สวัสดีค่ะ   ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน เป็นครั้งแรกที่ดิฉันเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่าน ยังเป็นมือใหม่อยู่ อยากได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกในการจัดการความรู้ร่วมกัน.