การมีจิตสำนึกในการให้บริการ

ตามที่ผม นายชรินทร์    ร่วมชาติ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานธุรการ" ณ จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2549 นั้น ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.มาลินี   ธนารุณ) ได้ถามผมเกี่ยวกับการมีจิตสำนึกในการให้บริการ นั้น กระผมจึงขอตอบทันดังนี้ครับ

เคล็ดรับของการบริการ มีง่ายๆ ครับ คือ การมีอัธยาศัยที่ดี บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ กริยาวาจาสุภาพ อ่อนโยน และรู้กาลเทศะ ให้นึกอยู่เสมอว่า การบริการคืองานของเราและอัธยาศัยที่ดี คือคำตอบ 1. ทำให้ผู้มาติดต่อเกิดความอบอุ่นใจเมื่อครั้งแรกที่ได้พบเห็นด้วยรอยยิ้ม พร้อมกล่าวคำสวัสดี และยกมือไหว้ ทักทายปราศัยตามควร

2. ทำให้ผู้มาติดต่อเห็นว่าคุณกำลังพยายามทำ และ / หรือ คล้อยตามความต้องการของเขาด้วย วาจาสุภาพ ครับ / ค่ะ , ขอบคุณ , ยินดี  อย่างสม่ำเสมอและจริงใจ

3. พร้อมเสมอที่จะช่วยผู้มาติดต่อทุกเวลาอยู่ตลอดเวลา และด้วยความกระตือรือร้นเพื่อทไห้ผู้มาติดต่อเกิดความประทับใจ

4. จงฟัง ฟัง และฟัง พร้อมทั้งยิ้มรับเสมอ จากนั้นค่อยช่วยบรรเทา, ขจัดข้อขัดข้อง หรือ เข้าใจผิดของผู้มาติดต่อให้หมดไปอย่างอารมณ์เย็นที่สุด

5. จงมีความสามัคคีกัน , ทำงานกันเป็นทีม, ยิ้มและให้อภัยซึ่งกันและกัน จะทำให้การบริการของเรามีประสิทธิภาพ

6. ให้เกียรติแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และกระทำด้วยความจริงใจ

7. จงจำไว้ว่าผู้มาติดต่อเป็นฝ่ายถูกเสมอ

8. โปรดสร้างบรรยากาศให้แก่ผู้มาติดต่อเกิดความพึงพอใจมากที่สุด หากเกิดปัญหาข้อบกพร่องพร้อมเสมอที่จะกล่าวคำว่า ขออภัย , เสียใจ ทันที

9. ให้บริการอย่างรวดเร็ว, ถูกต้อง, มีประสิทะภาพ,ประทับใจ,อารมณ์เย็นและรอยยิ้ม

* เทคนิคการให้บริการเป็นเลิศ 9 ประการ

1. มีความรอบรู้ในวิชาชีพ เป็นอย่างดี

    - ความรู้ทั่วไป 

    - สินค้า,บริการ,ความมั่นคง ตลอดจนภาพพจน์ของคณะ/องค์การของเรา

2. มีปฎิภาณไหวพริบ

     - เพื่อที่จะคอยตอบข้อโต้แย้ง ชี้แจงปัญหาให้กับผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี

3. มีความพร้อม 3 ประการ คือ ใจ กาย และวาจา

    - ก็คือ มีบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน

4. มีความเข้าใจหรือพยายามที่จะเข้าถึงจิดตใจคน

    - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

    - รู้เขา  รู้เรา

    - ให้นึกถึงทฤษฎี U.N.O.Personallty ของ อ.ดร.หลุย   จำปาเทศ

5. ควรมีอารมณ์ขันบาง

    - จะทำให้ท่านคลายเครียด สมองแจ่มใส สูขภาพจิตดี

6. เป็นคนมีน้ำใจ รู้จักการให้ เสียสละ

7. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

     - ยกย่อง,ชมเชย....อย่างจริงใจ

8. รู้จักกาลเทศะ, กริยาสุภาพ, อ่อนน้อมถ่อมตน

9. มีศิลปะการพูด,ศิลปการฟัง

    - รับฟังอย่างตั้งใจ และพร้อมที่จะแก้ไข 

การมีจิตสำนึกในการให้บริการก็มีเพียงเท่านี้ละครับ อย่าลืมน่ะ ครับ

การบริการคืองานของเราและอัธยาศัยที่ดี คือคำตอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธุรการสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  • ทำงานรวดเร็วดี
  • ปรับคำผิดอีกเล็กน้อยจะดีมากเลยครับ
  • จิตสำนึกในการให้บริการเป็นหัวใจสำคัญของสายสนับสนุน
  • ขอบคุณคุณชรินทร์ครับ สำหรับการไปประชุมครั้งนี้มีเรื่องมาแบ่งปันความรู้ให้ทราบหลายเรื่อง
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณชรินทร์มากนะคะ  ที่นำสิ่งดีดีมาเผยแพร่แก่ชาว Office  มีประโยชน์มากเลยค่ะ  แม้ดูเหมือนเรื่องง่ายๆ  แต่ทำไม่ง่ายเลย  ต้องมีคนมาคอยย้ำเตือนอย่างนี้แหละค่ะถึงจะดี

อ้อ! แล้วทฤษฎี U.N.O.Personality ของ อ.ดร.หลุย   จำปาเทศ นี่เป็นยังไงคะ  งง??  ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะ