FAT FILM 4 เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

104.5 Fat radio ชวนคน โตๆ มันๆ ทำหนังสั้นเข้าประกวด FAT FILM 4 เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

104.5 Fat radio  ชวนคน โตๆ มันๆ ทำหนังสั้นเข้าประกวด FAT FILM 4 เอาเพลงมาทำเป็นหนัง รับใบสมัครพร้อมส่งผลงานได้ทุกวันที่ บ.CLICK RADIO RCA. ZONE C หรือ DOWNLOAD ใบสมัคร คลิกที่นี่  http://www.thisisclick.com/download/application.gif  สอบถามเพิ่มเติม TEL.0-0641-5234 ต่อ 314 / 02-6415394

ชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลง ตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง... ในหนังจะต้องพูด... ชื่อของเพลงนั้น หรือ มีชื่อเพลงให้เห็นอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง มีบทเพลงนั้นๆ อยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง สั้นยาวไม่จำกัด -โผล่มาตอนไหน รูปแบบใดก็ได้ ความยาวของหนังอยู่ระหว่าง 5 – 10 นาที ส่งผลงานเป็น DVD / VCD เท่านั้น ส่งภาพนิ่งที่ของหนังมาอย่างน้อย 2 – 3 ภาพ เพลงที่นำมาใช้ต้องเป็นที่เคยเปิดที่ 104.5 FAT RADIO ตลอด 5 ปี ดูรายละเอียด กฎ กติกา พร้อมรายชื่อเพลงตัวอย่าง และ Download ใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่  http://www.thisisclick.com/download/application.gif
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2641-5234 ต่อ 314 / 02-6415394
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2549  ส่งด้วยตัวเองที่ CLICK RADIO RCA.ZONE C. หรือ ทางโปรษณีย์ ที่ 21 / 54-55 ซ.ศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คณะกรรมการ ประกอบไปด้วย ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับหนังโฆษณา, นักคิด, นักเขียน, นักวิจารณ์ ที่เราเชื่อมั่นในฝีมือและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี

หมดเขตส่งผลงาน 23 เมษายน 2549

ติดตามรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ได้ที่ 104.5 FAT RADIO WWW.THISISCLICK.COM หรือโทร. 0-2641-5234 314

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน AV Productionความเห็น (0)