วอร์รูม หรือ War Room เป็นคำซึ่งใช้มาสมัยที่กองทัพอากาศอังกฤษหยิบมือเดียวมีเครื่องบินสองร้อยลำ ต้านทานกองทัพอากาศเยอรมัน หรือ ลุฟวัฟเฟ่ นับพันลำ ไม่ให้มาถล่มลอนดอน อังกฤษมีเรด้าห์ซึ่งเยอรมันไม่ระแคะระคาย ข้อมูลจากเรด้าห์จะนำส่งมาที่ห้องโถงมีโต๊ะขนาดใหญ่ตรงกลางห้อง ทหารหญิงนับสิบคนจะใช้ไม้ยาวๆ เคลื่อนแผ่นป้ายบนโต๊ะ ระบุตำแหน่ง ทิศทาง ความสูง จำนวนเครื่องบินเยอรมัน อังกฤษจึงส่งเครื่องบินขับไล่ที่มีน้อยนิดไปสู้ถูกที่ถูกเวลา

วอร์รูมภาคประชาชนรับสถานการณ์หน่อไม้ปี๊บ เกิดจากสำนึกที่ทำให้ทุกคนนำส่วนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดของแต่ละคนมาทำงานร่วมกัน โดดไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีคำสั่ง แต่มีการประสานคนถึงคน ใจถึงใจ แบ่งเฉลี่ยทุกข์ ออกอากาศส่งกระจายเสียงสดๆ ผ่านอินเตอร์เนท www.cm77.com และถ่ายทอดไปยังสถานีวิทยุชุมชน 4 สถานี ที่รับฟังได้ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ. น่าน ซึ่งมีผู้ป่วย 161 ราย

อาสาสมัครรับบริจาคก็ทำบัญชีรายนามผู้บริจาคไว้เป็นหลักฐานและอ่านออกอากาศ