ปฏิบัติธรรมแบบพุทธมหายาน (6) : องค์กรพุทธเมตตาสงเคราะห์

องค์กรพุทธฉือจี้
(ฉือจี้ = เมตตาสงเคราะห์ - Tze Chi Organization)

         ผู้ก่อตั้งคือ : ท่านภิกษุณีเจิ้งเหยียน   เริ่มจากปี ค.ศ.1966 ที่เมืองฮวาเหลียน  ไต้หวัน กว่า 40 ปีที่ผ่านมา   ได้ดำเนินภารกิจด้านบริการสังคม   การรักษาพยาบาล   การศึกษาและวัฒนธรรม (ภายหลังเน้นเป็นมนุษยธรรม)  โดยจัดตั้งเป็นรูปมูลนิธิที่ได้รับเงินจากการบริจาค   มีอาสาสมัครของมูลนิธิฯ เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน   เงินทุกบาทจะบริหารอย่างดีเยี่ยม   จึงได้รับความไว้วางใจและแรงสนับสนุนจากคนทั้งในและต่างประเทศ   และเริ่มมีการขยายออกไปทำภารกิจในต่างประเทศในปี ค.ศ.1984   โดยผ่านชาวฉือจี้ไปอยู่ในถิ่นนั้น ๆ ด้วยวิธีรวมพลังน้ำใจสมัครสมานเป็นความรักไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้   ปัจจุบันท่านได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็น  แม่ชีเทเรซ่าแห่งไต้หวัน

         ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีสาขาและสำนักงานดำเนินงานฉือจี้อยู่ใน 30 กว่าประเทศและศูนย์ติดต่อย่อย 164 แห่งทั่วโลก (มีสาขาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ปี ค.ศ.1998   และมีโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ที่ อ.ฝาง)

         จากผลงานขององค์กรนี้  ทำให้เห็นภาพการทำงานช่วยเหลือสังคมของท่านภิกษุณีเจิ้งเหยียนคล้ายเป็นโพธิสัตว์กวนอิมที่มีชีวิตคือที่ใดมีปัญหาความเดือดร้อน   องค์กรนี้จะไปถึงก่อนทันที   เพราะมี "อาสาสมัครชุดน้ำเงินขาว" รวมตัวเป็นศูนย์ฉือจี้ย่อย ๆ ทั่วประเทศกว่า 20,000 คนเศษ   ฝังตัวทำงานต่อเนื่องอยู่ในชุมชนนั้น ๆ (จึงเหมือนอิทธิฤทธิ์พันมือพันตาของโพธิสัตว์กวนอิมที่ปกแผ่ไปถึงความทุกข์ยากอย่างทันท่วงที)

Ref. "หนังสือคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน"  โดย เดิมแท้  ชาวหินฟ้า  หน้า 96 - 97

วิจารณ์  พานิช
 27 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ศาสนา#คุณธรรมจริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 21360, เขียน: 28 Mar 2006 @ 14:51 (), แก้ไข: 02 Apr 2012 @ 13:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)