อัจฉรา
นางสาว อัจฉรา มิว สุทธิสุนทรินทร์

สาระสำคัญเวทีการติดตามการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก


เมื่อหลายวันก่อน (๑๗ ก.ย. ๒๕๕๑) ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม อนุกรรมการติดตามการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งภาคราชการ เช่น กรมการปกครอง สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานอัยการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาควิชาการ และภาคเอกชน

 

ในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าจะให้มีการสำรวจเด็กในสถานสงเคราะห์ทั้งของรัฐและเอกชนก่อนว่ามีจำนวนเด็กที่มีปัญหาด้านสถานะบุคคลเท่าไร

 

โดยการสำรวจดังกล่าวจะจัดให้มีการสัมมนาแนวคิด และวิธีการสำรวจเด็กไร้สถานะในประเทศไทย ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ อบรมวิธีการ การสำรวจเด็กในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในคณะอนุกรรมการฯ ว่ามีเด็กที่มีปัญหาสถานะบุคคลเท่าไร และปัญหาเป็นอย่างไร เพื่อหาแนวทางแก้ไขในทางนโยบายต่อไป

 

หลังจากที่มีการสัมมนาการสำรวจเก็บข้อมูลแล้ว จะมีการประมวลผลแยกกรณีศึกษา เป็นหมวด ๆ ไป  โดยแบ่งเป็น ๕ หมวด คือ

·       กรณีที่ไม่มีหลักฐานใด ๆ ปรากฏเลย

·       กรณีที่มีสัญชาติไทยแต่ถูกบันทึกเป็นต่างด้าว

·       กรณีที่เกิดในประเทศไทย หลังวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๓๕ แต่ไม่มีสัญชาติไทย

·       กรณีที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรไทยแต่เกิดนอกประเทศไทย

·       กรณีแรงงานต่างด้าว (อื่น ๆ )

 

เมื่อแบ่งได้เป็น ๕ หมวดเรียบร้อยแล้ว จะมีการนำเสนอถึงวิธีการแก้ไขปัญหา และแต่ละหมวดก็มีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันไป โดยจะมีการสัมมนาอีกครั้ง ในวันที่ ๒๖ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงวิธีการแก้ปัญหาทั้ง ๕ หมวด วิทยากรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตามแต่ละหมวดไป

 

ประชุมครวหน้าจะมารายงานความเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะ

หมายเลขบันทึก: 211296เขียนเมื่อ 24 กันยายน 2008 18:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:18 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี