audit3.
กฤตยาวดี เกตุวงศา

KM & CoPs in MSU.


    เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่และสำนักงานอธิการบดี ได้จัด"ประชุมปฏิบัติการ KM : การพัฒนาระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยได้เชิญผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม โดยมีหัวข้อที่ใช้ในการประชุมคือ

  1. การพัฒนาระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยนายสมหวัง เพ็ชร์กลาง  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  2. การจัดทำ CoPs โดยนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ วิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิพากษ์การจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็น         คุณอำนวย
  3. การจัดทำ Blog โดยนายวิชิต   ชาวะหาและคณะ วิทยากรจาก CARD ซึ่งได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจัดทำ Blog และทดลองการสร้างบันทึกใหม่ รวมทั้งให้ทุกคนสมัครเข้าเป็นสมาชิค ชุมชนตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการควบคุมภายใน รวมไปถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดย     ในรายละเอียดสาระที่ได้จากการประชุมจะนำมาฝากในครั้งต่อไปค่ะ
Auditor 03 MSU.
27/3/49
      
         
         
หมายเลขบันทึก: 21048เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2006 10:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:18 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี