป็นคนรับผิดชอบมากกว่าที่ผมเป็นอีกครับ

ประเด็นในเรื่องนี้ไม่ได้สรุปกันในบันทึกเดียว แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณเอกไม่ได้เพิ่มเติมไว้ให้ครับ แต่มีการคุยนอกรอบกันอยู่

ขอบคุณมากครับ ;)

อ่านแล้วหมดแรงจริงๆคะ

บอกว่าไม่มีความเห็น ในเรื่องนี้

คุณจตุพร ระดับ ป เอก แล้ว บอกว่าไม่มีความเห็น

ที่จริงแล้ววอยากอ่านความเห็นอันแหลมคมของท่านในเรื่องนี้

ไม่อยากอ่านเรื่องเล่าบันทึกประจำวัน...

อยากอ่านเรื่องจากสมองที่รับผิดชอบต่อสังคมจากคนระดับอย่างท่านคะ

ฉันเป็นครู
IP: xxx.53.102.81
เขียนเมื่อ 

เข้าใจค่ะว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาอย่างง่ายๆ ถ้าไม่ตั้งใจ...ก็ตั้งใจทุ่มเทแล้วแต่มันก็ยังไม่ผ่านอยุ่ดี...นี่มันเป็นความโง่ของครูที่ทำการ สอนมาตลอด 16 ปีหรืออย่างไรที่กรรมการได้ลงความเห็นว่าผลงานที่เราทำนั้นมันสุดแย่จนไม่สามารถนำมาปรับปรุงได้...สอนเด็กนักเรียนจนสามารถเรียนรู้ทักษะต่าง ๆได้ ไม่เคยเอาเวลางานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว...เด็กนักเรียนก็ยอมรับและได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายเป็นครูแบบนี้มาตลอด 16 ปี นับถือและภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองเสมอ...แล้วเกิดอะไรขึ้นศักดิ์ศรีของความเป็นครูโดนครูคศ. 3 ที่เป็นกรรมการซึ่งคิดว่าตัวเองเชียวชาญอย่างเหลือเกินมองผลงานของเพื่อนครูด้วยกันอย่างดูหมิ่นดูแคลน ข้อคอมเมนต์ที่เขียนมาให้อ่าน อ่านแล้วอ่านอีกก็เห็นว่าท่านใช้อารมณ์ในการตัดสิน เพราะหาแนวทางในการแก้ไขไม่เจอว่าควรแก้อย่างไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกันให้สามารถผ่านวิทยฐานะได้เหมือนอย่างท่านที่ผ่านการประเมินมาแล้ว เออ. แต่ทำไมเด็กมันถึงได้โง่ลงทุกๆวันทั้งๆ ที่มีอ. 3 ที่เก่ง ๆ อย่างกรรมการผู้ตรวจผลงานเยอะแยะเต็มไปหมด ...ช่วยเป็นครูที่มีจิตวิญญานความเป็นครูทั้งต่อเด็กและเพื่อนครูด้วยกันบ้างจะได้ไหม...

เขียนเมื่อ 

คนทำไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ทำ คนทำไม่ผ่าน คนผ่านไม่ได้ทำ

สงสารคนตั้งใจสอน แต่ขาดทักษะการทำผลงาน

รางวัลของครูอยู่ที่เด็กครับ วิทยฐานะเป็นผลพลอยได้จากการทำงานครับ

มีวิทยฐานะ มีคุณภาพงาน ผลผลิตคือเด็กเก่ง ดี มีสุข

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณ อรวรรณ ทองธรรมชาติ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ ฉันเป็นครู ;)

ฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ย่อมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

หากทำดีแล้ว ขอให้กำลังใจให้ทำต่อไปนะครับ

ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อลูกศิษย์ที่คุณครูเขียนมา

ขอบคุณครับ ;)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ผอ. พรชัย ;)

เห็นด้วยกับท่านครับ

"รางวัลของครูอยู่ที่เด็กครับ วิทยฐานะเป็นผลพลอยได้จากการทำงานครับ

มีวิทยฐานะ มีคุณภาพงาน ผลผลิตคือเด็กเก่ง ดี มีสุข"

เมื่อใด รางวัลอยู่ที่ครูเยอะ ๆ เด็กไม่ได้อะไร เด็กคงแย่

ขอบคุณครับ ;)

ฉันเป็นครู
IP: xxx.26.110.39
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจที่ให้มา...เพราะไม่รู้จะไประบายความรู้สึกแบบนี้ได้อย่างไร...เพียงแค่อยากเห็นความยุติธรรมที่จะให้กับเด็ก ความคุ้มค่าของเงินภาษีของประชาชนที่จ่ายมาให้กับเรา และครูทุกท่านที่ตั้งใจสอนนักเรียนโดยไม่คิดละทิ้งหน้าที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับครู และยังพยายามทำผลงานเพราะคิดว่านี่คือการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองนโยบายความคิดสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องบนทั้งหลาย...เงินวิทยฐานะมันไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตสำหรับครูทุกๆ คนนั่นแหละค่ะ...หากเลิกระบบนี้ไปได้มันคงไม่บั่นทอนความรู้สึกของเพื่อนครูทุกๆท่าน...ฟันเฟืองตัวเล็กๆ อย่างดิฉันภูมิใจเสมอในความเป็นครูที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองเพื่อลุกศิษย์ทุกๆ คนและความรู้สึกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่บรรจุจนถึงวันนี้ค่ะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับยามค่ำครับ คุณ ฉันเป็นครู ;)

ครูทราบไหมครับว่า ครูคือ คนที่มีเกียรติที่สุดคนหนึ่งที่พบได้มีโอกาสสัมผัสผ่านตัวอักษร ;)

บล็อกเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ความคิดความเห็นของครูกระจายออกไปได้กว้างขวางขึ้น

หากมีเวลาและโอกาส ผมอยากให้ครูลองสมัครสมาชิกและลองลงมือเขียนสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของครู เพื่อให้คนอื่น คนอาชีพอื่น เขาได้รับรู้ครับ

สนใจไหมครับ ;)

ระบบวิทยฐานะ เริ่มฝังรากลงลึกสู่สังคมครูทุกแห่งแล้วครับ ... หากถอนออก คงมีครูหลายคนตายคาตำแหน่ง แต่สิ่งที่อยากเห็นคือ "ความยุติธรรม" ที่สมควรเกิดแก่คนที่เป็นครูดีจริง ๆ ไม่ใช่ครูน้ำลายยืด อยากได้ อยากมี จนเหยียบหัวคนอาชีพเดียวกัน

อย่างที่ครูได้สัมผัสนั่นแหละครับ

ลองหาทางออกกันไหมครับว่า ทำอย่างไรดี ?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์..อ่านจากอนุทิน..ทำให้มาบันทึกนี้ค่ะ..ใกล้วันครูมาแล้วก็มีเรื่อง..ครูๆๆ..มาให้คิดกันนะคะเพิ่งผ่านหาเสียงของผู้สมัครตัวแทนครู...อ.ก.ค.ศ และ ก.ค.ศ....ก็ล้วนแต่จะปูทางให้ครูก้าวหน้า..แต่จะมองถึงคุณภาพครูสอนบ้างหรือไม่..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู rinda ;)... บันทึกนี้เป็นบันทึกสุ่มเสี่ยงที่คนที่แนวคิดดีและไม่ดีจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับ ... แต่เจอแบบหยาบคายมากก็รู้สึกเบื่อหน่ายและรำคาญใจไปเหมือนกัน เพราะมันกลายคนที่เป็น "ครู" นั่นแหละที่เข้ามาระบายความรู้สึกกันมาก ...

ผมมองตัว "ระบบ" ทำให้เกิดวัฒนธรรมลักษณะผลประโยชน์นี้

หาก "ระบบ" ดี ก็ทำให้ "ครู" มีความสุข

หาก "ระบบ" ไม่ดี ก็ทำให้ "ครู" ทุกข์ไปด้วย

และหาก "ครู" มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม

"ระบบ" นี้ล่ะเป็น น้ำผึ้งอันหอมหวาน ที่ทำให้เกิดแก่งแย่งกันอย่างน่ากลัวเลยล่ะ

แต่กลับไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติใด ๆ เลย

สมคิด
IP: xxx.26.21.35
เขียนเมื่อ 

ยากได้ข้อสอบเยียวรอบเมื่อว้ที่9-10มค.2553หน่วยเพราะว่าอยามากๆสอบตกมาแล้วสองรอบ ครั้งที่สอบวันที่30-31ม.ค.กลัวตกอีกถ้าสอบตกแล้วคงไม่ได้ส่ผลงานแน่นเลย

สมคิด
IP: xxx.26.21.35
เขียนเมื่อ 

เราได้ข้อจากครูป้อมเอามาฝากบ้างส่วนจากครูป้อม49ศรีราชาเราจะส่งมาแรกเปลี่ยนกันนะคะ

1.ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อการประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ

ก. จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียน

ข. การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน

ค. เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน

ง. สามารถเรียนรู้กับการออก.(จดไม่ทัน)...............

7. ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนระดับประถม

ก. แต่งโคลงและกลอนง่าย ๆ ได้

ข. เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้

ค. อ่านได้อย่างมีสมรรถภาพและอ่านได้เร็ว

ง.

9. ขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย

ก. จัดทำคำอธิบายรายวิชา

ข. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร

ค. จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ง. ทำสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค

11. ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานที่ถูกต้อง

ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 75

ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

ค. ………………………………

ง…………………………………

16. จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด

ก...................................

ข..................................

ค. ค่านิยม

ง. สร้างลักษณะนิสัย

17. ตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือข้อใด

ก. การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน

ข. นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเอง มากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู

ค.........................................................

ง......................................................

13. ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ .....

ก. นักอุตุ

ข. หมอดู

ค. แพทย์

19. ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู

- วิเคราะห์

20. ข้อใดเป็นเครื่องมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- กระบวนการกลุ่ม

(มีอย่างอื่นด้วย)

21. ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร

- ( มีผ่านสาระการเรียนรู้)

- ผ่านช่วงชั้น

22. การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

23. นักเรียนคนใดมีความสามารถในการ เรียนรู้สูงสุด

ก. แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้..

ข. (มีนาธาน)

ค..........................................

ง.......................................

24. ข้อใดเป็นเหตุผลความจำเป็นในการวิจัย

- แก้ปัญหาทางวิชาการ

25. การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อน ของการจัดการเรียนการสอน

26. ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนคติ

27. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามี ความเข้าใจที่คงทน

ก. จดจำบทเรียนได้นานกว่าคนอื่น

ข. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

28. ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ สามารถ ....

ค. การพัฒนา (จำ ..)

29. สถิติ X-

SD

30.…………..ถักไหมพรมwfhs]kpc[[

ก การทำอย่างมีคุณภาพ

ข ความสามารถในการผสมผสาน

ค เป็นการทำ...

ง.................................................

31. ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องที่สมบูรณ์ที่สุด

ก .....................................................ป2

32. ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้....

-องค์ความรู้

33. ข้อใดเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง

- เพื่อพัฒนาชุดการเรียน

34. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง

ก …………

ข สาระ...

35. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญควรเป็นอย่างไร

ง ประเมินตนเอง

36. ข้อใดเป็นตัวชี้วัด สถานศึกษามีการปฏิรูป การศึกษา

37. การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หลักการข้อใดสำคัญที่สุด

ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

38. ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียน

ค ผู้เรียน....

39. ประสิทธิภาพสื่อ..

ง IOC

40.

ก ครู

ข นักเรียน

41. ฝนตก นักเรียนส่วนใหญ่ถอดรองเท้า แต่ เด็กชาย... ไม่ถอดร้องเท้า

- เลียนแบบ

- ไม่พินิจพิจารณา

- ไม่ปรับตัว

- ทำตามคำสั่ง

กำลังพิมพ์ข้อสอบที่จดมาให้เพื่อนอยู่ ก็เลยเอามาให้ดูไปพลางๆก่อน จดไม่ทัน ข้อที่จดมาก็อาจไม่ครบไม่ถูกก็อย่าว่ากันเลยนะ ถ้ารวบรวมได้อีกจะเอามาลงใหม่ เป็นกำลังใจให้นะ

ครูป้อม49 ศรีราชา12ม.ค.53

42 แผนการจัดการเรียนรู้คือ สิ่งที่บ่งบอกคุณภาพ ความเป็นครู ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าว ข้างต้น

ก เป็นงานของครูโดยตรง

ข เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ

ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียน

ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียน

43 การวิจัย “ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน ....

- การวิจัยปฎิบัติการ

44 ข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติ

- มาตรฐาน.....

45 ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดง

ความสามารถในลักษณะต่างๆ เช่นการจัดการ เรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด

ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ แก้ปัญหา

ข ...........แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

46 ………..สำคัญที่สุดของการประเมินก่อนเรียน

47 ในการเขียนกลุ่มตัวอย่างต้องระบุเรื่องใดบ้าง

ก ประชากร ขนาดตัวอย่าง

ข ขนาดตัวอย่างและวิธีการ

ค ( เหมือน ก)

ง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

48 เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและเจตคติ ค่านิยมเพื่อให้ เป็นตัวกำหนด เป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน

ก หลักสูตร

ข มาตรฐานการเรียนรู้

ค สาระผลการเรียนรู้

ง คำอธิบายรายวิชา

49 ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการ จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมาก ที่สุด

ก ความสามารถ ในการวิเคราะห์

มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน

ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การ

บันทึกผลหลังการใช้แผน

ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้าน

พฤติกรรมของ....(จำไม่ได้)

ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ ของสถานศึกษา

50 สื่อบริบทคือ (สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้)

- ห้องสมุด

51 หมวกสีแดงคือ .......(สัณชาติญาณ ลางสังหรณ์ อารมณ์ )

52 นัยสำคัญ คืออะไร ..(โอกาสของความ คลาดเคลื่อน)

19. ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู

ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม

ข วิเคราะห์ผู้เรียน

ค สร้างบรรยากาศ

ง การประเมินผลการเรียน

ข้อที่....คือจำไม่ได้จดไม่ทัน ถ้าหาได้ และมีเฉลยแน่ๆจะส่งมาให้นะ

ครูป้อม49ศรีราชา

เขียนเมื่อ 

ถึงยาวก็จะยังไม่ลบออกแล้วกันนะครับ คุณครู สมคิด ;)

ขอบคุณครับ

ครูผู้เฒ่า..เมืองขนมหวาน...
IP: xxx.27.148.47
เขียนเมื่อ 

ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายเพลาละ....เรื่องการประเมินวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนี่...ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกประเมิน...ผล...ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูเยียวยารุ่นที่1 ....ขณะนี้ก้อส่งผลงานเข้าประเมินกลุ่มครูเยียวยารุ่นที่1 แล้ว...ก้อรอผล.....

ข้อสงสัย.....อยากรู้จัง...เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการวัดการทำงานของครู....แค่เพียงเอกสารรึ...(ขอโทษที่ต้องอ้างถึง....มีครูหลายต่อหลายคนจ้างเขา...ทำผลงาน)......บ้างก็ผ่าน..บ้างก็ตก... แต่ส่วนมากจะผ่าน....แต่ครูที่ต้องทำผลงานด้วยตัวเอง(ไม่มีทุนทรัพย์ในการจ้าง..ทั้งๆ ที่อยากจ้าง..เพราะจ้างแล้วมีโอกาสผ่านมากๆ).....โอกาสผ่านน้อยจัง....

ในเมื่อทางต้นสังกัดฯ มีเงินจ้างคณะกรรมการตรวจผลงาน...ทำไมไม่จ้างคณะกรรมการมานั่งฟังการบรรยาย..การทำงานของพวกครูเหล่านั้นล่ะครับ...(เหมือนการสอบก่อนทำวิทยานิพนธ์น่ะครับ)...จะได้รู้แน่ว่าครูเขาทำจริงรึป่าว....กรรมการซักไปเลย..ข้อมูลต่างๆ ...หากเขาทำจริง..รับรอง..ตอบได้ทุกคำถาม...ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียน......

วอนเถอะครับ....ครูเยียวยาอย่างผม(คิดว่าคงมีอีกหลายๆ ท่าน)..รู้สึกท้อแท้..ต่อการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย(..หลายความรู้..หลายจิตใจ..หลายอารมณ์......) บางครั้ง..ก็อยากจะสู้ต่อ..บางครั้ง..ขอยอมแพ้...ขอพรพระก็แล้ว...ทำบุญก็แล้ว...ต้องบอกว่า..สุดแล้วแต่บุญแต่กรรม.....เวรกำ(กรรม)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครูผู้เฒ่า..เมืองขนมหวาน... ;)

ผมเขียนบันทึกนี้ขึ้นมาเพราะไม่เห็นด้วยกับระบบทั้งหมดของการขอผลวิทยฐานะของครูที่ทำโดยทุจริตแล้วสามารถมีเงินค่าตำแหน่งได้

ระบบนี้ควรจะต้องเปลี่ยนและต้องมีความรัดกุมในการให้เงินค่าตำแหน่งมากกว่านี้

เช่นประเมินจริงแล้วพบว่า ครูคนนี้สมควรได้ เพราะรักเด็ก ทำให้เด็กมีความรู้ ก้าวไกล แบบนี้ให้ไปเลยดีกว่า ไม่ใช่มาผ่านระบบเอกสารที่สามารถเปิดช่องโหว่ให้จ้างได้

การว่าจ้างเหม็นเน่ามาก เพราะจ้างกรรมการได้ทุกชุด

รัฐบาลที่คิดวิธีการนี้ คิดง่าย ๆ แค่เอาเงินมาลง แล้วเหมือนให้กำลังใจ เป็นแค่การหาเสียงของนักการเมืองเท่านั้น แต่มันกัดกร่อนวัฒนธรรมดี ๆ ของครูไปหมด

ผมอยากให้กำลังใจคุณครูผู้เฒ่า..เมืองขนมหวาน...หากครูไม่ได้กังวลกับเงินค่าตำแหน่งมากนัก ผมว่า ความสุขของคนเราคงไม่ได้อยู่ทางนี้ทางเดียว เราควรมีทางที่สองให้กับตัวเองเสมอ ว่าไหมครับ

ผมโชคดีที่ได้ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการประเมินโดยตรง ถึงจะมีก็ไม่รับ มันไม่สะอาดเลย

ไม่อยากมีเงิน ไม่อยากรวย เพราะกระบวนการทุจริตแบบนี้

โชคดีนะครับครู ;)

0850878420
IP: xxx.26.202.247
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนดิฉัน มีครู อยู่ 4 คน รวมทั้งผู้บริหาร มีนักเรียน 30 คน เปลี่ยนผู้บริหาร ปีละ คน ดิฉันประจำและเป็นครูสอนทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้น ป. 3 ,4 .5 และ 6 ทำงานพิเศษทุกอย่างยกเว้นงานที่ผู้บริหารทำ ( เงินการเงิน พัสดุ ฯลฯ ทำงานทั้งในและนอกหน้าที่ หรือแม้ แต่วันหยุดราชการ เพื่อไม่ให้เสียหายทางราชการ และสอนซ่อมเด็กอ่านไม่ออก (เด็กทั้งโรงเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ ไม่คล่อง ) ดิฉันพยายามแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ได้มาตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ ปลายปี 2549 จนปัจจุบัน โดยใช้แบบฝึกอ่านแก้ปัญหาชั้น ป.6 ปรากฏว่าได้ผลน่าพอใจ ดิฉันจึงเอางานชิ้นนี้ส่งเพื่อขอ ชำนาญการพิเศษ กรรมการผู้ประเมินให้เหตุผล นวัตกรรมง่ายไม่เหมาะสม จึงไม่ผ่าน จะให้สร้างนวัตกรรมเนื้อหาที่ยากแต่ใช้กับเด็กที่อ่านไม่ได้ ไม่คล่องมันจะมีประโยชน์อะไร เพื่อนครูโรงเรียนเดียวกันกับดิฉัน แกเมาเช้า เมา เย็น มาโรงเรียนก็มานอน สอนเด็กไม่เป็น และไม่เหมาะที่จะเป็นครู แกบอกว่าแกเส้นใหญ่ไม่เคยกลัวใคร ( ผู้บริหารไม่ทราบ) ผลการประเมินงานของแก ได้ปรับปรุง แกหัวเยาะและสมนำหน้า ยังบอกอีกว่าเชิญขยันไปเถอะ ถ้าไม่รู้จักกรรมการงานจะดีอย่างไรก็ไม่มีทาง ที่ดิฉันร่ายยาวมานี้ก็เพราะท้อใจมาก แต่ก็ไม่เคยถอยยังสอนซ่อมเหมือนเคย ได้โปรดเห็นใจคนตั้งใจทำงานเพื่อเด็กด้วยเถิด ขอกำลังใจเพิ่มพลังแก้ไขปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ด้วยเถิด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณครู 0850878420 ;)...

ก่อนอื่นอยากให้กำลังใจคุณครูก่อนนะครับ

หากคุณครูไม่ยึดติดในความไม่ดีของระบบนี้ และปล่อยวาง

ผมเชื่อว่า คุณครูจะมีความสุขมากขึ้นะครับ

คนทำดี ย่อมได้ดี

คนทำไม่ดี ย่อมได้รับผลกรรมเป็นของตนเอง

ดั่งคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้

ขอให้สนับสนุนให้คุณครูทำความดีต่อลูกศิษย์ต่อไป

สิ่งเหล่านี้คือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เหรอครับ

ขอบคุณนะครับที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ ;)

ครูตุ๊ก ครูไทย
IP: xxx.26.33.20
เขียนเมื่อ 

การขอเลื่อนวิทยฐานะโดยส่งผลงานก็เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งนะคะ แต่วิธีการทำดังกล่าวน่าจะมีเกณฑ์บางอย่างที่ลดลงโดยเฉพาะการรายงานผลการใช้ที่ภาษาที่ใช้ต้องเป็นลักษณะเชิงวิชาการมากๆ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการว่าจ้างเกิดขึ้น ดังนั้นท่านที่เป็นตัวแทนของครู ท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งอาจจะผ่านเรื่องนี้มาบ้างแล้วท่านคงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสำหรับคุณครูโดยทั่วๆไป ดิฉันก็เป็นครูคนหนึ่งที่ตกการประเมินแต่ดิฉันก็ยอมรับคะว่าผลงานของดิฉันมีข้อบกพร่องตรงตามที่ท่านกรรมการได้สรุปข้อบกพร่องมาให้ แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันภูมิใจก็คือ นวัตกรรมตัวที่ดิฉันไดผลิตขึ้นมานั้นตัวเองพิมพ์ขึ้นเองโดยศึกษาด้วยตัวเอง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เสียใจและข้องใจมากก็คือคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่ของสพท.(เดิม) ที่รอรับผลงานใช้คำพูดที่ว่าเรามาส่งช้า ซึ่งดิฉันก็บอกว่าเราพิมพ์เองจึงทำให้ช้า ซึ่งเขาตอบกลับมาด้วยหน้าตาบึ้งว่า "ของอย่างนี้ต้องลงทุนกันบ้าง" ซึ่งทุกวันนี้ดิฉันยังงอยู่เลยว่าการทำวิทยฐานะนี้เป็นสิ่งที่แสดงว่าเราได้มีการพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่ลูกศิษย์ของเราไม่ใช่หรือและถ้าครูยังต้องใช้วิธีการลงทุน(ซึ่งไม่เข้าใจว่าลงทุนขั้นไหนของท่าน)เราจะได้ความภาคภูมิใจอันใดเล่า ขณะนี้ดิฉันก็ยังคงต้องร้องเพลงรอว่าเยียวยารุ่นที่ ๓ ที่ท่านจะเปิดนั้นจะเรียบร้อยเมื่อไร และเที่ยวนี้ดิฉันก็จะทำเองอีกครั้งดูซิว่าจะตกอีกไหม ขณะนี้อายุราชการก็เหลืออีกแค่ ๖ ปีเอง ตลอดเวลาสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่นบางคนก็เป็นทหารบางคนก็เป็นคุณครู บางคนก็เป็นสัตวบาล เป็นต้นแต่ครูคนนี้ก็ยังคงตกการประเมิน เศร้านะ แต่เมื่อได้อ่านข้อเขียนที่ท่านได้เขียนไว้ก็เห็นด้วยกับท่านว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆถ้าเราไม่มีความพยายาม

เขียนเมื่อ 

ก็คงต้องให้กำลังใจคุณ ครูตุ๊ก ครูไทย อย่างแรงครับ ;)

อันประเทศไทยแห่งนี้ ณ ปัจจุบันนี้ คำว่า "มาตรฐาน" มันไม่เท่ากันทั้งประเทศครับ

ความภาคภูมิใจของคุณครู คือ การที่มีศิษย์ดี ๆ ออกไปสู่สังคมและประเทศมิใช่หรือครับ

มีสองเส้นทางที่ครูจะเลือก คือ ๑.สู้ต่อไป กับ ๒.หยุด เพื่อค้นหาเส้นทางแห่งความสุขอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลาภ ยศ สรรเสริญ วัตถุฯ

ส่วนคำพูดของเจ้าหน้าที่ตัวเล็กที่ไม่รู้จักว่า การพูดแล้วทำร้ายคนอื่นมันคืออะไร

ก็ให้อภัยเขาไปเถอะครับ อย่ามาใส่ใจเลย เราจะจมอยู่แต่ในกองทุกข์เปล่า ๆ

ให้กำลังใจแล้วกันนะครับ ผมน่ะ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครทั้งนั้น

แค่ไม่ชอบวิธีการคิดของพวกนักการเมืองเท่านั้น ที่เอาค่านิยมผิด ๆ แบบนี้มาให้ครูไทย

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ครูทุกท่านนะครับ ในการสร้างผลงานวิชาการ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เป็น "มาตรฐาน" ในการวัดว่า ครูนั้น ควรได้เลื่อนหรือเงินประจำตำแหน่งหรือไม่

แต่สิ่งอื่นใด ถ้าเราได้ ปั้นศิษย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม อันนี้ก็น่าภูมิใจกว่าครับ ^^

เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์ตี๋ ครูgisชนบท ครับ ...

ข่าวล่ามาแรงบนหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

"ครูแขวนคอตาย เพราะวืดการเลื่อนขั้น"

อายุ 56 ปี สอบไม่ผ่าน คศ.2 เป็น คศ.3

ไม่อยากจะพูดทับถมคนตาย แต่อยากจะบอกว่า "เรายึดติดลาภ ยศ สรรเสริฐ" กันขนาดนั้นเลยหรือครับนี่

ขอบคุณครับ ;)

ครูมิต
IP: xxx.173.150.50
เขียนเมื่อ 

ส่งเยียวยาไปตั้งแต่ พ.ค.53 ยังไม่รู้ผลการประเมินเลยทำไมช้าจัง

เขียนเมื่อ 

มิทราบครับ คุณ ครูมิต

ผมมิได้เป็นกรรมการแต่อย่างใดของกระทรวงนี้ ;)...

ขอบคุณครับที่แวะมาเยือนบันทึก

4
IP: xxx.109.2.230
เขียนเมื่อ 

ถ้าหากวิทยฐานะของคนทุกคนได้มาอย่างยุติธรรมก็ดีซิ บ้างก็ไปจ้างเขาทำ ทำทุกวิถีทางที่จะได้มา สอนไม่มีคว่มรับผิดชอบ คนที่ทำงานแทบตาย ผลงานทำเอง กลับตก กำลังใจจะอยู่ที่ไหน

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับคุณครู 4 อย่างมากครับ คนที่ไม่สมควรได้ แต่ได้ ทำให้ครูที่ตั้งใจจริงเสียกำลังใจและขวัญเหลือเกิน

เชื่อมั่นในความดีครับ คุณครู 4 ;)...

เขียนเมื่อ 

หุหุอย่าคิดมากอาจารย์วัส เงินและวิทยฐานะที่สูงๆใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นแหละ

แต่ก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะยังมีครูอีกเยอะที่ไม่อยากทำไม่คิดจะทำแม้จะถูกตำหนิจากผู้บริหารถูกค่อนแคะจากผู้ร่วมอื่นและคนรอบข้าวหรือบางคนทำไปแล้วไม่ผ่านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ไปดิ้นรนได้ลองส่งแล้วไม่ผ่านก็แล้วไป

ก็คนนี้แหละพี่น้องเกิดมาท้องเดียวกันยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยเนอะ

ส่วนคนที่เขาไปจ้างไปลอกไปวิ่งเต้นหาเส้นหาสายแล้วทำได้ทำผ่านก็คิดเสียว่าเป็นบุญของเขานะเขาสร้างบุญไว้เยอะ

ก็ต้นเหตุมาจากเบื้องบนที่ชอบเอาเหยื่อติดเบ็ดมาล่อปลาที่ไหนล่ะจะไม่อยากงับนอกจากปลาตายที่ว่ายทวนน้ำไม่ได้

ก็ลองไปนั่งตกปลาดูสิคะ บางตัวก็ฉลาดสามารถหาวิธีกินเหยื่อไปได้โดยง่าย55แล้วคนไปนั่งจับคันเบ็ดอยู่จะรู้สึกไงล่ะก็อารมณ์เสียไปตามระเบียบ บางตัวงับติดเบ็ดแล้วสามารถดิ้นหลุดไปได้แต่คิดว่าปากของปลาตัวนั้นก็คงจะสาหัสเอาการอยู่เนอะ บางตัวก็ไปไม่รอดงับติดตาเบ็ดดิ้นไม่หลุดกลายเป็นอาหารไปซะ

ปล่อยวางค่ะ ใครได้ก็ควรยินดีกับเขา ไม่ว่าเขาจะได้มาด้วยวิธีไหน เขาก็ตั้งใจที่จะไปไขว่คว้ามาไว้ แต่คิดว่าครูที่ได้ส่วนมากก็เป็นครูดีครูเก่งล่ะค่ะ

สวรรค์มีตาฟ้ามีหูครูมีวิทยฐานะ555

กรรมใครกรรมมันค่ะ แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วจะตามมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

เขียนเมื่อ 

กรรมใคร กรรมมัน แล้วกันครับ คุณ วิญญาณ ;)...

เปรียบเทียบได้เห็นภาพดีมากเลยครับ ;)...

ขอบคุณมากครับ

เมตตา
IP: xxx.25.195.138
เขียนเมื่อ 

การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษไม่ได้เป็นการตัดสินความรู้ของครูทั้งหมด ในบางโรงเรียนเป็นศูนย์อีริคในการสอนภาษา

ต่างประเทศยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนับประสาอะไร ต้องไปเป็นวิทยากรแนะนำผูอื่นได้วิทยาทานด้านความรู้ไม่มีและไม่ได้รับการยอมรับ ควรจะถามนักเรียนว่าเคยใช้บ้างไหม อายุจนเกษียณได้เลยทำให้เหนื่อยใจมาก ถ้าไม่คิดจะพัฒนาตนเองก็ไม่ต้องให้วิทยฐานะนี่เพราะอยากได้ศักดิ์ศรีความเป็นครูมานาน และก็ทำเองจากความรู้ที่ได้เรียน หรืออบรมมาและอยากจะทำเอง แต่สู้คนที่จ้างทำผลงานไม้ได้ ควรดูว่าใช้กับเด็กจริงหรือเปล่าให้ประเมินบ้างสิหรือให้เด็กเขียนบอกบ้างก็ได้ จริงไหมท่านผู้อยู่เบื้องบน

เขียนเมื่อ 

คุณครู เมตตา ครับ ...

ขอส่งกำลังใจแห่งความเป็นครูไปให้นะครับ

เงินตรา ไม่สำคัญมากกว่า ความเป็นครู และความเป็นคน ครับ

ขอบคุณครับ ;)...

ครูอนุบาลเยี่ยวยารุ่น1
IP: xxx.172.70.36
เขียนเมื่อ 

หน้าจะให้ครูที่ตกเยี่ยวยา เอางานมาปรับปรุงใหม่นะ แต่ไม่ใช้ ว.17นะ ทางหน่วยเหนือหรือข้าราชการชั้นสูงจะช่วยอย่างไรคะ ช่วยเยี่ยวยารุ่น2 แต่ไม่ช่วยเยี่ยวยารุ่น 1 ซึ่งจริงเป็นอนิสงฆ์จากการประท้วงของเยี่ยวยารุ่น 1 แต่คนกลับลืม มีใครจะช่วยได้บ้าง ครูจะมีกำลังใจสอนต่อไป ทำเองตก จ้างเลยดีไหมผลงานทางวิชาการนี้ จะได้มีความสุขเสียที ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการช่วยด้วย นะ ขอให้เห็นใจเยี่ยวยารุ่น 1ด้วย มีอีกมากที่รอความหวังจากท่าน ทำบุญคนดีกว่าทำบุญอย่างอื่นนะ

เขียนเมื่อ 

ทุกข์หนักนะครับนี่ คุณ ครูอนุบาลเยียวยารุ่น 1 ...

ผมคงตอบอะไรไม่ได้ นอกจากจะบอกครูว่า หากครูไม่วางเรื่องนี้ ครูจะทุกข์ครับ

ได้ข่าวล่าสุด ในเรื่อง การประเมินวิทยฐานะกำลังจะเปลี่ยนวิธีการอีกแล้วนะครับ

ครูคอยฟังข่าวได้ดีแล้วกัน

ขอให้กำลังใจในการรักษาความดีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์สักชาติหนึ่งต่อไปครับ

ไม่ต้องไปทำชั่วตามคนอื่น ;)...

วี
IP: xxx.27.186.108
เขียนเมื่อ 

เศร้า 2 ครั้งแล้วท่ีไม่ผ่านไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิต คนท่ีผ่านเกินประเมิน ง่ายไม่ต้องทำงานมากแต่คนท่ีตกผลงาน ทำงานทุกอย่างใน ต้องรับผิดชอบงานในดครงเรียน หรือหรือฟ้ามีตา ขอวอนผู้ใหญ่ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยเถอะจะเป็นพระคุณแก่ครูแก่ ๆ

เขียนเมื่อ 

ขอให้กำลังใจ คุณครูวี นะครับ ;)...

ขอให้มุ่งหวังที่ความสุขนะครับ

ชาญชัย
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

ทุกวันนี้มีแต่คนหิวโหยในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กันเต็มบ้านเต็มเมืองคงหาความยุติธรรมไม่ได้อีกแล้วเป็นยุกต์มือใครยาว สาวได้สาวเอาโอกาสเปิดเป็นไม่ได้เหมือนแมลงวัน ไว้ใจใครไม่ได้สักคน แล้วไม่ต้องถามเรื่องความบริสุทธิ์เรื่องวิทยฐานะ

ชาญชัย
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

   จากบทความที่ผู้เขียนแสดงว่าท่านยอมรับให้ครูมี 2 ชนชั้นอย่างนั้นหรือผมครู

ชนบทคนหนึ่งที่อยากชี้แจงว่าเมื่อนโยบายกระทรวงให้พวกเรามีสิทธิ์ขอเลื่อนวิทยฐานะทุกคนก็กีใจมันไม่ใช่สวัสดิการแต่มันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของครูมืออาชีพที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริม หรือไม่ได้มีมรดกพวกเราตั้งหน้าทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แม้ยุดหนึ่้งข้าราชการจะได้สมญาว่ายาจกยุดใหม่เราก็ไม่ได้สนใจอาชีพอื่นหรืออาชีพเสริมกันเลย ต่อมาเมื่อกระทรวงเปิดโอกาสให้แล้วเราทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันเมื่อให้เราแล้วก็สมควรที่จะให้กำลังใจ และส่งเสริมให้ตลอดจนกว่าจะผ่านและได้เห็นใจลดหย่อนกฏเกณฑ์ลงมาบ้างเพราะต้องใช้เวลามากและเสียเวลามามากแล้วมิใช่มากำหนดว่าผ่านไปมากมายแล้ว มากแล้วครูทุกคนเขาก็อยากมีอยากได้กันทั้งนั้น ท่านสมควรจะหาทางออกเกณฑ์ที่ให้ครูทำเองทุกอย่าง กรรมการตรวจต้องมีมาตรฐานเดียวกันข้อนี้สมควรจะทำดังนี้   1.ให้ทำตามแนว ว.25 ด้านที่ 1-2  ส่วนด้านที่ 3 สมควรจะให้เป็นข้อสอบปรนัยใช้เครื่องคอมส่วนกลางตรวจจะได้ตัดปัญหาให้หมดไป ถ้าด้านที่ 1-2 ได้เท่าไหร่ก็นำมารวมกับด้านที่ 3 ต้องดีกว่าระบบทุกวันนี้่และที่คิดขึ้นใหม่นี้แน่นอน  ไม่่ต้องมาออกเกณฑ์ให้ครุต้องหาที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเพราะบางท่านก็เป็นภาระงานของผลงานเสียเอง หรือเจ้าของผลงานใช้เบ่งข่มขู่่กรรมการทางอ้อม ท่านไม่รู้เลยหรือบางที่เจ้าของผลงานไปหาผู้เ่ชี่ยวชาญที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการแล้วกรรมการที่ไหนจะกล้าให้ตก หรือบางที่เจ้าของผลงานรู้จักกับเจ้าหน้าที่บนเขตฯ ก็มีการช่วยเหลือให้กันจัดส่งผลงานให้กับกรรมการที่ตนเองสนิทสนมเป็นการส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ท่านต้องมีแนวคิดและหาหนทางต่อต้านและจัดการให้หมดไปดีกว่า ผลสะท้อนที่กล่าวอ่างมีสิ่งยืนยันคือเจ้าของผลงานที่ผ่านไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มครูในโรงเรียนเดียวกัน เมื่อเขาเปิดโอกาสให้ครูแล้วสิ่งที่ถูกคือหาหนทางให้เขาได้ก้าวหน้าเถอะครับไม่เชื่อลองไปถามครูภาคอีสานบางจังหวัดที่เขาผ่านกันมากมายเพราะเขามีนายที่เห็นใจครูและเห็นครูทุกคนเป็นครูเท่าเทียมกันในเกียรติและศักดิ์ศรีลาภยศที่ควรจะได้ครับ


เขียนเมื่อ 

หน้าที่คือสอนคนให้เป็นคนมีคุณภาพ ครูนกขอโฟกัสแค่นี้

เขียนเมื่อ 

คุณครู noktalay ครับ

หากครูลดความอยากได้ อยากมี อยากเป็น เห็นแต่ลูกศิษย์ตาดำ ๆ มากกว่าตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องดี ๆ จะเข้ามาเองครับ

เชื่อเช่นกัน

ขอบคุณครับ ;)...

ก้าง
IP: xxx.206.174.76
เขียนเมื่อ 

จริงแล้วน่าเห็นใจ..ครูกรณีทำงานแล้วเรียบเรียงผลงานไม่ค่อยเข้าตากรรมการ คือภาษาการทำงานกับภาษาเขียนมันต่างกันมากถ้าเราเขียนตามที่เราทำมาแล้วคิดว่ามันดีมากๆสำหรับการช่วยให้เด็กมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่..แต่ถ้าเรามามองตามหลักของการเขียน 5 บทอะไรนั้นมันยากครับต้องอ้างโน้น นั่น นี่ โยงจากบทนี้ไปบทโน้น ทำบ่อยมั๊ยคิดเป็นร้อยละต่างๆฯลฯ ดูมันสับสนวุ่นวายไปหมดอย่างเขาว่าครับถ้า ให้ครูประเภทนี้ทำผลงานครับ เชื่อครับร้อยละร้อยตกครับ แต่ผลผลิตที่ได้มาลูกศิษย์เป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอบต.เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับเหมา..อื่นๆครับ แต่กลับมามองตัวครูก้าวอยู่ที่เดิมครับรอแต่ความชรามาเยือน...ขอความกรุณาแบ่งใจครับเราไม่สนองนโยบายใครทั้งนั้น พูดตามจริงถ้าเผื่อทำผลงานแล้วเยียวยาแล้วและส่งอีกก็ตกอีก..ขอให้โอกาสอีกครั้งครับ..แก้ตรงไหนเจาะประเด็นไปเลยครับ..และอีกอย่างขอเป็นกรรมการชุดเดิมที่แนะนำข้อมูลที่แก้มาเถอะ..ถ้าส่งแล้วผลงานยังไม่ดีและมีต้องแก้ไขอีกมาก..นั่นแหละครับให้ตกไปเลยครับการให้โอกาสคนเป็นอะไรที่วิเศษมากครับ..และผมก็คิดว่าเราและท่านก็เคยได้รับโอกาสจากคนอื่นมาแล้วไม่ใช่เหรอ..ชีวิตเราและท่านก็มีคนละหนึ่งชีวิตครับ..

เขียนเมื่อ 

เป็นมุมมองหนึ่งที่ดีมากครับ คุณครูก้าง ;)...

ต้องบอกแบบนี้ครับว่า หากกรรมการผู้ประเมินเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ก็มักจะเลือกที่จะใช้ความคุ้นเคยของตัวเองเป็นศูนย์กลาง คือ ทำ ๕ บท เหมือนวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์เป๊ะ ๆ ครับ

แต่หากมองตามความเป็นจริงแล้ว ผมเห็นด้วยกับคุณครูว่า มันอยู่ที่ "ผลผลิต" คือ ตัวนักเรียนจึงจะเยี่ยมที่สุด

เพียงแต่ทุกอย่างขอให้อยู่ในความสุจริตใจเท่านั้นเป็นพอ

ขอให้กำลังใจคุณครูก้างและขอให้บุญกุศลทำให้คุณได้รับโอกาสที่คุณครูต้องกาีรครับ ;)...

ครูน้อย
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ถ้าการช่วยเยียวยาครูไม่ผ่านการประเมินไม่ได้มีผลในการทำให้การศึกษาของชาติดีขึ้นแล้วการทำวิทยฐานะเขาทำกันไปเพื่ออะไรหรือครับท่าน.......มันเป็นช่องทางที่จะทำให้ครูได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง มิใช่หรือครูที่เขายากได้ก็ต้องทำตามเกณฑ์ที่เขากำหนดซิครับ......แต่เกณฑ์......กรรมการเป็นตัวแปรที่สำคัญมากสุดครับ......ต้องมีคุณภาพเท่ากัน......ต้องมีใจให้ครูทำผลงานผ่าน ไม่จ้องจับผิดกันตลอดเวลาครับท่าน ถ้าท่านไม่ให้โอกาสมือใหม่กันบ้าง แล้วมืออาชีพก็เอาไปกินหมดซิครับท่าน ......... คนเก่ง ๆ มีงานทำล้นมือ รับเงินล้นมือ แทบไม่มีเวลาว่าง ขอให้มองครูเป็นครูด้วยครับ.

        และที่สำคัญคนบนเขตพื้นที่การศึกษาก็เมตตาครูไม่เท่าเทียมกันเล่นแต่พวกตนเอง จะตก แต่ก็ไม่ตก มีการขอกันได้

มีการรู้กรรมการตรวจด้วยแล้วครูจะอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันอย่างไรครับ คนที่ตกแล้วตกอีกเขาจะเอาเวลาที่ไหนมามีใจสอนอีกแล้วครับ.....นอกจากไม่สอนมีแต่คิดจะเอาท่าเดียวท่านชอบหรือครับที่ครูแต่ละคนที่ทำผลงานต้องเสียเวลา มากกว่า 5 ปีขึ้นไปท่านชอบหรือครับ.เมื่อไม่ช่วยเหลือก็ไม่ต้องช่วยนึกเสียว่าเราไม่มีพวกพ้อง ไม่มีอะไรไปถวายเขาก็เท่านี้สิ้นเรื่อง.

เขียนเมื่อ 

ระบบนี้ควรมีการปฏิรูปให้ผ่านการประิเมินที่ "ความเป็นคนของนักเรียน" มากกว่า "เอกสาร" นะครับ

ระบบอุปถัมภ์ทำลายองค์กรอย่างหนัก เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

ขอบคุณครับ คุณ ครูน้อย ;)...

ขอให้กำลังใจครับ

ครูน้อย
IP: xxx.25.241.119
เขียนเมื่อ 
 ผอ.เขตทั้งหลายต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องความเดือดร้อนของครูไม่ผ่านการประเมิน คศ.3 ทั้งหมด ในเรื่องนี้ท่านมีอำนาจล้นฟ้า ที่ได้รับมอบหมายจาก ก.ค.ศ แต่ไม่ใส่ใจดูแลกำำกับติดตามฝ่ายประเมินผลงานครูให้บริสุทธิยุติธรรมเสมอภาคกันครูมีเส้นมีสายวิ่งฝุ่นตลบบนเขตฯ ย่อมมีโอการผลงานผ่าน ขอยกตัวอย่างมีสักกี่รายที่ภรรยาผู้บริหารโรงเรียนทำผลงานแล้วไม่ผ่านบ้างครับ นี้คือสิ่งบ่งบอกว่าเป็นจริงหรือไม่ น่าดีใจกับพวกที่เส้นใหญ่ผลงานไม่สมบูรณ์กรรมการก็โทรให้ทำผลงานเพิ่ม บางท่านมีพระดีๆก็นำไปฝากผู้มีอำนาจแล้วก็สมหวังนี้มันอะไรกัน พวกท่านไม่สงสารทุกมือของครูที่ไหว้พวกท่านบ้างเลยหรือที่ปล่อยให้รรมการประเมินฯบีบบังคับจิตใจลูกน้องของท่านอย่างสิ้นสภาพของครูดีๆ ถ้าอย่างนี้แล้วก็เท่ากับท่านยกอำนาจให้กรรมการมาตัดสิ้นอนาคตลูกน้องของท่านอย่างนาเวทนาที่สุดผมขอยืนยันว่าผลสัมการเรียนของนักเรียนตกต่ำสาเหตุหนึ่งคือเรื่องนี้ครับ
เขียนเมื่อ 

กฎต่าง ๆ อาจย่อหย่อนได้ แต่ "กฎแห่งกรรม" เป็นของตัวเองครับ ท่านครูน้อย ;)...

ปล่อยให้ "กฎแห่งกรรม" ทำหน้าที่เถอะครับ อยากให้ท่านดูแลเด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นลูกศิษย์ของเราให้ดีที่สุด

นี่คือความสุขของการได้เป็นครูนะครับ

อยากจะส่งกำลังใจให้ที่สุดเลยครับ ระบบนี้มันทำลายการศึกษาบ้านเราทั่วประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ

ขอบคุณมุมสะท้อนที่สำคัญครับผม ;)

เขียนเมื่อ 
 • ในฐานะที่คุณมะเดื่อเป็นผู้ที่คลุกคลีกับ ว่าที่ คศ.3
 • อดหลับอดนอน ช่วยเหลือ แนะนำ ครูที่ทำผลงานด้วยตนเองชนิดหามรุ่งหามค่ำ มาก่อน
 • ขอบอกว่า ... เรื่องของวิทยฐานะ สำหรับครูที่ทำผลงานด้วยตนเอง.... เป็นเสมือนดาบ 2 คม  ที่ทั้งสร้างครูให้มีพลังวิเศษที่จะสู้กับงานอย่างไม่ย่อท้อ  และ  .. ช่วยให้ครูตัดสินใจ ...เออรี่...ได้อย่างไม่ต้องคิดอะไรอีกต่อไป
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ Blank คุณมะเดื่อ ;)...

ดาบสองคมที่มีคมในทางทุจริตมากกว่าทางสุจริต อันเป็นการทำลายระบบจริยธรรมความเป็นครูอย่างหาที่เปรียบมิได้ อันเป็นนำ "ความโลภ" มาล่อคนเลว ๆ ให้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา ตั้งแต่ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจ ผู้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ทุกอย่างถูกบิดเบือนไปหมดจนน่าใจหาย

โปรดไว้อาลัยครับ ;)...

ครูสำราญ
IP: xxx.154.94.10
เขียนเมื่อ 

ถ้าการช่วยเยียวยาครูไม่ผ่านการประเมินไม่ได้มีผลในการทำให้การศึกษาของชาติดีขึ้นแล้วการทำวิทยฐานะเขาทำกันไปเพื่ออะไรหรือครับท่าน.......มันเป็นช่องทางที่จะทำให้ครูได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง มิใช่หรือครูที่เขาอยากได้ก็ต้องทำตามเกณฑ์ที่เขากำหนดซิครับ......แต่เกณฑ์......กรรมการเป็นตัวแปรที่สำคัญมากสุดครับ......ต้องมีคุณภาพเท่ากัน......ต้องมีใจให้ครูทำผลงานผ่าน ไม่จ้องจับผิดกันตลอดเวลาครับท่าน ......... คนเก่ง ๆ มีงานทำล้นมือ รับเงินล้นมือ แทบไม่มีเวลาว่าง ครูไทยผู้น่าสงสารส่งผลงานวิชาการตกแล้วตกอีกช่วยไม่ได้โง่เองเขารู้กันทั้งประเทศว่าต้องโกงเท่านั้นไปดูครูภาคอีสานไม่มีตกคนละ 90000-120000บาทผ่านทุกคนหรือเข้าไปกราบเท้าผอ.เขตไง

ครูที่เริ่มท้อ
IP: xxx.5.243.73
เขียนเมื่อ 

ส่งผลงานมา 2 ครั้ง ทำแล้วตกก็ทำใหม่  แล้วก็ตกอีกและทำเองทุกครั้ง  ไม่ได้ไปจ้างใครทำ  ให้ผู้รู้ช่วยดูบ้าง  เพราะคิดว่าเราควรมีศักดิ์ศรีได้มาจะได้ภูมิใจ    แต่กรรมการเป็นตัวแปรที่สำคัญมากที่สุดเหมือนกัน  ถ้าสนิทหรือเข้าถึงกับกรรมการ  มีข้อผิดพลาดบ้างเขาก็ให้ปรับปรุง ส่วนเราก็รู้ว่าใครเป็นกรรมการแต่เราไม่ได้ใช้วิธีการที่เราคิดว่าสิ้นศักดื์ศรีของความเป็นครู  และคิดว่าผู้ตรวจคงจะไม่ชั่วถึงกับรับเงินที่ทุจริต  แต่เราก็อาจคิดผิด  นี่หรือวงการศึกษาไทย  เหนื่อย................

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณครูสำราญ ;)...

ระบบการประเมินมีปัญหา กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ไม่เป็นมาตรฐาน
เหตุการณ์การคดโกงมีอยู่มากมายจนทำลายวงการการศึกษาไปหมด

วิธีคิดดี แต่การปฏิบัติมีปัญหา

ขอให้กำลังใจครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

อยากให้กำลังใจคุณครูที่เริ่มท้อ มาก ๆ ครับ
มีเรื่องราวหลายอย่างที่เป็นรอยด่างพรอยในประเ้ด็นนี้

ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันครับ

ครูน้อย
IP: xxx.172.201.67
เขียนเมื่อ 

อาจารย์มหาวิทยาลัยมีการเรียกร้องต่อรองกฏเกณฑ์ในการทำผลงานเพราะกลัวว่าจะมีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการน้อยเพราะเกณฑ์มันยาก แต่ครู สพฐ.ซึ่งมีจำนวนครูมากกว่าบริบทก็ต่างกันกลับก้มหน้าก้มตาทำผลงานตามเกณฑ์โอกาสที่จะผ่านนั้นถ้าไม่อาศัยที่ปรึกษา(ที่เรียกค่าตอบแทนแพงๆ)ก็แทบเป็นศูนย์ก็เพราะเกณฑ์ที่สพฐ.ใช้กับครูนั้นมันไม่สอดคล้องกับสภาพของครูประถมเลยครับ.งานวิจัยต้องระดับป.โท แต่ครูส่วนใหญ่จบป.ตรี ไปปรึกษาใครแล้วจะให้เข้าใจจนทำวิจัย 5 บทได้เลยนะมันทำไม่ได้หรอกครับ.(สิ่งนี้ท่านรู้)แต่ก็กำหนดมาให้ทำ ฉะนั้นงานของคนที่รับให้คำปรึกษาจึงล้นมืออยู่แต่กลุ่มเดียว กระทรวงเราภูมิใจมากเลยหรือครับที่มีงานวิจัยจากการทำผลงานของครูเราเป็นแสนๆๆๆ แต่เป็นผลงานของที่ปรึกษาที่ท่านกำหนดเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์บ้างหรือเปล่าครับ พวกท่านไม่ปกป้องผลประโยชน์ชาติกันบ้างเลยหรือครับ มองคุณภาพครูมองกันแต่เอกสารแล้วอย่างนี้ผิดด้วยหรือที่ผมจะจ่ายสิ่งตอบแทนให้ที่ปรึกษาจนเขาพอใจ(ตามที่เรียกมา)  ถ้าผมทำตามระเบียบชาติหน้าก็ไม่ผ่านครับ.

ก้าง
IP: xxx.5.85.12
เขียนเมื่อ 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

- อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามระบบ e-Training แต่ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ได้รับการพิจารณาประเมินอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

๑) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ารับการประเมินอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา ให้ยื่นคำขอเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาที่เสนอขอรับการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี

) ให้ส่วนราชการไปดำเนินการการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชา โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดหลักสูตรการพัฒนา และการพัฒนาต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้นให้มีการทดสอบวัดความรู้ และให้ถือว่าการพัฒนาตามหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

) เมื่อผ่านการพัฒนาและการทดสอบความรู้แล้ว ให้กลับไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาและสถานที่ปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน โดยให้ความรู้จากการพัฒนาไปปฏิบัติงานด้วย

๔) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยให้รายงานกระบวนการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา ผลการนิเทศการศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณี

๕) ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประเมินทั้งหมด

( น่าจะเป็นข่าวดี สำหรับผู้ที่รอคอย ครับรอดูแต่ละเขตจะทำอย่างไรบ้าง ช่วยแจ้งข่าวสารต่อๆกันบ้างนะ)

ขอบคุณ บอร์ดครับ


ครูเอ
IP: xxx.4.56.80
เขียนเมื่อ 

ไม่ผ่านการประเมิน ส่งเรื่องใหม่ไม่ผ่านการเยียวยาได้หรือไม่

ครูใต้
IP: xxx.53.217.51
เขียนเมื่อ 

เข้าอบรมเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะนั่นแหละ  ครูท่านหนึ่งซึ่งผ่าน กศ.3 แล้ว เสนอชื่อเรื่อง(ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านแล้ว) ให้วิทยากรระดับดร.ทั้งนั้น  ท่านบอกว่าไม่ถูก  ทั้ง ๆที่ครูท่านนั้น ท่านผ่านได้กศ.3 มาแล้ว จะเอาอะไรแนะนอนครับ เมียทำให้ผัว   ผัวทำให้เมีย ผ่านเยอะเลยครับ  เป็นกำลังใจให้คุณครูที่เหนื่อยกับงานบางท่านไม่มีเวลาทำผลงานหรอก  สอนก็ 20 กว่าชั่วโมง หัวหน้างาน  ครูประจำชั้นอีกสาระพัด 

Suporn
IP: xxx.2.207.22
เขียนเมื่อ 

ครั้งแรกทำเองตก สอบ e ผ่านยากเย็น ทำรอบ2 หาผู้รู้ช่วยตก ความเครียดทำให้โรคตามมาเหมือนเพื่อนครูหลายๆท่าน คงได้ยินข่าวกันบ้าง งานเพียบ มีใครมามองบ้าง บางคนโดดหนีไปเป็นศน.ก็กลับมาหางานให้ครูมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรลองตั้งเกณฑ์แบบตำรวจบ้าง 1.อายุราชการเกิน30 ปี 2.อายุตัว เกิน 50 ปี 3.ทำผลงานแล้วตกแล้วตกอีก 4.ผ่านการสอบ E แล้ว 4. มีผู้บริหารสถานศึกษารับรองและประธานกรรมการสถานศึกษาหรือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆก็ได้ คุณสมบัติครบควรให้ได้เลย ทุกข์ใจที่เป็นคนเหมือนไร้ศักดิ์ศรี

เขียนเมื่อ 

ชอบความเห็นของท่าน ครูน้อย  มาก ๆ ครับ

ตรงไปตรงมาอย่างยิ่ง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ข่าวสารจากคุณ ก้าง  ครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้ก็ ๔ ปีแล้วล่ะครับ ครูเอ

ตอนนี้ครูเอคงต้องไปสอบถามที่เขตฯ รับผิดชอบดูก่อนนะครับ

นโยบาย ศธ. เปลี่ยนทุก รมต. ;(

เขียนเมื่อ 

ขอส่งกำลังใจให้กับ ครูใต้ ครับผม ;)...

เขียนเมื่อ 

มาตรฐาน คือ ปัญหา ครับ คุณครู Suporn ;)...

ไม่รู้กี่ Standard ...

ขอให้กำลังใจครับ ;)...

ส่วนตัว ทำวิทยะฐานะ อังกฤษ มัธยม ตกสองครั้ง เข้าเยียวยารอบนี้เพราะเขาเปิดโอกาส อยากได้มากๆไหม ก็เปล่านะ แต่ถ้าไม่ทำก็เหมือนคนไม่คิดไรอยู้ไปวันๆ ทำมาตอนอายุ 45 นี่จะ 50 แล้ว ก็ว่ากันไปจะงอมืออยู่ทำไมเขาให้ทำก็ทำ ก็ตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ เด็กอ่อนลง ก็ทำเต็มที่
IP: xxx.173.19.40
เขียนเมื่อ 

good

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู good ;)...

สมหมาย งามสมิทธิ์
IP: xxx.53.1.121
เขียนเมื่อ 

เมื่อไรจะมีการสอบเยียวยารุ่นที่ 4  ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของเกณฑ์เก่า....สอบแล้วจะได้ส่งผลงาน...ช่วยตอบให้ด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

มิทราบจริง ๆ ครับ คุณครู สมหมาย งามสมิทธิ์ ;)...

ลองถามต้นสังกัดของคุณครูดูนะครับ ;)...

ครูใต้
IP: xxx.53.74.174
เขียนเมื่อ 

น้องคนหนึ่่งที่โรงเรียนเพิ่งได้ คศ.3 (บรรณารักษ์) เราเข้าไปถามเรื่องวิจัย เขาอธิบายไม่ได้สักอย่าง เขายอมรับตรง ๆ เลยว่า น้องจ้างเขาค่ะ เราทำส่งมา 2 ครั้ง ตกทั้ง 2 ครั้ง ก็สรุปว่าเราโง่เอง ที่ไม่รู้จักวิธีลัด

เขียนเมื่อ 

ประเทศชาติของเราคงเจริญลงนะครับ คุณครูใต้ หากมีครูแบบนี้มาก ๆ ...

เศร้าใจจริง ๆ

แดง
IP: xxx.4.151.51
เขียนเมื่อ 

รับทำ ก.ค.ศ. 3 / 1

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น