หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

     วันนี้ (12 ตุลาคม 2551) ผู้เขียนในฐานะรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเชิญให้ไปบรรยายแนะแนวศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามาหวิทยาลัยศิลปากร  (12 ตุลาคม)  ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมัธยมปลาย  ครูแนะแนว และผู้ปกครอง ที่กำลังหาสถาบันการศึกษาให้ลูกได้เรียน

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

1. ประวัติคณะศึกษาศาสตร์

            ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรก  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูและผลิตบุคลากรทางการศึกษา

                คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำการแบ่งส่วนราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

                1. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

                2. ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน

                3. ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

                4. ภาควิชาการบริหารและการนิเทศการศึกษา

                5.  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

                6.  ภาควิชการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม

                7. สำนักงานเลขานุการ

                8.  โรงเรียนสาธิต (มัธยม) และโรงเรียนสาธิต (ประถมศึกษาและปฐมวัย) (หน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา)

 

2. พันธกิจ

            คณะศึกษาศาสตร์มีพันธกิจ ดังนี้

                1.  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

                2. พัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

                3. พัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นผู้นำ ผู้ผลิต และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา

                4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการ

                5. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคอื่นของประเทศ

                6. พัฒนาคณะวิชาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ

 

 

3. หลักสูตร

 

ระดับปริญญาตรี 

 

              หลักสูตร  5  ปี   (สายการสอน  เรียนจบแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพครู)

 

 • การสอนภาษาไทย
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • การสอนสังคมศึกษา
 • การสอนการศึกษาปฐมวัย
 • การประถมศึกษา
 • การสอนภาษาจีน*

* กำลังขออนุมัติเปิดจากมหาวิทยาลัย

 

              หลักสูตร  4  ปี 

 

 • การศึกษาตลอดชีวิต
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกอบรม*

* กำลังขออนุมัติเปิดจากมหาวิทยาลัย

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

         

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (หลักสูตร 1  ปี)

 

 • วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
 • วิชาชีพครู

 

ปริญญาโท  (หลักสูตร 2 ปี)

 

 • การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ์
 • การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรและการนิเทศ
 • การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • การสอนภาษาไทย
 • จิตวิทยาชุมชน
 • เทคโนโลยีการศึกษา
 • พัฒนศึกษา
 • จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
 • การสอนสังคมศึกษา

 

ปริญญาเอก   (หลักสูตร 3 ปี)

 

 • การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ .
 • การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรและการนิเทศ)
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย)
 • หลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา)
 • หลักสูตรและการสอน (การสอนสังคม)
 • พัฒนศึกษา*

* กำลังขออนุมัติเปิดจากมหาวิทยาลัย

 

     ทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่านใดสนใจจะเรียนสาขาใดก็เชิญสมัครได้  ถ้าท่านเป็นครูแนะแนวของโรงเรียนก็สามารถแนะแนวลูกศิษย์ของท่านได้  สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่  http://www.educ.su.th

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร.บำรุง

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร#คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลขบันทึก: 216083, เขียน: 12 Oct 2008 @ 18:56 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 46, อ่าน: คลิก


ความเห็น (46)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับอาจารย์ :)

เขียนเมื่อ 
 • อยากเรียนบ้างครับอาจารย์ แต่ไม่ทราบว่าจะเรียนคณะอะไรดี
 • บุคลากรทางการศึกษาใครสนใจเรียนก็ติดต่ออาจารย์บำรุงได้นะครับ
 • ขอบคุณข้อมูลดีๆ ที่นำมาผยแพร่นะครับ
เขียนเมื่อ 
 • อาจารย์บำรุงครับ สาธิตศิลปากรเปิดสอนมานานหรือยังครับ
 • เข้ายากหรือเปล่าครับ
 • เผื่อมีลูกหลานจะได้แนะนำให้ไปเรียนที่สาธิตศิลปากร

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ น้องผมอยากเรียนมากๆเลย

ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวอาจารย์ไว้ก่อนแล้วครับ

 • มันมีภาควิชา การศึกษาตลอดชีวิตด้วยหรือครับเนี่ย
 • เหนื่อยแย่เลยครับ เรียนกันทั้งชีวิต
 • แล้วจะได้จบกันเมื่อไหร่ครับเนี่ย
 • อาจารย์บำรุงว่างเมื่อไร ช่วยมาไล่ให้ตัวขี้เกียจให้ผมหน่อยสิครับ (มีความหวังเล็กๆว่าถ้ามันได้เห็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษา มันคงกลัว วิ่งออกไปไกลๆผมเสียที) อิ อิ

คห 1 ด้วยความยินดีครับคุณ Wassawat ผมยังเดาไม่ออกครับคุณสอนอยู่มหาวิทยาลัยอะไร ต้องเดาต่ออีก

ตอบน้อง liverbird

สงสัยน้องต้องเรียนต่อทาง กม นะครับ ที่ศิลปากรยังไม่มีสาขานี้ครับ

สำหรับโรงเรียนสาธิตนั้นเปิดตั้งแต่ 2516 ครับ แต่โรงเรียนอยู่นครปฐมนะครับ ไม่ใช่ที่กรุงเทพ

ด้วยความยินดีครับ

ตอบ คห ที่ 4 (คนพลัดถิ่น) ด้วยความยินดีครับ ไม่ทราบน้องอยากเรียนสาขาอะไรครับ

ตอบ น้องทหารอากาศขนาดยักษ์

ชื่อสาขาการศึกษาตลอดชีวิตก็จริง แต่เขาให้เรียนแค่ 4 ปี (ไม่เกิน 8 ปี) ถ้าเกินกว่านี้มหาวิทยาลัยจะให้ออกครับ (ไม่ต้องใช้สิทธิเต็มที่นะครับ)

ภัส
IP: xxx.18.33.126
เขียนเมื่อ 

แวะมาทักทาย :-) ข้อมูลละเอียดดีค่ะ

 • พี่บำครับ
 • ช่วยตามหาบล๊อกของน้องสาวที่อยู่บ้านเดียวกันกลับมาหน่อยครับ
 • ล่าสุดมาตั้งคำถามไว้
 • ได้ตอบไป แล้วกลับไปจะดูว่าตำตอบที่ถูกคืออะไร
 • บันทึกมันล่องหนไปแล้ว
 • อยากรู้คำตอบอ่ะครับ
 • ไม่ชอบอะไรที่มันค้างๆ คาๆ
 • ทำให้แฟนคลับนอนไม่หลับ มันบาปนะครับ
 • ช่วยเรียนท่านด้วย แง แง
เขียนเมื่อ 
 • มารอดูแบบพี่ทหารด้วยคน
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆ

น้องต้องการเรียนอักษรศาตร์ครับ อาจารย์

จะต้องทำอย่างไรบ้าง

แกเรียนภาษาจีน กับอังกฤษ ได้ดีครับ

Dear Khun Peter Pan, and Ajarn Kjit,

Sorry Ja, your answer is not correct. My blog is closed for a while as suggested by your P'Bum.

The answer plays on words. "Pun" Look up many meanings of the words: "nuts,"think carefully on "inactive," "two dependents" Then, think critically. You 'll get the right answer.

Sorry, I cannot provide the exact answer in blogs. It needs censering.

Chabchai

 • ..this is kind of extremely hard to find the correct answer for me ,who is super quite stupid one.
 • but this is too challenge to me to give up.
 • could you please rewrite it again here,couldn't you?
 • well, i'll will try again then.
 • thanks in advance ....  krab
เขียนเมื่อ 
 • มาฟังอาจารย์หญิง กับ อาจารย์ทหารอากาศฯ สนทนาภาษาอังกฤษกัน สนุกดี
 • ฟังออกบ้าง ไม่ออกบ้าง แต่ก็ได้ความรู้ดี คุยกันเป็นภาอังกฤษอีกนะครับ จะเข้ามาอ่านเรื่อยๆ
 • ความจริงอาจารย์หญิงไม่น่าจะเอาบล็อกออกนะครับ น่าจะนำความรู้มาถ่ายทอดให้พวกเราฟัง...มีประโยชน์แน่นอนครับ
เขียนเมื่อ 

ลูกสาวของผมกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้  ในฐานะที่พี่บำอยู่ในแวดวงของการศึกษา อยากจะขอคำแนะนำในการเลือกคณะด้วยครับ  ลูกสาวเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม สายวิทย์  เกรดเฉลี่ย 3.75  วิชาฟิสิกส์ได้แต่ไม่ค่อยถนัดนัก วิชาอื่น ๆ OK 

จะคอยคำตอบจากพี่บำ นะครับ

ตอบคุณป้อม

ลูกสาวเรียนสายวิทย์ วิชาฟิสิกส์ไม่ค่อยถนัดมาก ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มีให้เลือกเรียนได้หลายคณะครับ คือ

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น เลือกเรียนเอกชีวะ เคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ ฯลฯ ก็ลองสอบถามลูกสาวดูว่าถนัดวิชาอะไรมากที่สุด

คณะเภสัชศาสตร์ จบแล้วเป็นเภสัชกร หลักสูตรไม่เน้นฟิสิกส์มาก สนใจลองเข้าเว็บของคณะเภสัสดูนะครับ

คณะวิศวะและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลายสาขาให้เลือกครับ เช่น ปิโตรเคมี Food Science Biotech วิศวะอึกหลายสาขา แต่ถ้าไม่ถนัดฟิสิกส์ก็หลีกสาขาที่ต้องเน้นวิชาฟิสิกส์มากๆ ก็ลองเข้าไปดูเว็บของคณะวิศวะ นะครับ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (อยูเพ็ชรบุรี) เน้นสาขาสัตวศาตร์ เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ประมง ฯลฯ

ก็ลองศึกษาดูนะครับ ขอเน้นอีกทีว่าเฉพาะที่ ม ศิลปากรนะครับ ที่มหาวิทยาลัยอื่นจะมีคณะและสาขาให้เลือกอีกมากมายครับ

พี่บำ

ตอบ คนพลัดถิ่นครับ

สองสาขานี้ต้องสมัครที่คณะอักษรฯครับ เขารับผ่านหลายระบบครับ คือ โควต้าพิเศษ Admission (สกอ) และรับตรง (บางสาขาเท่านั้น) สนใจลองเข้าไปดูที่เบของคณะอักษรฯครับ

P.N.K.
IP: xxx.64.116.222
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่บำ ยังจำน้องคนนี้ได้บ่อ พี่บำ สนาบดีนะครับ ท่าทางงาน ผศ.จะเหนื่อย

เด็กสมัยนี้เอาใจยากครับ เกือบครบ 20 คนหรือยังครับ มีเผื่อให้ผมสักคนสองคนนะครับ

มา กทม.บอกด้วยนะครับ

สจว.42/103

นส สุนิสาม มุขพันธ์
IP: xxx.123.147.9
เขียนเมื่อ 

คือ ตอนนี้หนูอยู่ ม6 2551 กำลัง จะเอ็นฬฯ 2552 ๕ฮฮญษฏฌ๘ษ ๕ณะอักษรศาสตร์ ภาษาจีนอ่ะค่ะ เปิดวันไหนยังไงลบอกด้วยน่ะค่ะอยากเข้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ช่วยบอกด้วยน่ะค่ะ เมล์มาก็ได้[email protected]@hotmail.com

สโนว
IP: xxx.143.136.100
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์บำรุง คือหนูต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ศึกษา-ภาษาจีนค่ะ

ไอซ์ซี่
IP: xxx.27.254.32
เขียนเมื่อ 

มีเข้าค่ายอะรัยบ้างคะ

ของคณะครุศาสตร์

ภักษร
IP: xxx.58.231.242
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ผ่านมาเจอ blog อาจารย์ ดีใจมากค่ะ ฝากความคิดถึงอาจารย์หญิงด้วยนะคะ ไม่เคยลืมการสอน ชี้แนะที่ดีเลย จบไปแล้วก็ไปทำวิจัยงานสอน ส่งและผ่านไม่ต้องแก้เลยค่ะ เป็นผลจากการอบรมสั่งสอนของครูอาจารย์จริงนะคะ ต้องกราบขอบคุณค่ะ ตอนนี้กำลังไปเรียนด้าน CIS (Computer Information System) ยากมาก เพราะคนละเส้นทางกับความรู้เดิม แต่จะพยายามสู้ ๆ ค่ะ แล้วจะแวะมาอีกนะคะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสำหรับทั้งสองท่านเลยค่ะ

สวัสดีคะพี่บำที่เคารพ

 สุขสันต์วันเกิดค่ะ  นันท์ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในโลกนี้และที่พี่บำเคารพนับถือ กอรปทั้งกุศลจิตและคุณงามความดีที่พี่บำได้กระทำมา จงอำนวยพรให้พี่บำ มีความสุขมากๆ ในวันเกิดปีนี้และปีต่อๆ ไป นะคะ

                                          ด้วยความระลึกถึงเสมอคะ

                                          ท่านหัวหน้าน. ศ. (ส.จ.ว.103)

นางสาวเนาวรัตน์ เจตดุ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์บำรุงที่เคารพ

หนูเป็นศิษย์เก่าศิลปากร รุ่น 31คะ อยากจะเรียน ป โท หลักสูตรและการนิเทศคะ ตอนนี้หนูรับราชการเป็นครูอยู่ที่ประจวบคะ หนูยังไม่ได้รับหนังสือจากเขตเรื่องโครงการร่วมมือระหว่างมหาลัย กับเขตการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อ ระดับ ป โท เลยคะ

กลัวสมัครไม่ทันคะอาจารย์

ไม่ทราบว่าจะปิดรับสมัครเมื่อไรคะ

ขอบคุณคะ

พิสมัย แสงกระจ่างเรือง
IP: xxx.47.147.176
เขียนเมื่อ 

หนูอยากรู้ว่าเขารับเกรดเฉลี่ยเท่าไรและมีการสอบตรงไหมค่ะของคณะศึกษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ 

มาดูเด็กๆ กับผู้ใหญ่เค้าคุยกันน่ารักนะคะ เอมีฟุตฟิต ด้วย เอ๊ะอ.ขจิต ท่านล่องหนไปไหนต่อคะ

ขอบคุณค่ะ แล้วจะย่องมาฟังอ.หญิง คุยภาษาต่างประเทศอีกค่ะ

chada
IP: xxx.122.183.36
เขียนเมื่อ 

บังเอิญผ่านมาค่ะ

อยากทราบว่าหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูของศิลปากรเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ

มีความจำเป็นต้องเรียนเป็นอย่างมากช่วยตอบด้วยนะคะ ^^

เกริน ช้อยเครือ
IP: xxx.27.177.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

หนูเป็นนักศึกษา ป.โทการสอนภาษาอังกฤษ เรียนปี 45 จบปี 47 ค่ะ

ได้เรียนทั้งกับ อ.บำรุงและอ.เสงี่ยมค่ะ

หนูยังจำได้ดี และนำสิ่งที่อาจารย์ทั้ง 2 และอาจารย์ทุกท่านที่สอน

มาใช้ในชีวิต

ปัจจุบันสอนอยู่เขตนครปฐมค่ะ

คิดถึงศิลปากรมากๆ

แต่ยังไม่สะดวกกลับมาเรียนต่อ

ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงมากๆ

และให้ความรู้รุ่นน้องต่อไปอีกนานๆ

เคารพรักเสมอ

เกรินค่ะ

ขอบคุณ เกริน ที่ยังคิดถึงครูและอาจารย์เสงี่ยม

ว่างๆ เชิญแวะมาคุยที่คณะนะครับ

อ บำรุง

น.ส.ละอองดาว แท่นประทุม
IP: xxx.25.135.248
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.ที่เคารพ

คือว่าหนูอยากจะเปลี่ยนสายมาเรียนทางต้านครูอ่ะค่ะ ตอนนี้เรียนที่ม.ศิลปากร วิศวะเอกปิโตรเคมีและวัศดุพอลิเมอร์ สนใจจะเรียนต่อปริญญาโทที่ม.เดิม อ.ช่วยแนะนำได้ไหมคะว่าหนูสามารถต่อเอกอะไรได้บ้างของคณะศึกษา คืออยากจะสอบเป็นครูที่สอนด้านวิทยาศาสตร์หรือไม่ก้เคมีอ่ะค่ะ รบกวนอ.ช่วยตอบอีเมลด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

นางสาวศศิพร ต่ายคำ
IP: xxx.122.248.243
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ดร. บำรุง โตรัตน์

ดิฉันเรียนจบ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน ค่ะ อยากเรียนต่อ ป.เอก หลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา) ค่ะ อยากทราบว่าหากต้องการสอบติด ควรจะศึกษา(อ่าน)เรื่องใดเป็นพิเศษบ้างค่ะ อยากเรียนจริงๆ ค่ะ ขอความกรุณาชี้แนะ จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

ปรารถนา แย้มศรี ปวงนิยม
IP: xxx.122.1.100
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ หนูเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้งสองคะ หนูรุ่น ๑๖ คะ เอกภาษาอังกฤษ หนูยังจำได้ไม่ลืมเรื่องการเขียนแผนการสอนที่อาจารย์เสงี่ยมสอนหนู และนำมาใช้ได้จริง ในช่วงที่ทำผลงานส่งค.ศ. ๓ ขอบคุณอาจารย์อย่างยิ่งคะ

ลูกศิษย์

kerin
IP: xxx.27.172.176
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

หนูเกริน รายงานตัวค่ะ

จากที่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ในเรื่องการเรียนต่อ ph.d. นั้น

ตอนนี้หนุสนใจมากเลยค่ะ

สนใจอยู่ 2 ที่

1. ม.สุรนารี (อ.ขจิต เป็นรุ่นพี่สมัยเรียน ป.ตรีที่สงขลาค่ะ ถือโอกาสนับญาติ)

2. ม.ศิลปากร แต่ยังสงสัยว่า ความหนักแน่น และความแตกต่างระหว่าง เนื้อหาหลักสูตรเป็นเช่นไร

รบกวนอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะ

อาจารย์ก็รู้หนูขี้สับสนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แฮ่ะๆ รบกวนจริงๆค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

เกริน

สวัสดีเกริน

หลักสูตร ป เอก สาขาหลักสูตรและการสอน ของ ศิลปากร จุดเน้นจะเป็นสาขาหลักสูตรและการสอน แต่เขาจะแยกเป็นเอกด้วย เช่น หลักสูตรและการนิเทศ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย เทคโนโลยีการศึกษา ฯลฯ ถ้าหนูสนใจน่าจะเลือกเอกการสอนภาษาอังกฤษ ส่วนที่สุรนารีนั้น เข้าใจว่าน่าจะเน้น English for Science and Technology สำหรับครูภาษาอังกฤษที่จะสอนภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ก็ไม่แน่ใจนะ หนูควรเข้าไปใน website ของสุรนารีและดูหลักสูตร ทีนี้หนูก็ชั่งนำหนักดูว่าต้องการจะไปทางใด ไม่ทราบทำให้สับสนมากขึ้นหรือไม่

บำรุง

สวัสดีปราถนา (ความเห็น 34)

ครูและ อ เสงี่ยม ยังจำหนูได้เสมอ แม้จะเปลี่ยนนามสกุลแล้ว ยินดีและดีใจด้วยที่ได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้

บำรุง

ปองขวัญ
IP: xxx.122.71.102
เขียนเมื่อ 

คือว่าหนูเรียนคณะศึกษาศาตร์ วิชาเอกจิตวิทยา ตอนนี้จบแล้วค่ะ

รอรับปริญญาเดือนกรกฏาคม 2553 นี้

และหนูมีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตร 1 ปี) วิชาชีพครู

แต่หนูไปสมัครไม่ทัน จึงอยากทราบว่าจะสมัครตามหลังได้ไหมค่ะ

มีความต้องการอยากศึกษาต่อมากๆๆ

เกริน
IP: xxx.84.197.151
เขียนเมื่อ 

merry x'mas & happy new year

ขอสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

อายุยืน ความสุขกายสบายใจ

จงมีแด่ท่านอาจารย์ทั้งสองค่ะ

ปีหน้าฟ้าใหม่ หนูตั้งใจว่าจะกลับไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์ให้ได้ค่ะ

รบกวนอาจารย์เสนอแนะวิทยายุทธที่หนูต้องเตรียมตัวด้วย

เหมือนจะอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าหัวเลยค่ะ (เริ่มมีอายุ)

เด็กรุ่นใหม่จบ ป.โทเยอะมาก ไม่เรียนไม่ได้แล้วค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าที่ให้คำแนะนำค่ะ

ด้วยความยินดีครับ ขอบคุณสำหรับคำอวยพร ขอให้มีความสุขเช่นกัน

เกริน
IP: xxx.46.209.249
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

หนูได้รับแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร ป.โท การสอนฯ ของอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตอนนี้หนูส่งกลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ถ้ามีอะไรดีๆ ก็อย่าลืมบอกหนูด้วยนะคะ

(ได้ข่าวมาว่า ปีหน้าอาจารย์จะพาไปศึกษาดูงานต่างประเทศอีก หนูกำลังเก็บตังอยู่ค่ะ )

รักและเคารพ

เกริน

ปลาทู
IP: xxx.53.83.206
เขียนเมื่อ 

ป.โท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สอบเข้ายากไหมคะ? การสอบเป็นแบบไหนคะ อยากเป็นศิษย์ของ ม.ศิลปากรค่ะ >> ขอคำแนะด้วยนะคะ

AumloveJ2N
IP: xxx.47.125.33
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

คือหนูอยากทราบว่าศึกษาศาสตร์ของม.ศิลปากรไม่เปิดเอกคณิตศาสตร์หรอคะ >>> ขอคำตอบด้วยนะคะ อยากเป็นเด็กม.ศิลปากรแต่ก็อยากเป็นครูคณิตศาสตร์เหมือนกัน

หริศฤงค์
IP: xxx.108.241.156
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ดร. บำรุง โตรัตน์  ผมอยากทราบว่า ผมจบจากมรภ.วไลยอลงกรณ์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ เอกศิลปกรรม ศศบ.4 ปี เกรดเฉลี่ย 3.10 ไม่ทราบว่าต่อเรียนโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  (หลักสูตร 1  ปี) วิชาชีพครู ได้ไหมครับ  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  (หลักสูตร 1  ปี) วิชาชีพครู ที่ ม.ศิลปากร เปิดอยู่หรือเปล่าครับ แต่สมมุติถ้าไม่เปิดจริง ผมจะเข้าคณะศึกษาศาสตร์ ป.โท ส่วนไหนถึงจะได้ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ได้ครับ

 ขอบคุณครับ

Time
IP: xxx.4.32.117
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ดร. บำรุง โตรัตน์ คือผมอยากรู้ว่า ม.ศิลปากรจะเปิดครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ป่าวครับ ผมอยากเข้าแต่ว่ามันไม่มีเอกคณิตเรย ผมอยากเป็นครูคณิตอ่าครับ

 

ขอบคุณครับ

วรายุภัสร์ ปานอำพันธ์
IP: xxx.183.84.204
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูจบ ตรีคอมพิวเตอร์ศึกษา ต้องการต่อโท อยากทราบว่ามีสาขาใดบ้างค่ะ