ได้ยินคำเปรยจากลูกชายผู้น่ารัก ว่าเหน่นไม่อยากเป็นลูกพ่อกับแม่เลย ถามกลับไปว่า ทำไมล่ะลูก (ดูรู้ว่าเขาพูดแบบ positive) เขาตอบว่าเหน่นไม่อยากน่ารัก ฟังแล้ว....จะว่าเข้าใจ ก็ไม่ค่อย...แต่ก็ทำให้เก็บเอามาคิด รวมทั้งได้ยินจากคำชมของคนอื่นๆว่าลูกๆน่ารัก ทำให้อยากวิเคราะห์เหมือนกันว่าลูกน่ารัก เพราะใคร.....

อันดับแรก น่าจะเป็นเพราะ นิสัยพื้นฐานของเขาเอง อันนี้จะเห็นได้ง่ายว่าลูก 3 คนน่ารักไม่เหมือนกัน ขึ้นกับว่ามองมุมไหน

อันดับสอง คงเป็นเพราะ วิธีที่เราพ่อแม่ใช้ในการเลี้ยงลูก เราพบว่าวิธีที่เราใช้ ทำให้เราได้ลูกที่ค่อนข้างมีเหตุผล มีวินัยในตัวเอง เคารพกฎระเบียบ ตัวเองเห็นว่า มีคนอื่นๆอีกหลายคนที่เป็นตัวอย่างให้เราในเรื่องนี้ ซึ่งต่างคนต่างก็มีเทคนิคที่ดีๆของตัวเอง ที่บางอย่างก็สามารถใช้ได้เป็นสากล

แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเองก็ยังระลึกถึงและเห็นด้วยกับ The Prophet (ปรัชญาชีวิต) ของคาริล ยิลราน ที่พูดถึง เด็ก ว่า

พวกเขามาทางท่าน แต่ไม่ใช่มาจากท่าน,

และถึงแม้เขาจะอยู่กับท่าน เขาก็ไม่ใช่ของท่าน

ท่านอาจให้ความรักแก่เขาได้ แต่ไม่ใช่ความคิดของท่าน เพราะพวกเขามีความคิดของตัวเอง

คุณอาจได้ตัวของเขาไว้ แต่ไม่ใช่จิตวิญญาณของเขา,

เพราะวิญญาณของเขาอยู่ในโลกแห่งอนาคต ที่คุณไม่สามารถจะไปถึงได้ แม้ในความฝัน

คุณอาจพยายามจะเป็นแบบเขาได้ แต่อย่าทำให้เขาเหมือนท่าน

เพราะฃีวิตไม่เดินถอยหลังหรือผูกติดกับวันวาน

บันทึกวันนี้เพียงเพราะต้องการปลดปล่อยสิ่งที่ติดอยู่ในใจ พวกเขาจะน่ารักเพราะใคร ก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่พวกเขาจะคงความน่ารักที่มีอยู่ต่อๆไปในอนาคต เป็นคนดี มีคุณค่า รักตัวเองและเพื่อนมนุษย์ จึงจะทำให้ตัวเอง ในฐานะ แม่ เชื่อว่าได้ทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์แล้วโชคดีมีโอกาสสร้างพวกเขาขึ้นมา