สวัสดีครับ

ผมเพิ่งทดลองใช้ weblog และมีความสนใจงานทางด้านการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  เช่นโปสเตอร์ แผ่นพับ  วารสาร  นิตยสาร เป็นต้นรวมถึงการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสำหรับผลิตสื่อต่างๆให้สวยงามและมีความน่าสนใจ จึงอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับผู้ที่มีความสนใจในงานทางด้านนี้ครับ

ขอบคุณครับ

freelance