อาหารตา อาหารใจ

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


 มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำ เงิน นม (Mammalia) ถ้าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โค(นันทวิศาล)/มหิงสา  ลูกย่อมเหมือน โค(นันทวิศาล)/มหิงสา สำหรับปัญหาเรื่อง  เมลามีนเป็นพิษ !* กับปัญหา นมบูด เพราะนมนั้นหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ (The corruption of Thai social) คงเป็นปัญหาที่มี สมุฏฐาน เดียวกันด้วยเพราะอำนาจ โลภเจตสิก ของผู้ผลิต

ในฐานะซึ่งเราเป็นผู้บริโภค ครั้นจะไปคิดแก้ไข โลภเจตสิก ของผู้ผลิต คงทำได้ยาก สิ่งที่เราผู้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้บริโภค ที่จะสามารถทำได้ก็คือ เราควรหมั่นพิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา มิให้เพลิดเพลิน มัวเมา ลุ่มหลง ไปกับเรื่องของอาหารการกิน อาหารจานละหมื่นกับอาหารจานละ 10 บาท เมื่อกินแล้วก็กลับมาหิวใหม่ กินแล้วก็กลายเป็น ขี้  สิ่งปฏิกูล (อาหาเร+ปฏิกูล+สัญญา)

ฉะนั้นเราจึงควร กินเพื่ออยู่ กินเพื่อดำรงไว้ซึ่งอัตตภาพ เพื่อความไม่เพลิดเพลิน มัวเมา ลุ่มหลงใน รูป รส กลิ่น สี แห่งอาหาร 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.เพ็ญสุภา (สุคตะ) ใจอินทร์ ที่เสนอแนะว่า ผู้ชาย ควรหยุดบริโภค นม เป็นอาหารตา และผู้หญิง ก็ไม่ควร ปลอมปน สิ่งปนเปื้อน ใน นม ของตนเอง แนวคิดดังกล่าวปรากฎ อยู่ในบทกวีบทที่ชื่อว่า  "นม" ในหนังสือ อิตถีหทัย  พันธะกวีนิพนธ์ นัยพินิศของสตรี  หน้า 22 ความว่า


ทุกข์ใดของหญิงเล่า               เท่าห้วงทุกข์แห่งเนินถัน
เพศทัณฑ์รู้ไม่ทัน                   หลงแบกทุกข์ทุรนทุราย
นมนี้มีอำนาจ                         ปลุกสัญชาตญาณชาย
เนียนนุ่มรุมกระหาย                กระหื่น เหี้ยน กระหือรือ

ตบเต้ากระตุ้นต่อม                 ให้เต่งโตเพื่อใครหรือ
ตูมเติบจนล้นมือ                     มิอาจยื้อสังขารา
แข่งขันกันอวบอึ๋ม                  ใครอกอิ่มกว่ากัน อา!
น้ำนมแห่งมารดา                    พลันสิ้นค่าในบัดดล

ใดเล่าคือความงาม                 เมื่อความทรามเข้าแทรกปน (contaminant/adulterant?)
เจ็บเต้าประจานตน                 เพื่อปรนเปรอกิเลสชาย
จากจุดให้กำเนิด                    สู่กำหนัดมิรู้หน่าย
หมกมุ่นจนเมามาย                 เพียงเรือนกายที่เปล่ากลวง

เล็กใหญ่ไฉนหนอ                    มิเคยพอหรือภาพลวง
ใหญ่เล็กก็คือทรวง                  ย่อมคล้อยล่วงโรยชรา
ชายใดแม้นชอบดู                   จงหมายรู้ไว้เถิดว่า
จิตใจนั้นไห้หา                        วัยทารกเคยอดโซ

หิวโหยน้ำนมแม่                       มีก็แค่น้ำนมโค
ลุ่มหลงสาวทรงโต                    เพื่อลบปมที่กดดัน
มาเถิดอิสตรี                            คืนศักดิ์ศรีสู่ชีวัน
ใหญ่น้อยทุกเนินนั้น                  ล้วนคือถันแห่งมารดรเสียงจ๊วบจ๊าบ ปากจ่อ สองมือจับ        คว้าขยับ ดูดเต้า เจ้าเนื้ออ่อน
ควานหาน้ำ นมคราง พลางวิงวอน      เหลือบตาช้อน ฝันปลื้ม ได้ดื่มชิม

เนินเนื้อนุ่ม แม่นี้ มีรสชาติ                  อย่าสอดพลาสติกใส่ ในเนื้อนิ่ม
ชื่นโอชา หวานสด ยามรสลิ้ม             หลับตาพริ้ม เพลินเคล้า สองเต้าไป

แม่อย่ากลัว นมยานไม่ตั้งเต่ง             แล้วข่มเหง ลูกรัก ด้วยพลักไส
ขอดื่มน้ำ นมแม่ ใช่นมใคร                 เมื่อเติบใหญ่ ลูกจักได้ ไม่มีปม (2)ปัญหาเรื่อง  เมลามีนเป็นพิษ ! กับปัญหา นมบูด เพราะนมนั้นหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ (The corruption of Thai social) คงเป็นปัญหาที่มี สมุฏฐาน เดียวกันด้วยเพราะอำนาจ โลภเจตสิก ของผู้ผลิต ถือเป็น กงเกวียนกำเกวียน ที่หมุนไปตามหลัก กฎแห่งกรรม เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความโลภย่อมนำความฉิบหายมาสู่ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความโลภนั้นๆ  ลูกๆ หลานๆ ของผู้ทรงไว้ด้วยความโลภ ก็อาจจะต้อง ดื่มกินเมลานีน และนมบูด เข้าไปด้วยสักวัน (ไม่วันนี้ ก็วันหน้า ไม่วันหน้าก็ชาติหน้า)


(ก)  (ข)  

 

(ก) re+cycle  = หมุนเวียนกลับมาใช้(กรรม)ใหม่
(ข) สังสาร+วัฏ = หมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่
(ข) ธรรม+จักร    = อปฺปฏิวตฺติยํ (Universal and necessary truth)


กฎแห่งกรรม/กงเกวียนกำเกวียน/กงเกวียนกรรมเกวียน ก็คือ " ธรรมจักร
จักร คือ ธรรม ไม่มีจักรอื่นสู้ได้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้เป็นไปแล้ว ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี อันสมณพราหมณ์ เทพดา มาร พรหม และใครๆ ในโลกยังให้เป็นไปไม่ได้ ดังนี้"  This incomparable Wheel of Truth has been set in motion by the Blessed One at the Deer Sanctuary in Isipatana near Baranasi which cannot be reversed by anybody in the world, whether a monk, a priest, a deity, a mara god or a brahama divinity." (1)

กฎแห่งกรรม/กงเกวียนกำเกวียน/กงเกวียนกรรมเกวียน  นี้ หมุน วนมาครอบรอบ ไวจริงหนอ หมุนมาแล้ว ส่งผลทำให้เกิด วิกฤตการการเงินสหรัฐ  กงเกวียนกรรมเกวียน เมื่อหมุนเวียน วนมาครบรอบแล้ว ทำให้เราได้เห็นฝรั่ง กลืนน้ำลายตัวเอง สำนวนนี้ทำให้หวนนึกถึง แฮหัวตุ้น (หมางเซี่ยเหา : เจ้าพระยาตาเดียว) สมุนของ โจโฉ เมื่อครั้งที่ กลืนลูกตาตัวเอง

"แฮหัวตุ้นได้ออกรบกับโกซุ่นทหารลิโป้ครั้นได้ทีไล่กวดไป โจเสงซุ่มเอาเกาทัณฑ์ยิงเข้าไป ที่จักษุซ้ายแฮหัวตุ้นแฮหัวตุ้นร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วดึงเกาทัณฑ์ออก ร้องว่า ลูกตาเป็นสิ่งประเสิรฐที่พ่อแม่ให้มาจะให้ตกพื้นเสียมิได้แล้วจึงจับลูกตากลืนเข้าไปในปาก แล้วเอาทวนแทงโจเสง ตกม้าตาย" (3)

อันว่า มนุษย์เรานี้ เมื่อเกิดเป็นคนของประเทศใด ย่อมถือเป็นพลเมืองของประเทศนั้น เขาย่อมถือเอาประเทศที่เขาเกิดนั้นเป็น มาตุภูมิ (ภูมิ/แผ่นดินผู้ให้กำเนิด)

ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลก หากฝรั่ง สหรัฐ  จำต้อง กลืนน้ำลายตนเอง เพื่อ มาตุภูมิ ท่ามกลางภาวะ สงครามทางเศรษฐกิจ ที่รุมเร้า การ กลืนน้ำลายตนเอง ของสหรัฐ โดยที่รัฐบาลสหรัฐใช้ความพยายามในการเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินภายในประเทศ ย่อมถือเป็นการ กลืนกินลูกตาตนเอง  ในแบบ แฮหัวตุ้น  ได้อีกด้วย

อ้างอิง

   * รศ.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์. เมลามีนเป็นพิษ - ปนเปื้อน หรือ ปนปลอม ? .note by wibul. [cited 2008 October 7]. Available from: URL; http://gotoknow.org/blog/wwibul/211913  

(1) ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ฉบับบาลี-ไทย-อังกฤษ. วัดพระธรรมจักร. [cited 2008 October 7]. Available from: URL; http://watbradhammajak.net46.net/article/dhammajakkappawattana%20sutta_1.html 

(2) เพ็ญสุภา (สุคตะ) ใจอินทร์. อิตถีหทัย พันธะกวีนิพนธ์ นัยพินิศของสตรี บทกวีนิพนธ์ของสตรี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : รูปจันทร์ ; 2550. อ้างใน กวิน (นามแฝง). ฯลฯ (ET Cetera). 2008 October [cited 2008 October 7]. 1 (17) ; (1 screens). Available from: URL; http://gotoknow.org/blog/2etc/182740 

(3) ตอนที่ 17 ประหารลิโป้ .สามก๊กตอนที่ 17-20 Mthai ฟรีเวปบล็อก. [cited 2008 October 7]. Available from: URL; http://freedom63.blog.mthai.com/2008/02/22/public-1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ (article)

คำสำคัญ (Tags)#อาหาร

หมายเลขบันทึก: 212303, เขียน: 27 Sep 2008 @ 19:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกคุณกวิน นี่ช่วย...จรรโลงใจจริงๆ

To Study Dhamma Is To Relax

If tension occurs while we meditate,

that indicates that we are forcing our minds too hard and we are not doing it right. We are on the right track if it feels enjoyable.

Please remember that throughout our middle path,

starting from the beginning to the middle and the far end, we must relax.

Thank you

สวัสดีค่ะคุณกวิน

อ่านบันทึกคุณกวินนี่... มีหลายรสหลายชาติจัง...

ได้ความรู้ที่บูรณาการมากมาย...ช่างคิดเชื่อมโยงกันจังเลยค่ะ

(^__^)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์พิสูจน์ที่แวะมาเยี่ยมชมครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คนพลัดถิ่น ขอตอบเป็นบทสวดมนต์ ที่คนพลัดถิ่นคงท่องจำได้ ที่ว่า

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ( พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ) สันทิฏฐิโก ( เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง ) อะกาลิโก ( เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล ) เอหิปัสสิโก ( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด ) โอปะนะยิโก ( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ) ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ. ( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ )

ในบางครั้ง การศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมก็ต้องยอมตายถวายชีวิตเพื่อให้ได้รับผลเลิศ สอดคล้องกับอัตตชีวประวัติของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ว่า

ที่หน้าผาเหวลึก  มีก้อนหินใหญ่อยู่บนปากเหว พอให้คนไปนั่งได้หลวงปู่มั่นไปขึ้นไปยืนบนก้อนหินใหญ่ แล้วหยิบก้อนหินอันเล็กๆ โยนลงไปในเหว ใช้เวลานานพอควรจึงจะได้ยินเสียงกระทบของก้อนหิน หลังจากดูทำเลเป็นที่เรียบร้อยหลวงปู่มั่นกล่าวปณิธานว่า “เอาล่ะ  ถ้าเราไม่รู้แจ้งเห็นจริง ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาด ถ้าเราจะต้องตายขอให้ตายตรงนี้ ขอให้หล่นลงไปในเหวนี้ จะได้ไม่เป็นที่วุ่นวายแก่ใครๆ ซึ่งจะต้องกังวลทำศพให้เรา” (1)

สอดคล้องกับบทพระราชนิพนธ์แปลสุภาษิตภาษาฝรั่งเศส ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้   หอมหวนยวนจิตไซร้  ไป่มี

นำมื้อกลางวันมาฝาก

48df1268b7111

เขียนเมื่อ 

ชอบ นม ครับ อิอิ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ  คนไม่มีราก ที่ชมว่า บทความมีหลายรสชาติ พยายามปรุงมาให้ กัลยาณมิตร ได้ลองลิ้มชิมรส น่ะครับ บางคนก็บอกว่า อร่อย บางคนก็ เห็นเป็นของแสลง :)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ ท่านอาจารย์ ผอ.ประจักษ์~natadee ที่แวะมาให้กำลังใจเสมอๆๆ

เขียนเมื่อ 

หลากหลายอารมณ์...นมดีมิใช่ปลอมแปลง...โห..ฮ่าๆๆ

 • เล็กใหญ่ไฉนหนอ                    มิเคยพอหรือภาพลวง
  ใหญ่เล็กก็คือทรวง                  ย่อมคล้อยล่วงโรยชรา
  ชายใดแม้นชอบดู                   จงหมายรู้ไว้เถิดว่า
  จิตใจนั้นไห้หา                        วัยทารกเคยอดโซ
 • แก้ศีลธรรมมันยาก
 • แล้วจะทำอย่างไรเล่า
 • ก็ได้แต่ระวังตัวเอง
 • พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา เห็นด้วยค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะสำหรับบทความดีดี

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับคุณ suksom ถึงว่าชอบ ดื่มนมนี่เองจึงได้ รูปร่าง หน้าตาเหมือนพระเอกเกาหลี เลยนะตัวเอง :)

หลากรส หลายลีลา

พาซึ้งค่า แห่งความจริง

พวกเราเหล่าชายหญิง

เรียนรู้สิ่ง จริงตาม ธรรม

 

ขอบคุณค่ะ คุณกวิน สบายดีนะคะ (^__^)

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครูแอน และ ครูปู~natadee t'ซู๊ด  ครับ นึกเป็นห่วงเด็กๆ นะครับ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม นั้นมีเยอะ เป็นขนม ที่เด็กๆ ชอบกิน หากมี สารเมลามีน ปนเปื้อน กินแล้วจะส่งผลร้ายต่อเด็กน้อยตาดำๆ  เพราะแม้นว่า ขนม ต่างๆ ที่วางขาย จะมีเครื่องหมาย อย. (อะหย่อย) แต่ก็ยังไม่ปลอดภัย ในฐานะครูแอน และ ครูปู~natadee t'ซู๊ด   เป็นครูสอนเด็กๆ สอนเด็กให้พิจารณา เรื่อง อาหาเรปฏิกูลสัญญา ไว้ก็ดีนะครับ เพื่อไม่ให้เด็กๆ เขา กินตามกระแส กินเพราะสี สัน เพราะรสชาติ กินเพราะความเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลง แต่ควรเลือกกิน(ขนม) เพื่อยังไว้ซึ่งอัตตภาพ กินเพื่อมีเรี่ยวแรงในการ ขวนขวายหาวิชาความรู้ 

 

 

เต๋า
IP: xxx.29.76.66
เขียนเมื่อ 

บทความมันอาร์ต... แต่ในอีกแง่หนึ่ง... มันเพ้อเจ้อพอสมควร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะเจ๊เต๋า ให้ดูปุ๊บคอมเมนท์ปั๊บ เจ๊อ่านจนจบผมก็ดีใจแล้ว ปกติเจ๊ไม่ค่อยคอมเมนท์เลยเนอะ  บทความผมมันไม่ใช่บทความทางวิชาการหรืองานวิจัย หรือ documentary research เหมือนที่เจ๊ทำอยู่นิ อ่านแล้วอาจจะไม่ตรงกับจริต  ถ้าเป็นวิจัย เจ๊น่าจะถนัดแนว Positivism (มุ่งหาความจริง และสาเหตุของปรากฏการณ์สังคม โดยไม่สนใจปัจเจกบุคคล) ส่วนผมจะออกแนว Phenomenology (มุ่งหาความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ โดยให้ความสนใจแก่ความคิด ความรู้สึกและแรงดลใจของมนุษย์)   -_-'' เริ่มเพ้อเจ้ออีกและเดี๋ยวยาว โดยสรุปผมก็แถไปเรื่อยนะเจ๊ ยังงัยจะเขียนไปเรื่อยๆ ล่ะคิดอะไรได้ก็เขียน ขอบคุณนะเจ๊เต๋า

สวัสดีครับคุณกวิน

ผมเคยได้ยินชาวบ้านอธิบายขยายความของคำว่า "กงกรรม" ของระหัดวิดน้ำด้วยภาษาง่ายๆดังนี้ครับ

กง = วงล้อที่อยู่ด้านนอก รอบนอกสุดของวง วงที่เป็นวงกลม

กรรม = เป็นซี่มีหลายๆซี่ยึดไว้กับกง

กง และ กรรม ต่างพากันหมุนไปรอบๆพร้อมกัน หมุนไปเรื่อยๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ครับ

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sofabed&group=1

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ร่มไม้ใหญ่ใกล้ทาง ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ไว้นะครับ คำว่า กำ/กรรม = ซี่ของล้อรถ