นานา

คนไม่เก่งในสายตาเธอ เอ๋

ถึงไม่เป็นคนเก่ง  คนเด่นในสายตาของใคร ต่อใครขอเป็น คนที่เก่ง เด่นในสายตาของ  พ่อกับแม่ของเราก็พอใจแย้ว

เอ๋

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาความเห็น (0)