เราๆ ท่านๆ คงจะสงสัยว่า ฝรั่งชาติไหน IQ สูง วันนี้เรามีข่าวดีจากหนังสือพิมพ์เดอะ ไทมส์ออนไลน์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2549 ซึ่งตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยของศาสตราจารย์ริชาร์ด ลินน์ แห่งมหาวิทยาลัยอัลซเทอร์ บริทอน สหราชอาณาจักร

อาจารย์ท่านทำการศึกษาวิจัยติดต่อกันมานานมากกว่า 3 ศตวรรษ ใช้แบบทดสอบนับร้อยๆ แบบ เพื่อทำการศึกษา IQ ของฝรั่งชาติต่างๆ ในยุโรป

IQ คนปกติมีค่าอยู่ในช่วง 85-115 ยกเว้นในคนที่มีความสามารถสูงเป็นพิเศษจะมี IQ ระดับ 145 ขึ้นไป

ผู้เขียนขอนำบทความและข้อมูลจากอาจารย์ท่านอื่นๆ (ดังปรากฏใน “แหล่งที่มา” ข้างท้าย)มารวบรวม และเล่าสู่กันฟังในรูปคำถาม-คำตอบ (Q&A) ดังต่อไปนี้...

 1. คนยุโรป ชาติใด IQ สูง:                             
  การศึกษาในยุโรปพบว่า เยอรมันกับดัตช์(เนเธอร์แลนด์)มี IQ สูงสุดเท่ากับ 107 รองลงไปเป็นโปแลนด์ (106) สวีเดน(104) อิตาลี(102) ออสเตรีย(101) สวิตเซอร์แลนด์(101) หมู่เกาะอังกฤษ(สหราชอาณาจักร 100) นอร์เวย์ (100) เบลเยียม (99) เดนมาร์ค (99) ฟินแลนด์ (99) สาธารณรัฐเชค (98) ฮังการี (98) สเปน (98) ไอร์แลนด์ (97) รัสเซีย (96) กรีซ (95) ฝรั่งเศส (94) บัลแกเรีย (94) โรมาเนีย (94) ตุรกี (90) และเซอร์เบีย (89) ตามลำดับ
  (ตาราง: มาจาก The Times, March 27, 2006)
 2. คนยุโรป แถบไหน IQ สูง:                          
  ชาวยุโรปเหนือและยุโรปกลาง IQ สูงกว่าชาวยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

 3. อะไรทำให้ IQ ต่างกันมากที่สุด:                   
  ศาสตราจารย์ริชาร์ด ลินน์สันนิษฐานว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ IQ ของคนในยุโรปต่างกันได้แก่ “อาหาร” คนที่อยู่ในเขตหนาวต้องต่อสู้กับฤดูหนาวที่โหดร้ายทารุณ ไม่มีอาหารสด ทำให้ต้องพัฒนาการแสวงหา และจัดเก็บอาหารมาหลายชั่วอายุคน ทำให้ชาวยุโรปเหนือและยุโรปกลางมีปริมาตรสมอง (1,320 มิลลิลิตร) มากกว่าชาวยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ (1,312 มิลลิลิตร)
 4. อะไรทำให้ IQ ต่างกันมากรองลงไป:             
  สมองคนเราใหญ่ไม่เท่ากัน ชาวยุโรปตะวันออกเฉียงใต้กินเนื้อน้อยกว่า ทำให้ได้รับโปรตีน แร่ธาตุ และวิตะมินน้อยกว่าชาวยุโรปเหนือและยุโรปกลาง
 5. สหราชอาณาจักร:                                    
  สหราชอาณาจักรหรือหมู่เกาะอังกฤษเดิมมีชนเผ่าเคลต์ (Celt) อยู่ ต่อมามีเผ่าพันธุ์ใหม่คือ แอลโกลแซกซอน (Anglo-Saxon) จากภาคพื้นยุโรปแถบเยอรมนีอพยพเข้าไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน เมื่อศึกษา IQ พบว่า IQ ของบริเวณที่มีคนแองโกลแซกซอนอยู่จะสูงกว่าบริเวณที่มีคนเคลต์อยู่ดังปรากฏว่า บริเวณลอนดอนและแถบตะวันออกเฉียงใต้มี IQ 102 หน่วย อังกฤษและเวลส์มี IQ 100.5 หน่วย ไอร์แลนด์และสก๊อตแลนด์มี IQ 97 หน่วย
 6. ฝรั่งเศส:                                                 
  คนเมืองหลวงมีแนวโน้มจะมี IQ สูงกว่าคนบ้านนอก การศึกษาในฝรั่งเศสพบว่า คนปารีสมี IQ สูงกว่าคนที่อยู่บ้านนอก ข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนเมืองหลวงทั่วโลกด้วย
 7. เพศ:                                                     
  ผู้ชายมี IQ สูงกว่าผู้หญิง 5 หน่วย น่าเสียดายที่ผู้ชายจำนวนมากกลับหันมาทำลาย IQ ตัวเอง เช่น ดื่มเหล้า(ทำลายสมอง) สูบบุหรี่(ทำลายเส้นเลือด) พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้สมองกระทบกระเทือนโดยไม่จำเป็น เช่น เมาแล้วขับ ขับขี่โดยไม่เคารพกฎจราจร ทะเลาะวิวาท ฯลฯ
 8. การศึกษา:                                              
  คนที่มีการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มจะมี IQ สูงกว่าค่าเฉลี่ย นักศึกษาปริญญาตรี (undergraduate) สหราชอาณาจักร(หมู่เกาะอังกฤษ)มี IQ สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (109 หน่วย) อันดับ 1 คือ นักศึกษาปริญญาตรีสหรัฐอเมริกา (110 หน่วย)
 9. สงคราม:                                                
  การศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปพบว่า ฝ่ายที่มี IQ สูงกว่ามีแนวโน้มจะเป็นฝ่ายชนะ ยกเว้นกรณีที่ฝ่าย IQ ต่ำกว่ามีปริมาณของกำลังพลมากกว่า

 10. เอเชีย ชาติใด IQ สูง:                               
  เด็กตะวันออกไกลมีค่า 104 เด็กยุโรปและอเมริกาเหนือมีค่า 98 ท่านผู้อ่านคงจะสงสัยว่า ตะวันออกไกลอยู่ที่ไหน คำตอบคือ กลุ่มประเทศเอเชียค่อนไปทางเหนือที่ได้รับอิทธิพลของขงจื๊อ มีวัฒนธรรมเด่นคือ ขยัน กตัญญู อดออม ชอบค้าขาย และชอบทำกิจการส่วนตัว ประเทศเหล่านี้ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ผู้เขียนขอสันนิษฐานว่า ถ้านำวัฒนธรรมขงขื๊อ (confucion) เป็นตัวตั้ง ต่อไปกลุ่มประเทศเหล่านี้อาจจะรวมเวียดนามด้วย...
 11. เด็กไทย IQ เท่าไร:                                   
  เด็กไทยมี IQ ต่ำลงเรื่อยๆ จาก 91 ในปี 2540 เป็น 88 ในปี 2545 ผลการศึกษาของอาจารย์นิชรา เรืองดารกานนท์ในปี 2547 พบว่า เด็กไทยทั่วประเทศมีระดับ IQ เฉลี่ยรวมทั้งประเทศ 88 จุด ถ้าใช้วิธีคำนวณพิเศษ โดยถ่วงน้ำหนักประชากรจะได้ระดับ IQ เฉลี่ยทั้งประเทศ 91.1 จุด เมื่อแบ่งเป็นรายภาคพบค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ กรุงเทพฯ 94.6 จุด ภาคกลาง 88.8 จุด ภาคเหนือ 84.2 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85.9 จุด ภาคใต้ 88.1 จุด

    แหล่งข้อมูล:                                    

  • ขอขอบคุณ > Helen Nugent. Germans are brainiest (but at least we’re smarter than the French). The Times (http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2-2105519,00.html) > March 27, 2006.
  • ขอขอบคุณ > เยอรมนี-ดัตช์ ฉลาดมากที่สุดในยุโรป. ไทยรัฐ. 29 มีนาคม 2549. หน้า 2.
  • ขอขอบคุณ > (ข่าว) พระเทพฯ ทรงห่วงเด็กไทย “ไอคิว” ต่ำ: พินิจ” ดันไอโอดีนเป็นวาระชาติ ส่งเสริมครัวไทยใช้เกลือมาตรฐาน. ไทยรัฐ. 23 มีนาคม 2549. หน้า 15.
  • ขอขอบคุณ > อาจารย์แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร. เด็กจะฉลาดต้องไม่ขาดไอโอดีน. คลินิก. มีนาคม 2549 (ปี 22 ฉบับ 3). หน้า 273-276.
  • ขอขอบคุณ > แม่ขาดสารไอโอดีนทำเด็กไทยเสี่ยงเอ๋อ. มติชนรายวัน. 23 มีนาคม 2549. หน้า 5.
  • ขอขอบคุณ > search for “Far East Asia” > http://dictionary.reference.com/search?r=2&q=Far%20East > March 29, 2006.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙