ถอดบันทึกเรื่องราวจากกระดาษ...ลำปาง

ลำปาง
 

เป้าหมาย                พัฒนากระบวนการเรียนรู้องค์กรการเงินชุมชน

                                กองทุนวันละบาท

                                ชุมชนสวัสดิการจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

                                สภาองค์กรชุมชน

ตัวชี้วัด

                คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข มีสิทธิ์ทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ

1.       คน

2.       โครงสร้างการบริหารจัดการ

3.       แนวคิด กองทุน

เครือข่าย                20 กลุ่ม/5 อำเภอ

กลุ่ม                        เลือก 5 กลุ่ม/5 อำเภอ

สมาชิก                  

ทีมวิจัยประเมินตัวเอง

-          ไปพร้อมกันทุกครั้ง

-          แบ่งหน้าที่ แบ่งพื้นที่ทำงาน

ลงพื้นที่

-          พูดคุย/ทำความเข้าใจ

-          พัฒนาการประเมินตัวเองของกลุ่ม

-          วางแผนเคลื่อนตามบริบทกลุ่ม

พัฒนาศักยภาพ

-          ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์

-          ระบบบริหาร  กระจายอำนาจ ปรับโครงสร้างเครือข่าย กลุ่ม

เวทีเปิดโลกทัศน์

-          เวทีสัญจร สำรวจตัวเอง ได้ประสบการณ์ คุ้นเคย จัดตั้งทีมงาน 10 คน

คุณกิจ

 

คุณนก    ความดีที่ความแตกต่าง เป้าชัด วิธีการต่างทำทุกเรื่องที่ทำแล้วมันดีทำด้วยใจ อย่าท้อ อย่าถอย นิ่งตั้งสติ อด+ทนปิดทองหลังพระถึงจะลำบากก็จะทำ สุขทางใจ ทำงานชุมชนทำไมต้องมีแต่ปัญหา หาแนวร่วม ดึงทีม พอช. กศน. ช่วยเสริม ช่วยคิด เทศบาลสนับสนุนงบ(15,000 บาท)

คุณสามารถ  คุณวิจัย+คุณอำนวยชุมชนสวัสดิการวันละบาทเป็นเครื่องมือ เครือข่ายระดับจังหวัดมองที่คนปัญหาเก็บไว้+ช่วยกันแก้

เป้า คือ ปิดจุดอ่อน บริหารเรื่องการจัดการ  การขยายผลให้คนไม่รู้ได้รับรู้  เชื่อมประสานอปท.+ภาคี

กองทุนสวัสดิการมุมมอง

                ชุมชน                มองเพียงเรื่องผลประโยชน์

                อปท.                มองเป็นเรื่องการเมือง

                นักวิชาการ        ชุดความรู้

                ข้าราชการ         เครื่องมือการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

                นักธุรกิจ                กำไร/ขาดทุน

                พระ                        ธรรม การให้ การแบ่งปัน

ศึกษากลุ่ม/องค์กร/ภาคี

                ความพร้อม ความหลากหลาย ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธา

การบริหารจัดการ

                ผู้นำ เอาเขาว่า ดาราตัวแทน แหงนดูหน้า  ท่ายกมือ  ถือตัวแน่  แย่แล้วไม่ช่วยแก้ไข

พึ่งพาอาศัยเมืองชนบท

                บวร

 

-          เครือข่าย

-          กลุ่ม

-          สมาชิก

-          5 พื้นที่

ประเด็น

-          บริหารจัดการ (รู้บทบาทหน้าที่)

-          ขยายผล

-          เชื่อมประสาน (ผู้ว่า CEO และภาคี เช่น ราชการ หัวหน้าส่วน ระดับกลุ่ม ได้แก่ กศน. อบต. ฯลฯ) เรียนรู้ ผ่านเวที ประจำสัญจร

แผนที่ภาคสวรรค์

-          สวัสดิการ

-          วิสาหกิจชุมชน

การบริหารจัดการ

สร้างความเข้าใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)