ไปเรียนคอมแล้วมีคนอ่าน swap(สวอบ) ว่า สแวบ ตามจริงอ่านว่า สวอบนะ