การตกออก

การตกออกนักศึกษาป.ตรี

การตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม

ถึงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบริการคณะวิทยาศาสตร์



ความเห็น (0)