เชิญชวนร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคการเป็น "คุณเอื้อ"

        ในช่วงนี้  สคส.  กำลังเตรียมงานและเตรียมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็น “คุณเอื้อ”  ระดับองค์กร 

        โดยจะจัดเวทีแบบ F2F  ในวันที่  8-9  พฤษภาคม  2549  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน  จังหวัดนครปฐม   ซึ่งจะเชิญชวน “คุณเอื้อ” ทั้งหน้าใหม่ที่มีผลงานเด่นและหน้าเก่า มาพบเจอกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการ กลเม็ดเด็ดพรายของ “คุณเอื้อ”  แต่ละคนร่วมกัน  รวมทั้งจะเปิดรับสมัคร “คุณเอื้อ”  ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ซึ่งจะมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ เวที “คุณอำนวย”  คือ  ให้เขียนเล่าว่าทำไมท่านจึงสนใจเข้าร่วม   และท่านทำอะไรเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน  ได้เริ่มอะไรไปแล้วบ้าง  ผลเป็นอย่างไรบ้าง  ใช้เทคนิคอะไรบ้าง  เป็นต้น  แต่คนที่สนใจสมัครเข้าร่วมที่ได้รับการเลือกสรรจาก  สคส.  จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเอง  เช่น  ค่าห้องพัก  ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ฯลฯ  และรับจำนวนจำกัดด้วย (คาดว่าไม่เกิน 20 คน)
         ดังนั้น ก่อนที่จะถึงวัน  F2F  ในวันที่ 8-9  พฤษภาคม  2549  ในช่วงนี้จึงอยากจะเชิญชวน “คุณเอื้อ”  ทั้งโดยการแต่งตั้งและโดยบทบาทหน้าที่  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ  B2B  ก่อน  โดยเชิญชวนให้  “คุณเอื้อ”  เขียนบันทึกเล่าเทคนิคและประสบการณ์ของการทำหน้าที่  “คุณเอื้อ”  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน  เพื่อว่าหลายคนที่สนใจเทคนิคเหล่านี้จะได้เรียนรู้ต่อยอดระหว่างกันได้ก่อนที่จะเจอหน้าเจอตากันจริงๆ  ต่อไป   
         ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมชุมชน “คุณเอื้อ”  ได้ที่ http://gotoknow.org/ckocop  กันได้เลย
         ขอบอกว่า  ท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับเชิญจาก สคส.  ให้เข้าร่วมเวที “คุณเอื้อ”  ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)