กลุ่มTwentyAngleเพิงเป็นสมาชิกใหม่วันนี้ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ เราไม่ใชนักวิชาการและเขียนหนังสือไม่เก่งแต่เราอยากแชร์ประสบการณ์กับคนอื่นบ้าง ได้อ่านเรื่องของหลายคนในบล็อกแล้วหลายเรื่องได้ช่วยเติมเต็มความคิดและให้ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับงานของเรา เราหวังว่าเรื่องของเราเองก็อาจมีส่วนเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนคนอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน^__^