การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุม

ในวันนี้ทางกรรมการบริหารได้มีการประชุมตามที่เราเคยตกลงกันว่าเราจะประชุมกันทุกวันจันทร์   ในการประชุมแต่ละครั้งดิฉันได้ตกลงว่าเราจะมีบันทึกเดือนละครั้งเพื่อลดภาระเลขาที่ต้องทำบันทึกบ่อยๆ   ในการประชุมส่วนมากจะมีลักษณะแล้วแต่ผอจะประชุมเรื่องอะไร   ในวันนี้ดิฉันได้นำเอาแผนปฏิบัติตามBalance  Score  Card ซึ่งยังนิ่งอยู่หลายแผนมาเป็นตัวติดตามและมอบหมายงานทำให้การประชุมสามารถมีเรื่องที่เราควรจะได้คุยกันแต่เรามักจะลืมเพราะเรื่องบางเรื่องไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเรื่อง   ดิฉันเพิ่งรู้สึกว่าถ้าเรามีการตามงานแบบนี้ตั้งแต่แรก   การทำงานอาจจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    ในวันนี้คุณหมอนภา ผู้ช่วยผอด้านแผนกำลังปวดศรีษะเรื่องBlue print for chang ที่จะต้องส่งกรมสามารถแบ่งงานให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปช่วยทำเรียบร้อยแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)