GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการด้านการคลังและพัสดุ

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังและพัสดุ

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ทุกหน่วยงานต้องมีตระหนักและตื่นตัวตลอดเวลา  ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อให้องค์กรนั้นทันต่อการแข่งขันและอยู่รอดได้   ที่สำคัญที่สุดต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ   สิ่งแรกที่ควรมอง คือ  คน    เพราะการพัฒนางานทีที่มีประสิทธิภาพนั้นมาจากความรู้  ความสามารถ   ความมีประสบการณ์    และจำเป็นต้องมีความรักในงาน  รักคนในองค์กร  รักองค์กร   จึงจะสามารถที่จะพัฒนางานได้ดีและมีประสิทธิภาพได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21073
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชุมชนคนพัสดุ  ผมอยู่ม.นเรศวรครับ