ชื่อ จารุวรรณ์ กิ่งแก้ว ( นก ) เกิดวันพุธที่ 28 มกราคม 2513 ปัจจุบันอายุ 36 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีคุรุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ประวัติการทำงาน เป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลพะวอ 8 ปี แผนกสูตินารีเวช ,ICU , ห้องผ่าตัด ปัจุบันทำงานอยู่โรงเรียนราษฎร์วิทยา ( ตี่มิ้ง ) ตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน ความประทับใจในชีวิตคือได้เจอคนที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาที่เรามีความทุกข์ใจและไม่สบายใจ เข้าใจเรา เห็นใจเรา สิ่งที่ไม่ประทับใจคือ ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก ผิดหวัง เสียใจ เป็นคนที่มองว่าความรักเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากสำหรับเรา เลยทำให้เป็นคนที่มีแต่ความแข็งกระด้างในเรื่องของความรัก เหมือนรักคนไม่เป็น ........ความใฝ่ฝัน อยากพบและอยาเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ ไม่โหดร้ายมากนัก