นางศรีวรรณ หมวกชา เป็นเด็กที่มาจากชนบทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูเพราะมีความฝั่งใจที่บิดามีอาชีพเป็นครู ส่วนมารดามีอาชีพในการค้าขาย สมัยเด็ก ๆ ต้องตื่นแต่เช้าไปรับซื้ออาหารที่ตลาดใหญ่ แล้วนำมาขายในหมู่บ้านเมื่อหารายได้ให้กับครอบครัว สมัยก่อนอาชีพรับราชการครูมีรายได้น้อย เงินเดือน ๆ ละ 800.บาท ต้องเลี้ยงลูก 8 คน แต่ละคนกำลังศึกษาเล่าเรียน และเป็นวัยที่กำลังกิน กำลังนอน วันหนึ่งพ่อประสบกุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซต์ล้มศรีษะ กระแทกพื้นทำให้เลือดคลั่งในสมอง ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณเดือนกว่าก็เสียชีวิต ตอนนั้นข้าเจ้ากำลังศึกษา อยู่มนระดับชั้น ป.3 สมาชิกในครอบครัวจึงต้องช่วยกันทำงาน มารดาก็ต้องประคับประคองให้ครอบครัว และส่งลูก ๆ ให้เรียนหนังสือทุกคน จนในปัจจุบันนี้พี่ๆ น้องๆ มีอาชีพรับราชการกันเกือบทุกคน ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ขยัน อดทนในการทำงาน เวลาสอนจะทำการสอนให้กับนักเรียนด้วยความจริงใจ ต้องการให้เด็ดได้รับความรู้อย่างเต็มที่ จนทำให้เด็กๆ ทุกคนมีความตั้วใจและทำงานส่งทุกครั้ง เพราะเวลาสอนจะใช้จิตวิทยาสอดแทรกให้กับนักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเรียนการสอน รู้จักการประเมินตนเอง ว่าสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด จนในที่สุดผลงานจากการสอนนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และส่งผลงานให้ครูผู้สอนได้รับรางวัล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่นระดับประถมศึกษา จากคุรุสภา ในปีการศึกษา 2544 และรางวัลเกียรติยศ สาขาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2545 จากผลงานดีเด่นที่ข้าพเจ้าได้รับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น เด็กเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าและนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน โดยศึกษาจากเอกสาร ทางวิชาการ บวกกับความตั้งใจ จริงจัง จริงใจ ในการทำงาน คติ "การทำงาน คือ ความสำเร็จของชีวิต " สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ 048213289