ความก้าวหน้าของบุคลากร

ระดับสูงขึ้น

ความก้าวหน้าของบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนได้แก่การขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการความเห็น (0)