ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ถือว่ามีความสำคัญมากในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)เชื่อว่ามนุษย์และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกโครงสร้างบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหามในลำดับที่เหมือนกันและตายตัว

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitism) พฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องของจิตใจ ทำให้เกิดแนวติดเกี่ยวกับการออกแบบมรลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder)

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Thecry) โครงสร้างภายในของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นเหมือนโหนดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ มนุษย์จะนำความรู้ใหม่ ๆ ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้เดิม (Pre-existing Knowlage)

4. ทฤษฎีความยืดหยุ่นของปัญญา (Cognitive Flxibility Theory) เพื่อตอบสนองโครงสร้างขององค์ความรู้แตกต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรงสวาท ใจมูล_G3

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 20905, เขียน: 26 Mar 2006 @ 10:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)