ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  ติดต่อ

  ทฤษฎีการเรียนรู้ถือว่ามีความสำคัญมากในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)เชื่อว่ามนุษย์และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกโครงสร้างบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหามในลำดับที่เหมือนกันและตายตัว

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitism) พฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องของจิตใจ ทำให้เกิดแนวติดเกี่ยวกับการออกแบบมรลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder)

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Thecry) โครงสร้างภายในของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นเหมือนโหนดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ มนุษย์จะนำความรู้ใหม่ ๆ ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้เดิม (Pre-existing Knowlage)

4. ทฤษฎีความยืดหยุ่นของปัญญา (Cognitive Flxibility Theory) เพื่อตอบสนองโครงสร้างขององค์ความรู้แตกต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรงสวาท ใจมูล_G3

หมายเลขบันทึก: 20905, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:37:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)