กรณีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กฟผ.

         คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด   กรณีพิพากษาให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการแปรรูป กฟผ. 2 ฉบับ   เป็นการยืนยันให้เห็นว่าวิธีการที่รัฐบาลคุณทักษิณ  ชินวัตร ใช้มาตลอด   เป็นวิธีที่ไม่ใช่แค่ผิดจริยธรรมเท่านั้น   แต่ผิดกฎหมายด้วย   เพียงแต่คุณทักษิณได้ใช้วิธีเข้าครอบงำกลไกการตรวจสอบคานอำนาจทั้งหลายไว้หมด   ตอนนี้มีผู้กล่าวว่าหน่วยงานอิสระที่ยังเหลือพอจะเป็นที่พึ่งของบ้านเมืองได้คือศาลปกครอง

วิจารณ์  พานิช
 24 มี.ค.49