วันนี้ (๒๗ มีค. ๔๙) คุณพรพิมล ยุตติโกมิตต์ มาคุยกับ สคส. เรื่อง KM ราชการ     ผมประทับใจมาก ว่าคุณพรพิมลมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ KM ของหน่วยราชการต่างๆ กว้างขวางกว่าผมมาก    การพูดคุยนำไปสู่การวางแผนจัด “มหกรรมจัดการความรู้ภาคราชการไทย : สู่องค์กรเรียนรู้”    จะจัดวันที่ ๔ กค ๔๙    คาดว่ามีคนเข้าร่วม ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ คน    จัด ๓ ห้องพร้อมๆ กัน ในลักษณะของวง ลปรร. โดยผู้ดำเนินการจริง และมีผลน่าชื่นชมที่ได้รับเชิญมา    และเปิดให้หน่วยงานส่งบุคคลที่รับผิดชอบ KM ของหน่วยงานลงทะเบียนเข้าร่วม ลปรร.    สคส. ไม่หวังกำไรจากการจัด  แต่ก็จะไม่จัดบริการฟรี     โดยเรามุ่งจัดการประชุมที่มีคุณภาพสูง    เน้นการ ลปรร. ความรู้จากการปฏิบัติจริง

         คาดว่าหน่วยงานร่วมจัดได้แก่ กพร.,  สถาบันเพิ่มผลผลิต,  และ ทริส    โดย สคส. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด    แต่จะมีการปรึกษาเชิงวิชาการกับภาคีร่วมจัด

         ดร. ประพนธ์จะเป็นพ่องาน    มีคุณอ้อ คุณพรพิมล และคุณจ๋า ร่วมกันดูแลด้านเวทีและการไปจับภาพล่วงหน้าร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์    และการเตรียม “คุณลิขิต”    คุณแอนน์ช่วยดูแลด้านสถานที่และการลงทะเบียน 
 
          ดร. ประพนธ์และคุณอ้อคงจะได้ประกาศรายละเอียดของมหกรรมต่อไป    เราเชื่อว่างานนี้จะมีคุณูปการต่อวงการราชการอย่างมาก     เป้าหมายคือการใช้ KM เป็นเครื่องมือสร้าง “สวรรค์ในที่ทำงาน”

วิจารณ์ พานิช
๒๗ มีค. ๔๙