KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 582. ลปรร. เทคนิคการทำหน้าที่ผู้บริหารแนวใหม่

วันที่ 19 ก.ย. 51  สำนักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนา "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย" ให้แก่ผู้บริหารระดับ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ ฯลฯ   ผมไปพูดเรื่องหลักการและแนวคิด   หลังจากนั้นเป็นรายการ "เล่าสู่กันฟัง" เรื่องรูปแบบสิธีพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ใน 3 องค์กร คือ

 - โรงพยาบาลสมิติเวช : พญ. สมสิริ สกลสัตยาทร

 - บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด : คุณทิพาภรณ์ นิปกากร

 - SCG : คุณมนูญ สรรค์คุณากร

 

ผมฟังแล้วกลับมา AAR กับตนเองว่า รายการครึ่งวันนี้เป็นการ ลปรร. เทคนิคการทำหน้าที่ผู้บริหารยุตใหม่   ที่บริหารเพื่อเน้นการใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานทุกระดับ    และแทนที่จะเน้น R2R เขาเน้น R2I (Innovation)

ฟังแล้วดีใจกับตัวเองเงียบๆ ว่าเขาใช้หลักการในหนังสือ ผู้บริหาร องค์กรอัจฉริยะ นั่นเอง   SCG เน้นชัดเจนว่า ผู้บริหารต้องเปลี่ยนก่อน   องค์กรจึงจะเปลี่ยนแปลงได้    เขาลงทุนกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงมาก   และลงทุนกับการเปลี่ยนวิธีคิดของคนมากอย่างนึกไม่ถึง

 

วิจารณ์ พานิช

20 ก.ย. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ดีมากเลยครับ