ชื่อ นางสาววันวิสาข์  ถิ่นสอน

             เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม นานมาแล้ว บรรจุได้ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทำงานได้ประมาณ 2 ปีกว่า ซึ่งที่อำเภออมก๋อยนั้น เด็กนักเรียนเป็นเด็กกะเหรี่ยง หมู่บ้านที่ไปอยู่ก็เป็นกะเหรียงทั้งหมด กว่าจะปรับตัวเข้ากับพวกชาวบ้านได้นั้นก็ใช้เวลาพอสมควร ทั้งด้านภาษาและการรับประทานอาหารซึ่งเขาทานแตกต่างกว่าเรามากค่ะ แต่เราก็พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับพวกเขาให้ได้เหมือนกับสุภาษิตไทยที่ว่า "เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม" ก็อยู่มาได้ตั้ง 2 ปี ซึ่งหนทางที่เข้าไปยังโรงเรียนนั้นก็เป็นทางธรรมชาติซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่เคยไปได้พบเห็นมาก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ไปบรรจุอยู่ที่นั้นข้าพเจ้าคงไม่ได้พบเห็นว่ามีโรงเรียนที่อยู่บนเขาบนดอยแบบนี้ แต่บรรยากาศดีมาก ทิวสวยมาก ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาจากที่อื่น ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมาก ทิวก็สวยมากเลยค่ะ เห็นทะเลหมอกด้วยนะค่ะ ขอบอกนะค่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปเที่ยวโรงเรียนบ้านสบลานอีกนะ (คิดถึงเสมอค่ะ) และต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ย้ายเข้ามาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมือง ซึ่งแตกต่างจากที่อำเภออมก๋อยมากเลย 
          ข้าพเจ้าตัดสินใจมาเรียนต่อป.โท นั้น ข้าพเจ้าคิดว่าจะมาพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากขึ้น เพื่อจะนำไปพัฒนาโรงเรียนของข้าพเจ้าเอง แต่พอข้าพเจ้าเข้ามาเรียนก็ตื่นเต้นกับเพื่อนๆใหม่ๆ ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนร่วมกัน ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราจะเข้ากันได้หรือเปล่า แต่ระยะเวลาทำให้พวกเราเข้าใจกันสนิทสนมกันมากขึ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พี่ปรึกษาน้อง น้องปรึกษาพี่ในเรื่องของงานที่อาจารย์ได้สั่งให้ทำงานชิ้นต่างๆ นั้น บางครั้งก็เป็นงานกลุ่มบางครั้งก็เป็นงานเดียว ทำให้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่องานที่อาจารย์มอบให้มาก เพื่อนทุกคนที่เรียนด้วยกันก็น่ารักกันทุกคน ซึ่งให้ความช่วยเหลือกันได้ในทุกเรื่องที่เราไม่เข้าใจ