การตรวจเต้านมตนเอง

การตรวจเต้านมตนเองหรือเรียกว่า Breast Self Examination (BSE) เป็นการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อการสังเกตตนเองเบื้องต้น โดยทั่วไป สตรีที่อยู่ในชุมชนเมือง และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข มักเคยได้ยินคำว่า "ตรวจเต้านมด้วยตนเอง" ว่าควรตรวจ หลังประจำเดือนมาแล้วประมาณ 1 สัปดาห์

การตรวจง่ายๆ มีวิธีต่างๆ และขั้นตอนต่างๆดังนี้คือ

1.  ยืนหน้ากระจกสังเกตว่าเต้านม 2 ข้าง ดูทั้งขนาด ลักษณะของผิวหนัง ทิศทางการชี้ของหัวนมรูปทรงของเต้านมว่ามีความผิดปกติหรือไม่เช่น ผิวผนังมีรอยดึงรั้ง เห็นรูขนที่เต้านมชัดเจนกว่าอีกข้างหนึ่งหรือมีลักษณะของผิวหนังคล้ายผิวส้ม เต้านมมีขนาดไม่เท่ากัน หรือมีการบิดเบี้ยวของเต้านม   การชี้ของหัวนมไม่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่นข้างหนึ่งชี้ออกข้างแต่อีกข้างชี้เข้าในหรือ ชี้ขึ้นหรือลง เป็นต้น

2.  ก้มตัวลงปล่อยแขนทั้งสองข้างลงสบายๆ ไม่เกร็ง ทำความเข้าใจรับรู้ความรู้สึกหนักของเต้านมทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรือไม่ข้างไหนหนักกว่าและถ่วงลงบริเวณใด

3.ขณะที่ก้มตัวอยู่คลำเต้านมที่ถ่วงลงด้วยมือด้านตรงข้ามคือเต้านมขวาคลำด้วยมือซ้าย ไล่ลงจากหัวไหล่เรื่อยไปข้างลำตัวแล้ววกมือมาที่เต้านมที่ห้อยลงมาคลำดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่แล้วย้อนขึ้นด้วยนิ้วมือค่อยๆเลื่อนขึ้นไปถึงใกล้กระดุกไหปลาร้าแล้ววกกลับลงมาเรื่องๆจนทั่วทั้งเต้านม  แล้วสลับข้างทำเช่นเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปันความรู้เรื่องมะเร็งความเห็น (0)