เครือข่ายในเวทีการประชุมสัมมนา สัปดาห์นี้

คงเป็นเพราะไม่รู้วิธี "จัดการ" ความรู้ปฏิบัติ

สัปดาห์นี้ดิฉันได้รับเชิญให้ไปเล่าประสบการณ์การจัดการความรู้และการสร้างเครือข่ายในเวทีการประชุมสัมมนา ๒ แห่ง คือในการประชุมเรื่อง "มหกรรมคุณภาพการพยาบาล ครั้งที่ ๒" จัดโดยภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ และในการสัมมนาวิชาการเรื่อง "ระดมความคิดเสริมสร้างพลังพันธมิตรการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง" เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดร่วมกับภาคีต่างๆ

ดิฉันได้เล่าว่าเครือข่ายของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง ผลงานเป็นอย่างไร และไม่ลืมที่จะเล่าถึงบรรยากาศและความสัมพันธ์ดีๆ ที่สมาชิกเรามีต่อกัน เล่าได้ยาวบ้างย่อบ้างตามเวลาที่ผู้จัดกำหนดให้ ผู้เข้าฟังทั้ง ๒ เวทีนี้เป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการ อาจารย์พยาบาล และผู้บริหารการพยาบาล ดิฉันได้แสดงความคิดเห็นไปว่าวิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพของการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติมี "ความรู้ฝังลึก" อยู่เยอะ วิธีการ KM จะช่วยให้ค้นพบความรู้เหล่านี้ จะเกิดการแบ่งปัน ถ่ายทอด นำไปใช้ ยกระดับความรู้/สร้างความรู้ใหม่ เป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติมีคุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป ที่สำคัญคือผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิใจในเพื่อนๆ ที่ผ่านๆ มาคนมักนึกถึงแต่ความรู้ที่มาจากงานวิจัย ให้ค่าความรู้จากงานวิจัยมากกว่าความรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งคงเป็นเพราะไม่รู้วิธี "จัดการ" ความรู้ปฏิบัตินั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าดิฉันปฏิเสธการค้นหาและสร้างความรู้ด้วยวิธีอื่นๆ ดิฉันเพียงแต่ต้องการเสนอว่า KM เป็น "วิธีการหนึ่ง" ที่ใช้ได้

จากคำถามและความเห็นของผู้เข้าประชุม ดิฉันพบว่าบางคนยังไม่รู้จัก KM คิดว่าเพียงนำ Best Practice มา share กัน หรือให้คนหลายๆ คนมาเล่าประสบการณ์ ก็ว่าเป็นการจัดการความรู้แล้ว จริงๆ แล้ว KM เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและเตรียมการอย่างดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีกลวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวคน ฯลฯ ใครเคยผ่าน KM workshop คงจะนึกภาพออก

มีคนสนใจอยากเรียนรู้เรื่อง KM ดิฉันเสนอให้เข้ามามีส่วนร่วมใน workshop ของเรา อยากรู้จักอยากเข้าใจ KM ถ้ามัวแต่ฟังการบรรยายในห้องประชุม ไม่ลงมือทำเสียที ก็ไม่มีทางรู้ได้เลย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)