การถอนฟันโดยทั่วไปแล้ว  ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากอย่างที่คนส่วนใหญ่คิด เพราะมีการใช้ยาชาเฉพาะที่ซึ่งทำเป็นน้ำมันข้นๆ ทาบริเวณเหงือกก่อนฉีดยา เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณที่จะฉีดยานั้นชาลดอาการเจ็บจากเข็มฉีดยา ส่วนเข็มฉีดยาที่ใช้ในบัจจุบันก็ไม่ทำให้เจ็บมากนัก เพราะเป็นเข็มที่มีขนาดเล็กและคมมากเป็นเข็มฉีดยาใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งไปนอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ในการถอนฟันก็มีการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น การถอนฟันจึงไม่เป็นเรื่องที่จะหวาดกลัวในเรื่องความเจ็บปวดอีกต่อไป