สุจิตรา ศรีจิตรานนท์

ความคาดหวังเมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว
1..ความคาดหวังเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วต้องการทำสื่อได้2. อยากได้ตามที่คาดหวัง3. ใช้ตัวอักษรลำบาก4. ไปใช้ในการเรียนการสอน ทำสื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุจิตรา ศรีจิตรานนท์:G3ความเห็น (0)