ทฤษฎีจิตวิทยา

จิตวิทยาการเรียนรู้

   ทฤษีการเรียนรู้   กาเย่ (Gagne)

1.   ขั้นแรงจูงใจ เร่งเร้าความสนใจ

2.  การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เปฃ้นความจำ

4.  ความสามารถในการจำ

5.     ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว

6.     การนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว

7.      การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้

8.    การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน  ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็วจะทำให้มีผลดีประสิทธิภาพสูง

องค์ประกอบที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากแนวคิดนักการศึกษา กาเย่ ( Gagne) คือ

  • ผู้เรียน ( Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู้
  • สิ่งเร้า ( Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
  • การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
คือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุญญารัตน์ เจียมกลิ่น G3ความเห็น (3)

อันอัน
IP: xxx.121.1.89
เขียนเมื่อ 
อยากทราบนะค่ะว่า ทฤษฎีทางจิตวิทยามีกี่แบบ หนูรู้มาว่า 5 แบบ อะไรบ้งค่ะ ช่วยบอกที
อาเต่า
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เกี่ยวกับเนื้อหาครับ  ว่าจิตวิทยาเบื้องต้นมีเนื้อหาอย่างไร  หาอ่านได้จากไหน

 

ราเชนทร์
IP: xxx.113.17.177
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่

มีทฤษฎีอะไรบ้างครับ ส่งเมล์มาก็ได้หรือช่วยบอกว่าอยู่ในหนังสืออะไรและหาได้จากเวปไหนครับ

อยากทราบด่วนมากครับ  ขอบคุณครับ