ไปร่วมประชุม “นวัตกรรมการเรียนรู้คู่วิจัย : กรณีอาหารกับฟันผุ”

         วันที่ ๒๘ มีค. ๔๙ ผมไปร่วมประชุม โครงการการเสวนา “นวัตกรรมการเรียนรู้คู่วิจัย : กรณีอาหารกับฟันผุ”  ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ จัดโดยกรมอนามัย, สกว., สสส., และ มสช.   ผมไปร่วมเฉยๆ ไม่มีบทบาทอะไร

ที่จริงผมตั้งใจไปแสดงบทบาท “จับภาพ”   ต่อไปนี้เป็นการจับภาพของผม
• ผมเห็นภาพการประชุม และนิทรรศการ เน้นเป้าหมายให้มีการ ลปรร. เพื่อแก้ปัญหาอาหารที่ทำให้ฟันผุ    เห็นโรงเรียนใน ๑๔ จังหวัดนำร่อง   เป็นผู้ดำเนินการ    เห็นครูและนักเรียนมาร่วมประชุมอย่างเนืองแน่น

  

นักวิจัยน้อยมาร่วมประชุมด้วย 


• ผมเตร่เข้าไป “จับภาพ” สาระในงานนิทรรศการ   เห็นได้ชัดว่าเครื่องมือในการสร้างความตระหนักในเด็กว่าอาหารหวาน ทำให้ฟันผุ    ผลไม้และผัก และการแปรงฟัน ทำให้ฟันดี   ที่ใช้กันมากคือการวาดรูป    ผมได้ถ่ายรูปภาพวาดนิทาน “ทำไมมดจึงไม่มีฟัน” มาฝากด้วย
      

 นิทานประกอบภาพ เรื่องทำไมมดไม่มีฟัน

  
• ผมลองเข้าไปดูนิทรรศการบางจังหวัด เพื่อจับภาพ “การวิจัย” ก็จับได้ว่าทางโรงเรียนและนักเรียน มอง การวิจัย เป็นการค้นคว้าหาความรู้เรื่องสุขภาพฟัน และเรื่องฟันผุ   แต่นี่เป็นภาพที่ได้จากนิทรรศการเพียง ๒ จังหวัด จากนิทรรศการทั้งหมด ๑๔ จังหวัด
• ผมเห็นภาพครูที่มาร่วมงาน นิยมถ่ายรูปกันมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ    มีคนบอกว่าที่ครูชอบถ่ายรูป เพราะจะเอาไปทำ portfolio ทำผลงาน    ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่
• ไม่ตรงต่อเวลา    กำหนดการบอกว่า  ๘.๓๐ – ๘.๔๕ น.  วิดิทัศน์และพิธีเปิดการประชุม โดย อธิบดีกรมอนามัย (นพ. สมยศ เจริญศักดิ์)    แต่ต้องรออธิบดี ถึง ๘.๕๐ น.   ผมถามตัวเองว่าทำอย่างไร ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราจึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการตรงต่อเวลา
• “สาระ” ของ “นวัตกรรมการเรียนรู้คู่วิจัย” ได้จากวิดีโอเปิดโครงการ    ผมได้ภาพ “นวัตกรรม” มากมาย   ทั้งนวัตกรรมการประชุมปฏิบัติการ โดย อ. สมศักดิ์ กัณหา ผอ. สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา  มข. เป็นวิทยากร    หมอฟันน้อย   นักวิจัยน้อย การทำบัญชีค่าขนม และชนิดของขนม   การสำรวจร้านค้าในชุมชน เพื่อศึกษาปริมาณการขายขนมกรุบกรอบ และน้ำอัดลม    ฯลฯ    ผมมาเห็นภาพ การเรียนรู้คู่วิจัย ชัดจากวิดีโอนี่เอง    ต้องได้ดูวิดีโอนี้ด้วยตนเอง จึงจะซึ้ง
• ผมเห็นภาพ การเรียนรู้คู่วิจัย  จากคำอธิบายของ รศ. สุชาตา ชินะจิตร  ว่ามีเจตนาให้นักรเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากตนเองเป็นผู้ทำ    เช่น การสำรวจสถานการณ์ฟันผุในโราเรียน    สำรวจการกินอาหาร    สำรวจการขาย-ซื้ออาหาร    ให้เด็กคิดเอง    สกว. ต้องการเน้นกระบวนการเรียนรู้คู่วิจัย  เปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆ    การแก้ปัญหาฟันผุ ต้องไม่ใช่แค่รณรงค์  ต้องใช้และสร้างความรู้ และต้องเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเด็กลงมือทำ 

 

รศ. สุชาตา ชินะจิตร  ถ่ายจากจอ 

  
• ผมเห็นภาพ วิธีทำงานของกองทันตสาธารณสุข   โดยใช้เครือข่ายพันธมิตร ทำงานร่วมกัน   ในการแก้ปัญหาฟันผุ   ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก   พันธมิตรสำคัญคือโรงเรียน ครู และนักเรียน
• มีภาพการใช้ KM เน้น CoP ในกิจกรรมของโครงการ จากคำอภิปรายของ ทพ. อนุโรจน์ เล็กเจริญสุข   สำนักงาน สสจ. ปราจีนบุรี     
• เห็นภาพ การดำเนินการสร้าง ความยั่งยืนของพฤติกรรม    ความยั่งยืนของระบบคิดของเด็ก   เห็นการทำงานของหน่วยราชการที่เน้นคุณภาพ    ไม่ใช่เน้นปริมาณ   จากคำพูดของ ทพ. อนุโรจน์ 
• เห็นภาพ วิธีการทำงานแบบ “ถักทอ” เส้นยืน และเส้นขวาง   อธิบายโดย อ. วิไลวรรณ ตรีศรีชะนะมา  รร. ฮั่วเคี้ยววิทยา  จ. ขอนแก่น  
• ตอนไปลงทะเบียน รศ. สุชาตา บอกผมว่าจะใช้ KM ไปทำกระบวนการ ลปรร. ระหว่างโรงเรียน   ระหว่างจังหวัด  ฯลฯ  เพื่อขยายผลต่อ    ผมแจ้งว่า สคส. ยินดีเข้าไปแจม    ผมนึกถึง “เวทีนวัตกรรมการเรียนรู้คู่การวิจัย เรื่องอาหารกับฟันผุ”   ขับเคลื่อนสู่ CoP เด็กกินอาหารเพื่อฟันไม่ผุ  
• ผมเห็นภาพว่า   กระบวนการเรียนรู้คู่วิจัย   ใช้สร้างพฤติกรรมที่ดีได้ทุกอย่าง    และใช้เป็นเครื่องมือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย   น่าจะโยงเข้ากับ “เวทีนวัตกรรมการเรียนรู้” ได้เป็นอย่างดี    ผมฝากคุณหญิงให้ช่วยคิด-ดำเนินการเชื่อมโยงด้วย    การเรียนรู้คู่วิจัยน่าจะเรียกว่า PLAR – Participatory Learning and Action Research   เน้นวิธีการเชิงสำรวจ    ค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
• ได้เห็นภาพ กระบวนการเรียนรู้ ของคนทุกกลุ่มที่มาร่วมโครงการ    ทันตแพทย์ได้เรียนรู้การเปลี่ยนบทบาทเป็น “คุณอำนวย”  เป็นการสร้างทักษะการทำงานแบบ เครือข่ายพันธมิตร  - ทพ. อนุโรจน์
• ผมก็ “เป็นปลื้ม” ซีครับ ที่คำว่า “คุณอำนวย”  ได้ทำหน้าที่ “วาทกรรม” เพื่อการปฏิวัติการทำงานของข้าราชการ   
• ผมเห็นภาพ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการ    อยากให้ทีมงานทันตแพทย์กลุ่มนี้ไปนำเสนอในเวทีปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ กพร.    อยากให้ท่านธรรมรักษ์ การพิศิฏฐ์  ประธาน อกพร. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ของ กพร. ได้รับรู้ตัวอย่างนี้   
• ภาพนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  นโยบายด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่ทำลายสุขภาพ
• ช่วงพักรับประทานอาหารว่างผมได้คุยกับ ทพ. อนุโรจน์,  ทพ. สมนึก ชาญด้วยกิจ ทันตแพทย์ ๑๐ วช. (ด้านทันตสาธารณสุข) สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย   และ รศ. สุชาตา    และเห็นพ้องกันว่า กองทันตสาธารณสุข ควรจัดประชุม ถอดความรู้ / ลปรร. เพื่อรวบรวมความรู้ในการดำเนินการทันตสาธารณสุขในโรงเรียน    ใช้กระบวนการประชุมแบบ KM    โดยใช้วิทยากรของกรมอนามัยเองที่นำโดย พญ. นันทา อ่วมกุล และ สคส จะส่งคนเข้าร่วมด้วย
                    
ทพ. อนุโจน์ เล็กเจริญสุข (ซ้าย) และ ทพ. สมนึก ชาญด้วยกิจ 


 
วิจารณ์ พานิช
๒๘ มีค. ๔๙ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

กีรติกุล องศารา
IP: xxx.19.55.124
เขียนเมื่อ 
ควรจะส่งเเสรมการรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัย