ในช่วงครึ่งปีงบประมาณหลัง   ดิฉันมีแผนจะพัฒนาการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยใน       เท่าที่ไปคุยกับเพื่อนและน้องๆรู้สึกว่าการเก็บข้อมูลของทุกหน่วยงานเป็นยาหม้อใหญ่    ปัญหาคือความซำซ้อนและการเก็บโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์     การเก็บด้วยมือทั้งๆที่มีคอมพิวเตอร์   การเก็บโดยไม่ได้นำข้อมูลมาประเมินและพัฒนา    เราผ่านHAแล้วคิดว่าปัญหานี้จะน้อยลง   ในการประชุมบริหารวันนี้ก็ได้ข้อสรุปคือคุณหมอนภา คุณเยาวรัตน์ และประธานITจะร่วมกันพัฒนางานชิ้นนี้ร่วมกันโดยมีเป้าหมายในเวลา3เดือน   ต้องขอขอบคุณคณะทำงานล่วงหน้าค่ะ