พี่นก-มุก ปรับแผนใหม่ จะเข้าเล่ม thesis แค่ 2 เล่มเท่านั้น

ส.ม.1
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เบาลงตั้งเยอะ
รุ่นก่อนๆต้องเข้าเล่ม thesis ถึง 9 เล่ม แต่พี่นกได้โทรสอบถามทางบัณฑิตฯ เกี่ยวกับประกาศฉบับใหม่ที่ว่า ให้เข้าเล่ม Thesis ฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม พร้อมส่ง CD ไฟล์เนื้อหา thesis อีก 5 แผ่น ซึ่งทางบัณฑิตได้แจ้งพี่นกว่า ให้ตัดสินใจเลือกได้เลยว่า ต้องการจะเข้าเล่ม 9 เล่มหรือ 2 เล่ม สามารถเลือกได้ โดยอาจจะยึดถือจากวันที่ได้รับ ISBN ก็ได้เช่นกัน

ส่วนข้อสงสัยเรื่องใบอนุมัติวิทยานิพนธ์ ในส่วนของการลงวันที่ เดือน ปี ใต้ลายเซ็นต์ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับคำแนะนำว่า สามารถเว้น วันที่ และเดือนไว้ให้เขียนเติมลงไปได้ แต่ส่วนของ พ.ศ. สามารถพิมพ์ลงไปเป็น 2549 ได้เลย

เนื่องจากว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของพี่นก-มุก อยู่ที่ ม.ขอนแก่น และติดภาระกิจอยู่ต่างจังหวัด จึงมีเวลาให้เข้าพบปะได้น้อย การขอลายเซ็นต์เพื่ออนุมัติในแต่ละขั้นตอนต้องรอคอยเป็นเวลาพอสมควร เมื่อสามารถเว้น วันที่ เดือน ไว้ได้ ก็แก้ปัญหาให้หลายคนได้มากทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส.ม.1 มมส..อัพเดท(sasuk 1 news)ความเห็น (0)