สูบบุหรีทำให้เกิดกลิ่นปากได้ไหม

มวนเดียวก็เหม็นได้
บางคนเชื่อว่าการสูบบุหรี่จะช่วยปกปิดกลิ่นปากได้นั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยทั่วไปแล้ว การสูบบุหรี่จะเป็นปัจจัยเสริมให้เป็นโรคปริทันต์รุนแรงมากขึ้น และยังส่งผลให้มีน้ำเมือกจากโพรงจมูกด้านหลังไหลลงคอมากขึ้น  ซึ่งทั้งโรคปริทันต์และการมีน้ำเมือกจะเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดกลิ่นปากได้ นอกจากนั้นกลิ่นของบุหรี่เองจะตกค้างอยู่ในช่องปากผสมกับกลิ่นอื่นๆทำให้เกิดกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)