ได้รวบรวมดอกไม้สีขาว และดอกไม้สีชมพูเขียนบันทึกมาแล้ว คราวนี้ขอรวบรวมดอกไม้ที่มีสีต่างขั้วกันมาอยู่บันทึกเดียวกัน...แน่นอนว่าเก็บทุกภาพด้วยตนเอง...

เริ่มจากดอกไม้สีเหลือง

ตามด้วยดอกไม้สีม่วง