ทำไมเด็กกลัวหมอฟัน

เด็กทั่วไปมักมีความอยากรู้อยากเห็น เด็กจะรับรู้เรื่องราวของหมอฟันที่ไม่รู้จักจากพ่อแม่ และคนอื่นๆด้วย คนเหล่านั้นมักบอกเล่าในทำนองว่า หมอฟันจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด หรือการไปหาหมอฟันจะต้องถูกฉีดยา หรือถอนฟันออก ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด เด็กก็จะสร้างภาพพจน์ของหมอฟันเป็นบุคคลที่น่ากลัวไว้ในจิตใจ ทำให้เด็กมีความรู้สึกกลัวและไม่อยากไปพบหมอฟันทั้งๆ  ที่ยังไม่เคยพบเลย ดังนั้น พ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเด็กควรที่จะสร้างความคิดทางบวกเกี่ยวกับหมอฟันให้เด็กและในการไปพบหมอฟันครั้งแรกควรสร้างเสริมความรู้สึกที่ดีแก่เด็ก เช่น การที่หมอฟันทำความคุ้นเคยกับเด็กและให้การดูแลฟันเด็กอย่างง่ายๆ ที่ไม่ทำให้เด็กเจ็บปวดเด็กก็จะไม่กลัวที่จะไปพบหมอฟันในครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)