วาสลินใส่หลอดฉีดยา

ฟันเงางามด้วยวาสลิน

การใช้วาสลินทำให้ฟันสวยงาม

           ในการอุดฟันหน้า  หรืออุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อความสวยงามจะใช้วาสลินร่วมด้วย  ซึ่งจะนำวาสลินใส่ในตลับเวลาจะใช้โดยการเอา Spatula ตักวาสลินจากตลับและป้ายบนหลังมือทันตแพทย์จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย  และไม่สะดวกในการใช้งานของทันตแพทย์  จึงมีการวิวัฒนาการขึ้นโดยการนำเอาวาสลินใส่ในหลอดฉีดยาขนาด 10-20 cc.  ทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น  ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อ หรือมีการติดเชื้อ  เมื่อเวลาใช้จะบีบใส่บนหลังมือทันตแพทย์  เป็นการสะดวกต่อการใช้งานของทันตแพทย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)