KM แก้จนเมืองนคร เปิด Blog ใหม่แล้วจ้า

หน่วยจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เข้ามาทักทายเพราะว่าได้เปิด Blog ใหม่ เกี่ยวกับการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร เพราะก่อนหน้านี้ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ KM แก้จนเมืองนคร ทั้งหมดไว้ที่ blog : kmm-p และ km4fc (ถ้าต้องการดูข้อมูลก่อนหน้านี้สามารถเปิดดูได้)

การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร หลังจากประชุมเสร็จเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วนั้น ในวันที่ 28 เมษายน 2549 มีการนัดประชุมคุณอำนวยกลางและแกนกลาง ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการประสานงานของทีมกลางและทีมวิชาการ กำหนดการแน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้แก้จนเมืองนครความเห็น (0)