การเป็นสมาชิก ฌกส.ประเภทสามัญ

การเป็นสมาชิก ฌกส.ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ พนักงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

    การเป็นสมาชิก ฌกส. ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมายของสมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

    เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร (ประเภทสามัญ)

1. ใบสมัคร ใบตรวจรับรองสุขภาพ ตามแบบ ฌกส.1

2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ

3. รูปถ่ายจนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

4. เงินค่าสมัคร จำนวน 50.-บาท

    ประเภทสมทบ  นอกจากเอกสารตาม (1)-(4) ของประเภทสามัญแล้วต้องแนบสำเนาใบสำคัญสมรสด้วย

    การเป็นสมาชิกสมบูรณ์

1. เมื่อสำนักงาน ฌกส. ได้รับเอกสารครบถูกต้อง

2. ประธานกรรมการ ฌกส.อนุมัติแล้ว ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนถัดไป

    การขอรับเงินสงเคราะห์

    ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินต้องติดต่อยื่นคำร้องขอรับเงินภายใน 1 ปีหลังจากสมาชิกเสียชีวิต พร้อมเอกสารดังนี้

1. สำเนาใบมรณบัติสมาชิกผู้ตาย

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกซึ่งจำหน่าย "ตาย" แล้ว

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน

4. หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก หรือใบแจ้งความกรณีสูญหาย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานธุรการ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20610, เขียน: 24 Mar 2006 @ 10:58 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 109, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ฌ๋ธ๋ศษษ๊
IP: xxx.123.106.199
เขียนเมื่อ 

ฦฯซํฦฯญ๗ณ๊โธ

IP: xxx.147.8.131
เขียนเมื่อ 

เป็นบุคลากรสาธารณสุขอยากเข้าเป็นสมาชิกฌกส.แต่อายุเกิน35ปีภายในปี52จะมีการเปิดรับ(ในกรณีพิเศษ)เนื่องในวโรกาสต่างๆไหมครับ

ลูกจ้าง
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่เปิดรับสมัครสมทบฌกส.กรณีอายุเกิน 35 ปีอีกรอบเพราะว่าวันก่อนที่เปิดรับสมัครไม่ทราบข่าว

ลูกจ้างจังหวัดนครศรีธรรมราช
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

ต้องการเข้าเป็นสมาชิก ฌกส ด้วย แต่สามีอายุเกิน 35 ปี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ 82 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทาง ฌกส. มีโครงการเปิดรับสมาชิกสมทบที่เป็นสามี ภรรยา ของสมาชิก ฌกส อยู่แล้ว (กรณีพิเศษที่อายุเกิน 35 ปี)อีกหรือไม่

ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
IP: xxx.129.37.66
เขียนเมื่อ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาล ที่มีรายได้พิเศษ)ที่มีรายได้น้อยมีภาระหนี้สินมากอยากให้สำนักงาน ฌกส.นำเงินฌาปณกิจสงเคราะห็ปล่อยกู้เหมือน พชค.ของครู ซึ่งทำกับธนาคารออมสินและมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ค้ำประกัน ปล่อยกู้ในวงเงิน 600,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเมื่อเสียชีวิตก็ยังมีเงินช่วยเหลือฌาปณกิจเหมือนเดิม (ขอให้ดูรายละเอียดจากข้อตกลงระหว่างธนาคารออมสินกับกระทรวงสาศึกษาธิการ) ว่าทำอย่างไรขอให้สำนักงาน ฌกส. กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติเหมือนกับกระทรวงศึกษาธิการบ้าง (ปล่อยกู้เงิน ฌกส.)

แอนนา
IP: xxx.10.234.217
เขียนเมื่อ 

กรณีไม่เสียชีวิตหรือลาออกก่อนเสียชีวิตจะมีผลประโยชน์อะไรแก่สมาชิกหรือไม่

นาง วรรณรัตน์ มีทองคำ
IP: xxx.47.114.22
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามข้อมูล ดังนี้ค่ะ

เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นสมาชิก ฌกส.ของกระทรวงสาธาธารณสุข ขณะนี้ข้าพเจ้า

ได้ลาออกจากหน่วยงานราชการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจะขอทำ

เรื่องชำระรายเดือนตามปกติได้ที่ไหนอย่างไรค่ะ

ลูกจ้าง
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหรจะเปิดรับสมัครสมทบกรณีอายุเกิน 35 ปีอีกรอบ

ลูกจ้างจังหวัดนครศรีธรรมราช
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

ได้ส่งสมทบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วเดือนพฤษภาคมทางฌกส.ได้ขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อไหรจะได้คำตอบการรับสมัครสมทบรออยู่นะคะ

ลูกจ้าง
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหรจะเปิดรับสมัครสมทบกรณีอายุเกิน 35 ปี อีกรอบค่ะสงสารคนที่มีรายได้น้อยจะทำประกันชีวิตก็ยังไม่มีรายได้เหลือพอใช้

สมาชิกสาธารณสุข
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

เมื่ไหรจะเปิดรับสมัครสมทบอายุเกิน 35 ปีอีกรอบเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดี

สมาชิกฌกส.สามัญ
IP: xxx.128.108.167
เขียนเมื่อ 

ต้องการเพิ่มชื่อผู้รับผลประโยชน์จะขอรับแบบฟอร์มเพิ่มชื่อได้ที่ใหน

สมาชิกรุ่นแรก
IP: xxx.26.196.66
เขียนเมื่อ 

เขียนมาปรึกษาแล้วตอบบ้างไหม เปิดเวปมาเพื่ออะไร ถามหลายครั้งแล้วค่ะเรื่องการปล่อยเงินกู้ให้ทำเหมือนกระทรวงศึกษาธิการทำได้หรือเปล่า ดิฉันตัวตนเดียว ส่งเงินมา 20 กว่าปี หนี้สินก็ยังมี ตายไปแล้วไม่รู้ว่าใครจะรับ ฌกส.เห็นว่าหวานปากเลยเพราะเตรียมริบเข้ากองกลาง เห็นใจหน่อยได้ไหมคะ อยากหมดหนี้ก่อนตาย เห็นรายชื่อหลายคนมากที่ประกาศหาทายาทไม่เจอ ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาด้วย แพทย์เขาไม่เดือดร้อนแต่ข้าราชการเล็กเดือดร้อนค่ะ

สมาชิกณกส.
IP: xxx.113.50.9
เขียนเมื่อ 

ปล่อยกู้เหมือนชพค.เลยดีกว่าเพราะจะได้มีเงินลงทุนบ้างเงินเดือนน้อย

สมาชิกบางแพ
IP: xxx.27.173.197
เขียนเมื่อ 

อยากถามว่าสมาชิกฌกส.ของกระทรวงสาธารณสุข ... เมื่อไหร่จะมีการให้เอาเงินล่วงหน้าของเงินที่เราส่งไปมาให้ใช้ก่อน....เหมือนกระทรวงศึกษาธิการบ้างละค่ะ...ของกระทรวงศึกษาธิการเขาให้เบิกมาให้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องกู้นะค่ะ 50%...เพราะถ้าตายไปแล้วเงินที่ได้มันมากและคนข้างหลังก็จะได้โดยที่เจ้าของเงินไม่ได้ใช้ค่ะ...อยากให้มีการทำเหมือนกระทรวงศึกษาบ้าง...เพื่อได้เอาเงินก้อนนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนตาย...หรือใช้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ค่ะ...อยากให้ชีวิตก่อนตายสบายไม่ใช่ตายไปถึงสบายค่ะ...(สัก 50% หรือ 40% อยากงี้ค่ะ.....)..เพราะอย่างไรเงินที่เหลือก็ยังพอทำศพค่ะ....หวังว่าแค่น้ำเสียงของสมาชิกคนหนึ่งและตัวแทนของอีกหลาย ๆ สมาชิกที่ฝากถามมาค่ะ...และหวังว่าจะได้รับการพิจารณาบ้างค่ะ..

ลูกจ้างจังหวัดนครศรีธรรมราช
IP: xxx.7.241.91
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครสมทบกรณีสามีอายุเกิน 35 ปีอีกรอบเพื่อเฉลิมฉลองในหลวงครบรอบ 82 พรรษา

ข้าราชการโรงพยาบาล
IP: xxx.147.27.194
เขียนเมื่อ 

ขอให้เปิดรับสมัครสมาชิก ณกส. สำหรับคนที่มีอายุเกิน 35 ปี เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2552

นุช
IP: xxx.152.14.107
เขียนเมื่อ 

อยากทราบข่าวการเปิดรับสมาชิกประเภทสมทบ ที่อายุเกิน 35 ปี ด้วยค่ะ แต่เห็นโพสต์กันเต็มแต่ไม่เห็นมีคำตอบเลยค่ะ จะค้นหาประกาศในเว็บของ ฌกส. กระทรวง ก็ไม่มีค่ะ

เดือน
IP: xxx.26.214.241
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณนุชค่ะ ประเด็นคือ เราเคยเปิดรับสมัครในลักษณะอายุเกินมาแล้ว บางทีข่าวสารก็ได้รับช้าทำให้พลาดโอกาส

ถ้ามีทางเป็นไปได้ก็อยากจะขอความกรุณาทางคณะกรรมการ หรือผู้บริหารได้ช่วยเปิดรับสมัครสมาชิก หรือว่าสมาชิกสมทบที่

มีอายุเกิน หรือขยาย อายุออกไป เช่น ไม่เกิน 45 หรือ 50 ปี ประมาณนี้นะคะ และขอความกรุณาผู้เกี่ยวข้องตอบกระทู้ด้วยนะคะ

ว่าจะมีทางเป็นไปได้หรือไม่ หรือว่าไม่ว่างเลย หรือว่าไม่ทราบ ไม่มีนโยบาย หรือไม่เปิดรับในระยะอันใกล้นี้ พอให้ผู้ที่เข้ามาอ่านเข้ามาตั้งกระทู้ถามได้พอมีความหวังบ้างก็ยังดี ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.173.224.184
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครคนที่อายุเกิน35ปีครับ

ณภัทธิรา นพศรี
IP: xxx.26.70.72
เขียนเมื่อ 

กระทรวงสาธารณสุขควรจะให้มีการเอาเงินฌกส.มาใช้ก่อนเหมือนกระทรวงศึกษาธิการ

คนไกล
IP: xxx.142.232.99
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าเคยได้สมรสและสามีได้เข้าเป็นสมาชิกฌกส. แต่ได้หย่ากันแล้ว ยังส่งเงินค่าสมชิกให้อดีตสามี อยากทราบว่าถ้าอดีตสามีตาย คนส่งซึ่งไม่มีทะเบียนสมรสจะได้เงินหรือไม่ และพ่อแม่อดีตสามีจะได้เงินด้วยหรือไม่ ช่วยให้ความกระจ่างได้ไหมคะ ใครพอทราบบ้าง

ฉันทนา
IP: xxx.101.231.224
เขียนเมื่อ 

ไม่เข้าใจความหมาย แต่ถ้าจะให้แสดงความคิดเห็น ควรจะพัฒนาเว็บไซด์ให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้ทุกระบบ จริง เพราะตรวจสอบเลขหมายสมาชิก ก็ไม่ได้ ลงทะเบียนใหม่ก็ใช้งานไม่ได้ จดหมายข่าวก็ตั้งแต่ปีที่แล้ว

สมาชิกเก่าดั้งเดิม
IP: xxx.7.191.36
เขียนเมื่อ 

เปิดเวปมาทำไมถามแล้วไม่เคยตอบ ปัจจุบันเกษียนอายุแล้วแต่หนี้สินยังมีญาติพี่น้องก็มีไม่กี่คน ครอบครัวเล็ก เหลือแต่หลานๆตายไปใครจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินคั่งค้างอยู่ กระทรวงศึกษาเขาสวัสดิการดีเหลือเกิน(ไมต้องคิดนะว่าทำไม่ไปอยู่กระทรวงศึกษา เพราะบุญทำ กรรมแต่งลิขิตให้มาอยู่กระทรวงนี้)ขอความกรุณาตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขด้วย ต้องการกู้เงิน ฌกส.ของคนเองมาใช้ล่วงหน้าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน อาทิเรื่องการศึกษาบุตรหลาน,ค่าสาธารณูปโภค,การจัดระเบียบหนี้และการใช้เงินในช่วงบั้นปลายชีวิต ,เงินสำรองค่ารักษาตนเอง ,เงินทุนเลี้ยงดูผู้อยู่ในความอุการะ ไม่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบหรือในระบบ ทั้งหมดเป็นเรื่องของข้าราชการกลุ่มการวางแผนการบริหารจัดการหนี้ กรุณาพิจารณาเป็นรายๆหรือถ้าจะให้ดีก็เปิดให้กู้ทั้งหมดเว้นแต่เหตุผลที่จะให้เป็นเปอร์เซนต์ต่างกันไปก็ได้ ขอประมาณ 50%ก็ยังดี ส่วนพวกแพทย์เขาไม่เดือดร้อนก็กันเงินส่วนของพวกเขาออกไป นึกว่าช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วย ถ้าไม่มีความสามารถก็อย่าเปิดเวปอีกลย หลายๆกระทรวงเขามาอ่านแล้วสมเพช อายเขา เต่าล้านปี

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
IP: xxx.27.82.20
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าขณะนี้มีเปิดรับสมาชิกอายุเกิน35ปีอีกหรือไม่ ช่วยตอบด้วยจะขอบคุณมาก

วี
IP: xxx.157.146.51
เขียนเมื่อ 

อยากสมัครเหมือนกัน อายุ 45 แล้ว ถามแล้ว ก็ไม่มีใครตอบหรอกครับเสียเวลา

อัษำวุฒิ คำวงษา
IP: xxx.172.115.229
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามกรณีสมาชิกสมทบแต่งงานและมีลูกด้วยก้นต่อมาหย่ากันแต่ยังมีการหักเงินการเป็นสมาชิกอยู่จะมีผลอย่างไรบ้าง

โรงพยาบาลสำโรง
IP: xxx.114.104.106
เขียนเมื่อ 

แจ้งให้ส่งหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก

เนื่องจากสมากชิก ฌกส.ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำโรงยังไม่ได้รับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.น.ส.ยูนิตย์ อุดหนุน

2.นางสุภาวดี สาวันดี

3.น.ส.นฤมล ธานี

4.น.ส.ชลทิชา บุญมารอง

5.นางบังอร ช่วงชัย

6.น.ส.เอ็มอร เกตศักดิ์

7.นางวรรณ์นิภา เขียวอ่อน

8.น.ส.สุพัฒศร ยอดมาลี

9.น.ส.นวรัตน์ อินอร่าม

10.นายไกรเพชร เขียวอ่อน

11.น.ส.พิมพ์ใจ พุฒจันทร์

12.นางรัตติยาพร วันโมลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการโดยด่วน จักเป็นพระคุณ

ลูกจ้าง
IP: xxx.26.172.144
เขียนเมื่อ 

ขอให้เปิดรับสมัครสมาชิก ฌกส. ใหม่ ที่อายุเกิน 35 ปี ที่อยากเข้าเป็นสมาชิกมาก

ลูกจ้าง
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่เปิดรับสมัครสมทบกรณีสามีอายุเกิน 35 ปี อีกรอบหนึ่งค่ะ

นิยมพร ผลขำ
IP: xxx.173.111.22
เขียนเมื่อ 

ถูกยกเลิกทั้งที่โอนเงินเข้าบัญชีที่ยื่นหลักฐาน แต่ลาออกจากหน่วยงานเดิม แต่โอนเงินเข้าให้ตลอด ทำไมไม่ต่อให้เหรอคะ ต้องทำงานอยู่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นเหรอ อยากทำต่อไม่ได้หรอคะ

สุพิชฌาย์
IP: xxx.164.231.178
เขียนเมื่อ 

เรียนคณะกรรมการพิจารณาการรับสมัครสมาชิกฌกส. อยากทราบว่าจะเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ(สามี ภรรยา)ที่มีอายุเกิน 35 ปี ไหมค่ะ ช่วยพิจารณาเปิดสมัครด้วยค่ะ ถ้ามีอะไรครอบครัวสมาชิกจะได้ไม่เดือดร้อนค่ะ ขอบคุณค่ะ

สมาชิก ฌกส กระทรวงสาธารณสุข
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร ฌกส จะเปิดรับสมัครกรณีอายุเกิน 35 ปี ได้เป็นสมาชิก ฌกส เหมือนคนอื่นกับเขาบ้างฉลองให้ในหลวง

นายณัชนพ ไชยเรียน
IP: xxx.128.107.136
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการให้กู้เงินหรือนำหลักทรัพย์ที่มี(บ้าน+ที่ดินหรือที่ดินเปล่า) จะได้หรือไม่ครับ

เห็นด้วยกับความคิดเห็ฯที่ 24

คนที่อึดอัดเมื่อเห็นการทำงานของกระทรวง
IP: xxx.147.40.39
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเหลือเกินว่าตอนนี้ที่ ฌกส กระทรวงสาธารณสุข ยังทำงานกันอยู่หรือป่าวเพราะว่า โทรไป ประมาณ 100 กว่าสาย ก็ติดต่อไม่ได้สักที กดเบอร์ภายใน ไม่มีคนรับสาย ไม่รู้ว่าไม่มีคนทำงานหรืออย่างไร กดไปโอเปอเรเตอร์ สายไม่ว่างตลอดเวลา ไม่รู้ว่ายกหูโทรศัพท์ไว้หรือป่าว เปิดเข้าหน้า web ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เวปบอร์ดก็ไม่ให้เขียน อยากทราบจริงๆ ว่า ยังทำงานกันหรือป่าว หรือว่า ....

35 พอดี
IP: xxx.26.12.209
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วหรือยังค่ะ (พนักงานของรัฐ) เพิ่งจะได้ทราบ

สุทำมา โสมาศรี
IP: xxx.180.40.249
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจะมีการรับสมัครสมาชิก ที่อายุเกิน 35 ปี เมื่อไหร่คะ เพราะดิฉันอายุ 43 ปี ทำงาน มา 20 ปีแล้ว ไม่ได้รับแจ้งให้ทราบของหน่วยงาน พอได้รับแจ้งอีกทีอายุก็เกินแล้วค่ะ อยากเป็นสมาชิกเหมือนคนอื่น

คุณน้อง
IP: xxx.7.174.238
เขียนเมื่อ 

กำลังเดือดร้อนไม่มีที่ทำมาหากิน มีหนี้สิน ต้องการทราบ เงิน ฌกส.มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินก้อนนี้ก่อนตายมั้ย อยากให้ทางสาธารณสุขมีโครงการเหมือน กระทรวงศึกษาธิการ ขอคำตอบด่วนเลยนะคะ เพราะเดือดร้อนมากๆ เลย และถ้ามีโครงการดังกล่าวจะมีเมือไหร่ เงื่อนไขอย่างไร

วันศิริ จันทวงษ์
IP: xxx.25.31.115
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามว่าจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบอีกหรือเปล่าค่ะเนื่องจากสามีอายุเกิน 35ปี ถ้ามีรบกวนโทรศัพท์แจ้งที่รพ.ลำลูกกาด้วยนะค่ะ หรือ 0813718821

ศิริยุพา ขันทอง
IP: xxx.19.66.87
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามว่า เมื่อไรจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิก ฌกส ประเภทสมทบ ที่มีอ่ยุเกิน 35 ปี คะ เนื่องจากการเปิดให้สมัครครั้งที่แล้วไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นหากมีการเปิดโอกาสให้สมัครขอความกรุณาแจ้ง ที่ E mail ข้างบนนี้ เบอร์โทร 087 -2613690 หรือ 089-5223035 หรือ 045-921512 ขอขอบคุณ ล่วงหน้าค่ะ

อุไรวรรณ เกษี
IP: xxx.19.66.87
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าข้อมุลที่โพสต์ถามเมื่อไรจะตอบคะ กรุณาตอบด้วย ขอบคุณคะ

ธันยวรรณ อุดมเดชาเวทย์
IP: xxx.42.82.139
เขียนเมื่อ 

ขอให้เปิดรับสมัครสมาชิก ฌกส. ใหม่ ที่อายุเกิน 35 ปี จะส่งเรื่องสมัครในวาระต่างๆก็ไม่ได้เพราะไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเลยกรุณาแจ้งที่ E mail ข้างบนนี้หรือเบอร์โทร .89-7889026

IP: xxx.49.94.101
เขียนเมื่อ 

ขอเสนอให้ ฌกส กระทรวงสาธารณสุข

1.เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ(สามี ภรรยา)ที่มีอายุเกิน 35 ปี คิดถึงบางคนเขาอาจกำลังแต่งงานตอนแก่ก็อยากสมัครบ้างไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักสมัครเมื่ออายุน้อยๆๆ

2.ส่งเรื่องในวาระการประชุมในแต่ละเดือนให้สมาชิกทราบเพราะไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเลยกรุณาแจ้งด้วย เงินก็เก็บทุกเดือนทุกคน

3. ท่านคณะกรรมการควรใช้ระบบบบริหารของกระทรวงอื่นที่คิดถึงผลประโยชน์ของชาวสาธารณสุขบ้าง ไม่ใช่เงินที่ต้องแลกเมื่อตอนเสียชีวิต หากท่านใช้เงินของสมาชิกก็ให้คิดถึงคนเงินเดือนน้อยแล้วต้องลำบากบ้าง

4.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละปีไหม สมาชิกไม่ทราบค่ะ หากเป็นกรรมการชุดเดิมๆๆที่ไม่เปลี่ยนแปลง คงรวยมากไปแล้ว ขอให้คิดถึงคนจนบ้าง

5558
IP: xxx.49.94.101
เขียนเมื่อ 

1.เมื่อไหร่เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ(สามี ภรรยา)ที่มีอายุเกิน 35 ปี

2.เมื่อไหร่จะมีการใช้ระบบบการบริหารของกระทรวงอื่นที่คิดถึงผลประโยชน์ของชาวสาธารณสุขบ้าง เช่นการให้กู้เงิน

การปันผลเงินให้เจ้าของเงินได้ใช้ ก่อนจะตาย หรือสวัสดิการ ค่านอนโรงพยาบาล สงสารคนเงินเดือนน้อย หรีอคนบางคนมีเหลือคนเดียวในโลก ตายไปไม่รู้จะให้เงินใคร แต่หากไม่ตายแต่ไม่มีอันจะกินเพราะเป็นหนี้

มยุรี
IP: xxx.53.80.221
เขียนเมื่อ 

เมื่อไรจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิก ฌกส ประเภทสมทบ ที่มีอายุเกิน 35 ปี คะ หากมีการเปิดโอกาสให้สมัครขอความกรุณาแจ้ง ที่ E mail ข้างบนนี้ คณะกรรมการโปรดพิจรณาใอกาสสมาชิกด้วย และไม่มีคนรับผิดชอบเวปไซด์นี้เหรอค่ะ มีแต่คนถามไม่มีคนตอบเลย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

IP: xxx.25.93.46
เขียนเมื่อ 

1. ไม่ทราบว่าข้อความต่าง ๆ ที่โพสไว้ คณะกรรมการได้อ่านกันบ้างหรือเปล่า...

2. มีเสียงเรียกร้องมากมายเกี่ยวกับ ข้อบังคับเรื่อง อายุสามชิกที่รับสมัคร ไม่เกิน 35 ปี ใหน ๆ ก็เปิด ให้สมัครกับสมาชิกที่อายุเกิน 35 + ปีไปแล้ว ในรอบก่อบ น่าจะ เปิดโอกาสให้กับสมาชิก ( สามัญ + สมทบ ) ที่ยังไม่ได้สมัคร แล้วอายุเกิน ด้วยเหตุผล ต่าง ๆ มีโอกาส ได้สมัคร โดยการขยาย ข้อบังคับเรื่อง อายุสมาชิก ออกไป ให้ชัดเจน ว่า จะเป็น 50 ปี หรือเท่าไหร๋ ก็ให้ชัดเจนและเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ แก่สมาชิกด้วย ...

...... ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่ม.....

ถ้ารับสมาชิกที่อายุไม่เกิน 50 ปี ระยะเวลาในการเก็บเงิน ก็อีก 10 ปี ซึ่งเป็น เวลาที่ไม่น้อย เรื่อง กำไร ขาดทุน น่าจะพิจารณาเป็นประเด็น รอง ๆ น่าจะเห็นกับ ประโยชน์ของสมาชิกที่ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ ของประชาชน ด้วยกัน จะได้มีโอกาสได้รับสิทธิในการณี ที่เสียชีวิต บ้าง... ถือเป็น รางวัลปลอบใจกับครอบครัวที่ยังต้องดำเนินชีวิตต่อภายหลัง

หวังว่าคณะกรรมการน่าจะได้ รับไว้พิจารณา และ ประชาสัมพันธ้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน...

Somjin Kampers
IP: xxx.26.76.158
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งแบบฟร์อม การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ให้ด้วยค่ะ ขอพระคุณค่ะ

นางสมจินต์ กัมแบร์ส
IP: xxx.26.76.158
เขียนเมื่อ 

ดิฉันต้องการสมัครสมาชิกสมทบของสามีได้ไหมค่ะ ไม่ทราบว่าเปิดรับสมัครหรือยัง สามีอายุเกิน 35 ปีแล้วค่ะ ถ้าเปิดรับสมัครกรุณาช่วยส่งข่าวให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

กาญจนา ไชยชนะ
IP: xxx.157.209.220
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ต้องทำงัยบ้างค่ะ แล้วส่งได้ที่ไหน

IP: xxx.172.124.8
เขียนเมื่อ 

มีแต่คนถาม และระบายความในใจ แต่ ดูแล้ว ไม่เห็นมี จนท. ผู้เกี่ยวข้องมาตอบ ลึกลับจริงๆ

สุทธิดา
IP: xxx.31.121.66
เขียนเมื่อ 

1.คู่สมรสมีโรคประจำตัวเบาหวานสามารถสมัครสมาชิกสามัญได้ไม่มั้ยค่ะ...

2. แล้วจะเปิดสมาชิกสมทบกรณีอายุเกิน 35 ปี อีกเมื่อไรค่ะ....ช่วยตอบด่วนนะค่ะ

ao ลูกจ้างประจำ จ.ตาก
IP: xxx.93.217.25
เขียนเมื่อ 

ปล่อยกู้เหมือนชพค.เลยดีกว่าเพราะจะได้มีเงินลงทุนบ้างเงินเดือนน้อย

แนต
IP: xxx.31.126.91
เขียนเมื่อ 

ได้โปรด อยากให้เปิดโอกาสสมัครสำหรับผู้ที่อายุเกิน 35 ปีค่ะ

พนักงานราชการ
IP: xxx.164.132.146
เขียนเมื่อ 

อยากขอให้ขยายเพดานอายุค่ะเพราะมีพี่ที่ทำงานอีกหลายคนที่ยังไม่ได้สมัครเนื่องจากไม่รู้ เพราะเห็นเมื่อก่อนก็มีการขยายเพดานอายุสงสารเค้าค่ะและหนูก็เคยเจอกะตัวคือพ่อจะสมัครแล้วอายุเกินทุกรอบแล้วคราวนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ก็เลยไม่ได้ครอบครัวก็เลยขาดเสาหลักก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะที่เรียกร้องให้ขยายก็เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กะพี่ๆที่เค้าไม่ได้สมัครคนข้างหลังที่ยังอยู่ก็จะแย่บางคนทำงานคนเดียวเลี้ยงต้อง3-4ชีวิตและถ้าเค้าต้องขาดเสาหลักไปเหมือนหนูคงแย่มากแต่โชคดีที่หนูมีงานทำแล้วจึงดูแลแม่ได้ ขอความเมตตาด้วยนะคะ โปรดพิจารณาด้วย

คนเหมือนกัน
IP: xxx.26.16.197
เขียนเมื่อ 

ได้โปรดปล่อยเงินกู้ของ ฌกส.ให้พวกเราชาวสาธารณสุขด้วย ให้เหมือนครูบ้าง

bow
IP: xxx.147.27.166
เขียนเมื่อ 

อยากให้รับสมัครสมาชิกที่อายุเกิน 35 ปี ด้วยค่ะ

วรุฬห์
IP: xxx.46.12.132
เขียนเมื่อ 

ผมเคยแต่งงานกับพนักงานของโรงพยาบาล และได้เป็นสมาชิกสบทบ แต่ต่อมาได้หย่ากัน

ถามว่า ผมจะเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกหรือไม่

ดนุภพ ฤทธิ์บำรุง
IP: xxx.172.175.169
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถาม ฌกส. จะเปิดรับสมาชิกอายุเกิน 35 ปี เมื่อไรครับ กรณาแจ้งกลับด้วย

IP: xxx.53.236.202
เขียนเมื่อ 

เขียนกันทำไมไม่เห็นมีใครมาตอบให้กระจ่างเลยสักข้อเดียว ผู้เกี่ยวข้องอ่านกันบ้างเหรอปล่าว

ao
IP: xxx.93.217.25
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ กระทรวงสาธารณสุขควรจะให้มีการเอาเงินฌกส.มาใช้ก่อนเหมือนกระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการ
IP: xxx.157.4.230
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการปล่อยกู้เหมือน ชคพ ค่ะ

ไม่ทราบว่ามีเวบบอร์ดแล้วทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่ฌกสตอบเลยละค่ะ

อยากให้บอร์ดฌกสเห็นใจคนมีหนี้บ้างนะค่ะ ช่วยผลักดันเงินกู้เหมือนครูได้ไหมค่ะ เชื่อว่าถ้าท่านเข้าใจคนมีหนี้ท่านต้องพิจารณาด้วยค่ะ ยิ่งคนรับบำนาญก็มีหนี้นะค่ะ แถมอายุมากแล้วด้วย ตายไปก็ไม่ได้ใช้หากมีเงินกู้เค้ายังสามารถนำเงินไปใช้ได้บ้าง

พวกข้าราชการช่วยเรียกร้องกันด้วยนะคะ

ปัจจุบันข้าราชการครูยิ่งมีเงินกู้ทุกทางเลย เค้ากู้ได้หลายอย่างมากๆ วงเงินกู้ก็สูงด้วย ข้าราชการครูนี่มีสวัสดิการเรื่องเงินเยอะมากเลย

ส่วนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขก็มีหนี้มากกันทังนั้น เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเรียกร้องนะค่ะ

nuch2513
IP: xxx.172.221.103
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าตอนนี้อายุเกิน35 ปีจะสมัครสมาชิกฌกส จะขยายอายุเพิ่มอีกนานไหม

นายวีระชน นนทะไสย
IP: xxx.207.175.93
เขียนเมื่อ 

ผมจะติดต่อเรื่องการส่งเงินล่วงหน้า

ผมติดต่อทางโทรศัพท์ ฌ.ก.ส.ไม่ได้ (รับแบบอัตโนมัติ รอนานมาก)

ไม่แสดงตน
IP: xxx.42.94.179
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีการเปิดรับอายุมากกว่า 35 ปี

ข้าราชการกระทรวงสา,สุข
IP: xxx.42.94.179
เขียนเมื่อ 

อยากทราบข้อมูลที่มีการเปิดรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ในปี2553-2554 ว่ามีแนวโน้มที่จะเปิดรับใหม่หรือไม่และ มีการกำหนดช่วงอายุหรือไม่ ต้องการจะสมัคร

IP: xxx.175.82.147
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีการกู้เงิน ฌ.ก.ส มาใช้ก่อนตายบ้าง

จุฑามาศ
IP: xxx.157.71.4
เขียนเมื่อ 

อายุเกิน 35 ปี อยากสมัครสมาชิก ฌกส. ช่วยเปิดบทเฉพาะกาลใหม่ให้หน่อยค่ะ รับผิดชอบครอบครัวคนเดียว บุตร 3 คน

ตัวเองไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ลูก ๆ จะลำบาก ควรจะถึงเวลาเปิดได้แล้วนะคะ หลักการของ ฌกส. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกไม่ใช่หรือคะ

ขอให้พิจารณาด้วย แล้วส่งข่าวให้มากที่สุด เพื่อสมาชิกที่อายุเกิน จะได้ไม่เสียสิทธิ

OGYTRTYIOUIPPGOPOOHJOP]]2102251484454
IP: xxx.207.171.187
เขียนเมื่อ 

UKLPOPPIKOILIOPLLPPFOOLD'UJGPO;LHJSUIT'';[LLLHLP[

T[[F

IP: xxx.25.163.110
เขียนเมื่อ 

แต่งงานกับสามีอายุเกิน35เมื่อไรฌกสจะเปิดรับสมทบอีกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข3จังหวัดชายแดนใต้

ลูกจ้างของกระทรวงสาสุข
IP: xxx.19.66.139
เขียนเมื่อ 

ทำอย่างไร ฌกส.สาสุข ถึงจะเป็นเหมือน ของ กท.ศึกษา (ตายแล้วค่อยได้เงิน)

ทำไมต้องใช้เกณฑ์อายุไม่เกิน 35 ปีในการรับสมัครสมาชิก ฌกส. กฎระเบียบนี้แก้ไขได้หรือเปล่าครับ

 

 

 

 

ลูกจ้าง รพ.ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

อยากให้ฌกส เปิดรับสมัครสมาชิก สมทบ กรณีอายุเกิน 35 ปี อีกรอบเพื่อช่วยเหลือ

ลูกจ้างที่มีรายได้น้อย ไม่มีเงินทำประกันชีวิต

สมาชิก รพ ศูนย์นครศรีธรรมราช
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณา ฌกส เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ สมทบ กรณีอายุเกิน 35 ปี

อีกรอบ เพื่อเฉลิมฉลองให้ในหลวงของเรา

เปิ้ล
IP: xxx.29.154.66
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อความของหลายคน ที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่สมัครเป็นสมาชิก ฌกส.ไม่ทัน ต้องการให้ผู้บริหาร ฌกส. พิจารณาเปิดหรือขยายโอกาสให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่มีอายุเกิน 35 ปีด้วยคะ เพราะพวกเราทำแต่งานให้บริการ บางครั้งการรับข้อมูลข่าวสารอาจไม่ทั่วถึง ขอบคุณคะ..

นิด
IP: xxx.49.233.14
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจะมีการรับสมัครสมาชิก ที่อายุเกิน 35 ปี เมื่อไหร่คะ เพราะดิฉันอายุ 43 ปี ทำงาน มา 20 ปีแล้ว ไม่ได้รับแจ้งให้ทราบของหน่วยงาน พอได้รับแจ้งอีกทีอายุก็เกินแล้วค่ะ อยากเป็นสมาชิกเหมือนคนอื่น

ลูกจ้าง รพ.ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่เปิดรับสมัคร กรณีอายุเกิน 35 ปีอีกรอบเนื่องในโอกาสครบรอบ 84ปี รอคอยอยู่นะค่ะ

นางพนาลักษณ์ ประศรีทะโก
IP: xxx.52.189.249
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าครบรอบวันครองราชสมบัติ 65 ปีมีการรับสมัครสมาชิก ฌกส. กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง อายุ 40 ปี ต้องการสมัครสมาชิกค่ะ

ก้องมณี สอนสระคู
IP: xxx.53.248.123
เขียนเมื่อ 

1.บัตรสมาชิกของ ฌกส.และเอกสารต่างๆหายติดต่อทำใหม่ได้ที่ไหนคะ 2.ในกรณีจดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลใหม่จะต้องทำการเปลี่ยนบัตรใหม่ไหมคะ

สายฝน
IP: xxx.172.231.137
เขียนเมื่อ 

อยากได้คำตอบ(กรณีสมทบที่อายุเกิน 35 ปี) จะสมัครได้หรือปล่าว

สุดารัตน์
IP: xxx.19.236.222
เขียนเมื่อ 

.....อยากทราบว่าสมาชิก ฌกส. ของกระทรวงสาธารณสุข ... กรณีข้าราชการลาออกหลังอายุราชการมากกว่า 25 ปี หรือ ขอเออรี่ หรือ เกษียนอายุแล้ว จะมีการให้เงินคืนกลับมาใช้สัก 50% ของเงินที่ ฌกส. ให้กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมได้หรือไม่....

เพราะได้รับทราบว่า บางกระทรวงมีสิทธิและสวัสดิการแบบนี้ให้ด้วย...

อยากจะขอความกรุณาทางคณะกรรมการหรือผู้บริหารได้พิจารณาว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรต่อไปจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ....

IP: xxx.7.233.5
เขียนเมื่อ 

ทำไมลาออกแล้วถึงเรียกเก็บล่วงหน้า 3 เดือนไม่เข้าใจ อธิบายด้วย แจ้งลาออกแล้วทำไมไม่หักแค่เดือนเดียวที่เป็นปัจจุบัน ไม่เข้าใจ

วิลาสินี
IP: xxx.207.37.181
เขียนเมื่อ 

ส่งเงินชำระเองแต่ไม่เคยได้ใบเสร็จส่งกลับมาจะทำยังไง

ศรราม
IP: xxx.19.42.34
เขียนเมื่อ 

http://www.chapanakij.org/ เว็บของ ฌกส กระทรวงสาธารณสุข นะครับ

ลูกจ้างอายุเกิน 35 ปี
IP: xxx.26.178.168
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถาม ฌกส. จะเปิดรับสมาชิกอายุเกิน 35 ปี เมื่อไรครับ

ขอให้ผู้บริหาร เปิดเนื่องในโอกาส ในหลวงครบ รอบ 84 พรรษา ด้วยครับ

ใน วันที 5 ธันวาคม 2554

ลูกจ้างอายุเกิน 35 ปี ผู้ทุกร้อน
IP: xxx.26.178.168
เขียนเมื่อ 

อยากสอบถาม ฌกส. จะเปิดรับสมาชิกอายุเกิน 35 ปี เมื่อไรครับ

ขอความกรุณา ขอให้ผู้บริหาร เปิดเนื่องในโอกาส ในหลวงครบ รอบ 84 พรรษา ด้วยครับ

ใน วันที 5 ธันวาคม 2554

ลูกจ้างอายุเกิน35อีกคน
IP: xxx.183.63.8
เขียนเมื่อ 

เมื่อไรจะเปิดรับสมาชิกอายุเกิน35ปีคะหนูรอจนลูกได้6ขวบแล้วคะ

สมาชิก
IP: xxx.25.197.200
เขียนเมื่อ 

ถามมาไม่เห็นเคยตอบ ปิดเว็ปไปเลยดีกว่า

นิคม ชนะเคราะห์
IP: xxx.49.115.137
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนถามว่า เงิน ฌกส สาธารณสุข มีนโยบายให้มายืมใช้ก่อนหรือไม่ สำหรับลูกจ้างประจำที่เกษียณ ไปแล้ว

จิระนันท์ เขียวศรี
IP: xxx.207.59.21
เขียนเมื่อ 

อายุ เกิน 35 ปีอยากสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. จะทำอย่างไร ยังเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ เพื่อเฉลิมฉลองในหลวงครบรอบ ในเดือนธันวานี้ อยากให้เปิดรับสมัครอีกค่ะ

ชาญวุฒิ ปัญญาประเสริฐกิจ
IP: xxx.27.134.115
เขียนเมื่อ 

สมัครเป็นสมาชิกมาประมาณ8 ปีแล้วโดนหักเงินเดือนตลอด แต่ไม่มีหลักฐานตอบกลับการเป็นสมาชิกเลย ช่วยส่งหลักฐานการเป็นสมาชิกมาให้หน่อยสิคับ หรือ ถ้าไม่มีชื่อการเป็นสมาชิกก็บอกหน่อยจะได้ติดตามเงินที่ส่งไปกลับมา มันถึงจะถูกต้อง กรุณาตอบกลับมาที่ รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250

นิภาวรรณ
IP: xxx.26.255.135
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างใบลาออกจากการเป็นสมาชิก ฌกส.ด้วยค่ะ

นงลักษณ์
IP: xxx.77.242.224
เขียนเมื่อ 


อายุเกิน 35 ปี อยากสมัครสมาชิก ฌกส เปิดรับอีกเมื่อไหร่คะ

5555
IP: xxx.7.178.107
เขียนเมื่อ 


เมื่อไรจะเปิดสมัครสมาชิกในกลุ่ม 35 ปีจะเปิดหรือไม่เปิดน่าจะตอบมั้ง

สายพิศ
IP: xxx.183.152.69
เขียนเมื่อ 

โทรติดต่อไม่ได้เลยค่ะ

จะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอดีว่าเป็นสมาชิก ฌกส. อยู่แล้วทั้งตัวเองและสามี แต่ตอนนี้สามีลาออกจากระบบราชการแล้ว ไม่ทราบว่าจะโอนมาเป็นแบบสมทบของภรรยาได้รึเปล่าคะ อายุ 35 ปี 2 เดือนแล้วน่ะค่ะ 

รบกวนตอบด้วยนะคะ

สัจจพรรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
IP: xxx.4.175.246
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนปรึกษาค่ะ

ดิฉัน เป็นสมาชิกตั้งแต่ ปี 2530  ถึง  ปัจจุบัน 

อยากทราบว่า มีโครงการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกบ้างหรือไม่ เช่นการให้กู้ยืม

โดยไม่คิดดอกเบี้ย  หรือคิด ก็คิดน้อยค่ะ     ขอบคุณค่ะ 

ทิพวรรณ
IP: xxx.207.64.212
เขียนเมื่อ 

อยากสมัครเป็นสมาชิกด้วยคนตอนนี้อายุ47ปียังมีสิทธิมัยคะ

นางศรีทร สมประสงค์
IP: xxx.231.15.2
เขียนเมื่อ 

จะมีการเปิดรับสมครสมาชิก ฌกส. รอบพิเศษอีกหรือเปล่าคะ

ณัฐพร ท.
IP: xxx.53.232.189
เขียนเมื่อ 

กรณีสมาชิกสมทบอายุเกิน35 จะเปิดสมัครเพิ่มในช่วงไหนคะ และกรณีนี้มีตอนสุดท้ายนานหรือยังไม่ค่อยทราบข่าว

นายยงยุทธ
IP: xxx.51.41.82
เขียนเมื่อ 

เป็นสมาชิกสมทบ  ขอกู้เงินได้ไหมครับถ้าได้ทำอย่างไรอธิบายให้หน่อยขอบคุณครับ

ขวัญ
IP: xxx.158.166.167
เขียนเมื่อ 

เป็นสมาชิกสมทบ ขอกู้เงินได้ไหมค่ะถ้าได้ทำอย่างไรอธิบายให้หน่อยขอบคุณค่ะ สงสัยไม่มีคนทำงานไม่มีคนตอบกระทู้เลยถามอะไรไปก้อเงียบ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น