ความต้องการในการสำรวจตนเองของนักเรียน

เชิญผู้สนใจอ่านเรื่องความต้องการของนักเรียนในการสำรวจตนเองของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัด

       สถานศึกษาแห่งหนึ่งในสังกัดได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำรวจตนเองใน 3 หัวข้อ คือ 1. ปัญหาของการเรียน 2. สิ่งที่อยากทำ 3. ความภูมิใจของนักเรียน  และดิฉันเห็นว่าน่าสนใจและเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จึงขอยกตัวอย่างของนักเรียนให้อ่านเพื่อเป็นกรณีศึกษา และคิดว่าเป็นการประเมินตนเองของครูได้ดีมาก และสิ่งที่สำคัญของการประเมินก็คือการนำผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปน่ะค่ะ

1. ปัญหาของการเรียน

          ปัญหาของฉันก็คือฉันเป็นคนที่ทำงานไม่ค่อยเร็วนัก และครูหลาย ๆ ท่านก็มักจะสั่งงานเยอะ สั่งกันคนละนิดละหน่อย งานมันมาเยอะที่ฉัน ฉันจึงอยากให้ครูปรึกษากันก่อนให้งานเด็ก

2.  สิ่งที่อยากให้ทำ

          ฉันอยากให้ครูช่วยสอนหนังสือแบบติวเข้มเพื่อสอบเข้า ม.1  และอยากให้ครูช่วยลดงานศิลปะให้หน่องเพราะทำหลายงานในเวลา 3 อาทิตย์ไม่ไหว และอีกอย่างก็อยากให้ครูจัดงานฉลองกันแบบดูทีวีได้ เล่นบนห้องได้ เอาขนมมากินได้ แบบไม่ถูกดุ

3.  ความภูมิใจ

          ฉันภูมิใจที่ได้ไปแข่งขันชนะระดับจังหวัดกลับมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sasivimolkmความเห็น (0)