จำนวนสมาชิก กฌ.มข.ล่าสุด

ขอเชิญชาว มข.สมัครเป็นสมาชิก กฌ.มข.ค่ะ

ณ วันนี 27 มี.ค. 49 จำนวนสมาชิกล่าสุด ของ กฌ.มข. ทั้งหมด  4,934 ราย จำนวนเงินสำหรับคนที่คุณระบุให้ได้รับผลประโยชน์นี้จะได้ประมาณ 86,000 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการบุคลากรความเห็น (0)